Nicolai Schlütter er blevet leder af Gribskolen og Tingbakkeskolen.

Nicolai Schlütter er blevet leder af Gribskolen og Tingbakkeskolen. "Men vi er én skole på to matrikler, der skal have fælles værdier. Men der skal også være plads til forskelligheder," siger han. Foto: Jesper Berg

Nicolai er ny skoleleder: 'Ingen læring uden trivsel. Ingen trivsel uden læring'

Den nye leder af Gribskolen vil gøre folkeskolen til det normale valg

Af
Jesper Berg

Far til fire. Leder af en flok mikrospejdere. Lærer i folkeskolen i 10 år. Og nu leder af to skoler med 550 elever.

Børn fylder alle 24 timer i døgnet for den nye leder på Gribskolen og Tingbakkeskolen i Græsted, 39-årige Nicolai Schlütter. Han er per 1. januar er udnævnt til skoleleder efter at have fungeret som konstitueret leder siden august.

"Jeg prøver at finde nogle frirum, som går med at holde mig fagligt ajour ved at læse bøger og følge med i faglitteraturen," fortæller Nicolai Schlütter, som privat bor i Hillerød med sin hustru og altså fire børn.

Lokalt samarbejde

"Jeg er blevet leder af en rigtig god skole med et godt fundament, som jeg fortsat vil arbejde på at gøre til en endnu større del af lokalsamfundet ud fra devisen, at skolen skal mere ud i lokalsamfundet og lokalsamfundet skal mere ind i skolen," siger skolelederen, der som eksempel nævner, at Tingbakkeskolen arbejder på at udvide samarbejdet med det nærliggende Esrum Kloster, og at Gribskolen samarbejder med Blik og borgerforeningen.

"For eksempel afviklede biblioteket i august Open Air Bio på Gribskolen, og sådan nogle ting er vigtige for at profilere Græsted. Og skolen," siger Nicolai Schlütter, som i fremtiden også vil lægge vægt på at forbedre rammerne for at håndtere de børn, som "ikke passer helt ind i skolens rammer". Altså i høj grad de elever, der som en følge af begrebet inklusion i disse år bliver en del af folkeskolen.

Lytter til eleverne

"Der er brug for et nyt syn på, hvordan vi som skole kan arbejde med et inkluderende læringsmiljø," fortæller lederen, der som eksempel nævner indretningen af klasseværelserne.

"Nogle lærere føler, at det er svært at få begyndt på undervisningen efter et frikvarter, og her skal vi have implementeret nogle forskellige værktøjer blandt andet ved at lærerne mødes for arbejde med denne udfordring. Hvilket de i øvrigt i forvejen er rigtig dygtige til. Det giver en forandret hverdag, hvor vi mere håndgribeligt skal arbejde med det enkelte barn," siger Nicolai Schlütter.

"I mange tilfælde kan fagligheden ikke stå alene, for jeg tror på ingen læring uden trivsel og ingen trivsel uden læring. Det kender man jo godt fra sig selv. Derfor skal vi ikke være bange for at lytte til eleverne og deres forslag til en ændret hverdag om for eksempel at bringe undervisningen ud af klasselokalerne. I den forbindelse har nogle elever for eksempel i Natur og Teknik haft undervisning på genbrugsstationen, og i fremtiden forestiller jeg mig i højere grad at trække på lokale virksomheder og kirken," siger den nye skoleleder, som også ser det som en udfordring at få flere Græsted-forældre til at vælge folkeskolen.

Højere karakterer

"Jeg har intet imod privatskoler, men jeg vil gerne være med til at gøre folkeskolen til det normale valg ved at få den til at fremstå så attraktiv som muligt," siger han. "Her møder man høj som lav, og her får eleverne et mere alsidigt blik på, hvordan samfundet reelt er skruet sammen".

Karaktererne for eleverne på Gribskolen har i en årrække været præget af at ligge forholdsvis lavt i forhold til landsgennemsnittet, men det er der nu rettet op på. Og det i en grad, så skolen fra Undervisningsministeriet for nylig har modtaget en økonomisk bonus på 1,4 millioner kroner for i skoleåret 2017/18 at have formået at hæve karaktersnittet over landsgennemsnittet.

"Det er vi naturligvis meget stolte over, og planen er at højne den faglige kvalitet. I første omgang ved at opgradere antallet af dansklærere for 9. klasserne, men jeg forestiller mig også, at pengene skal komme indskolingen til gode. Det er jo der, fundamentet bliver skabt," slår Nicolai Schlütter fast.

Blå bog

Nicolai Schlütter er 39 år, oprindeligt fra Fredensborg og bor i Hillerød med sin hustru og fire børn.

Han sluttede sin uddannelse på lærerseminariet i 2009.

Han studerede 2014-16 ved Aarhus Universitet og blev kandidat i uddannelsesvidenskab.

I 2016 blev han afdelingsleder af indskolingen på Gribskolen.

I august 2018 blev han konstitueret skoleleder samme sted og tiltrådte 1. januar 2019 stillingen som skoleleder.

Publiceret 10 January 2019 09:00

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl