Borgermøde om 42 meter høj antennemast

TDC ønsker at rejse en 42 meter høj mast i Dronningmølle

Af
Claus Johansen

Hallo Vil du blive klogere på den planlagte antennemast i Dronningmølle, så kom til borgermøde i Gilleleje. Mødet foregår 17. december i den gamle byrådssal i Gillelejehuset på Birkevang.

Mobilforbindelserne i området omkring Dronningmølle kan blive bedre. Derfor har TDC ønsket at placere en 42 meter høj mobilmast på et 100 kvadratmeter stort areal ved Villingerødvej nær Dronningmølle Station. Det kræver en ny lokalplan og tilpasning af kommuneplanen.

”Det er et led i kommunens arbejde med at give borgerne i Gribskov Kommune en bedre mobil-dækning,” konstaterer fortæller Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), som er formand for udvalget for udvikling, by og land.

Ifølge gældende praksis i Gribskov Kommune bør master placeres nær eksisterende teknisk infrastruktur (jernbane og telekommunikation), fremgår det af forslaget til lokalplan. Flere forskellige mulige masteplaceringer er blevet undersøgt, og med basis i disse undersøgelser har Gribskov Kommune i samarbejde med TDC besluttet, at den valgte placering er den mest hensigtsmæssige.

Kommunen vurderer, at beliggenheden samt den omkringliggende bebyggelse og høje træbeplantning medfører, at mastens visuelle påvirkning af omgivelserne og kystnærhedszonen er minimal bortset fra området lige omkring masten.

Pernille Søndergaard byder velkommen til borgermødet, der begynder klokken 18 og slutter klokken 19.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i høring frem til og med 4. januar 2019. Bemærkninger og indsigelser kan sendes til plan@gribskov.dk.

Publiceret 12 December 2018 11:30