204 forskellige plante- og dyrearter er truet i Gribskov Kommune. Foto: Jan F. Stephan

204 forskellige plante- og dyrearter er truet i Gribskov Kommune. Foto: Jan F. Stephan

Gribskov ligger i top på liste: Har over 200 truede plante- og dyrearter

Gribskov ligger i toppen på liste over truede arter

Af
Jesper Berg

trussel Stor enggræshoppe. Daggræsugle. Stenkløver-køllesværmer.

Det er ikke alle navnene på listen over truede plante- og dyrearter, man umiddelbart kender, men de tre nævnte er eksempler på arter i Gribskov, som er 'kritisk truet' og dermed vurderes at være i overordentlig stor risiko for snart at kunne forvinde fra den danske natur.

2.262 er truet

Det fremgår af den såkaldte 'rødliste', som biologer ved Aarhus Universitet har udarbejdet, og som Danmarks Naturfredningsforening (DN) har fordelt ud på landets kommuner. Her ligger Gribskov på en 12.-plads over landets 98 kommuner med i alt 204 arter, som er truet i forskellige kategorier fra 'næsten truet' til 'kritisk truet'.

"I alt 2.262 plante- og dyrearter i Danmark anses for at være truet på kort eller lang sigt, og det er alt lige fra planter og blomster, svampe og insekter, fugle og pattedyr," fortæller biolog hos DN Bo Håkansson, som understreger, at man ikke kan udpege gode eller dårlige kommuner ud fra antallet af rødlistede arter.

Ikke mange levesteder

"Der kan for eksempel netop være mange rødlistede arter i en kommune, fordi man her har egnede levesteder for arterne. Eksempelvis har Københanvs Komune kun 46 arter på listen mod Gribskovs 204, men det betyder blot, at København ikke har så mange levesteder," forklarer biologen.

"Nogle arter stiller både meget store og specifikke krav til levesteder og har der ud over vanskeligt ved at sprede sig og dermed opretholde en stor levedygtig bestand på tværs af landbrugslandskabet. Disse arter er derfor særligt udsatte for at kunne blive truede og dermed rødlistede," fortæller Bo Håkansson.

Over 60 procent af Danmarks samlede areal er landbrug, og kun omtrent 10 procent er beskyttet natur i det åbne land. Få arter trives i landbrugslandskabet, mens størstedelen af arterne i det åbne land har behov for enge, overdrev, heder eller andre naturtyper. Hvert fjerde pattedyr i den danske natur er truet. Det er blandt andet odderen, hasselmusen og skovmåren samt fem forskellige arter af flagermus. 60 arter af fugle - det er hver tredje - er rødlistet.

Publiceret 08 January 2019 10:30