Vivi kan ikke blive i sit fleksjob: Økonomien er presset, siger Anders Gerner

"Vi gør en del for at give fleksjobbere gode kort på hånden," siger borgmesteren

Af
Jesper Berg

replik Borgmester Anders Gerner Frost (NG) er sygemeldt, men det har været muligt at få svar fra ham via mail på nogle spørgsmål:

Vivi Johansen mener, at flere af de ting, som frivillige hjælper med, vil kunne konverteres om til opgaver, der kan give plads til flere fleksjobbere. Hvad er din kommentar til det?

"Jeg må først sige, at jeg er glad for at høre, at Vivi Johansen er tilfreds med sit arbejde på Helsinge Seniorcenter i GIV-regi.

Formålet med de tidsbegrænsede stillinger i GIV er først og fremmest at give borgerne et godt afsæt for at finde arbejde på det private arbejdsmarked ved at udbygge deres netværk og kompetencer.

I Gribskov har vi allerede en del personer ansat med skånehensyn. Men det er desværre ikke muligt at ansætte alle fleksjobbere fast i det offentlige. Der er jo også mange andre udgifter forbundet med ansættelserne, som for eksempel kørsel.

Årsagen er, at kommunens økonomi er presset. Og det pres stiger de kommende år. Heldigvis falder ledigheden, så der er job derude. Det mener jeg godt kan gå hånd i hånd med, at frivillige løfter - og fortsat skal løfte en stor opgave - i de forskellige foreninger i Gribskov Kommune".

Hendes påstand er, at da kommunen har udgifter til hende uanset, om hun går hjemme eller er i arbejde, burde hun lige så godt kunne blive i sit job hos Helsinge Seniorcenter. Hvordan vil du forklare, at det ikke nødvendigvis hænger sådan sammen? Er det kassetænkning?

"Vi har en presset økonomi generelt, hvor vi er nødt til at spare. Samtidig lever vi længere og længere, og vi bruger markant flere penge på vores sundhedsvæsen, hvor vi har fået flere opgaver. Så der sker en forskydning af opgaver fra staten, via regionerne og ud til kommunerne. Og der følger ikke ekstra kroner med til opgaverne.

Derfor er det vigtigt, at vi gør en masse for at give vores borgere et godt afsæt til at komme ud på det private arbejdsmarked. Og det gør GIV. Her er stillingerne tidsbegrænset, fordi vi ved, at det er et rigtig godt afsæt for borgerne for at finde job. Vi har aktuelt ca. 540 personer i Gribskov, som er ansat i et fleksjob — i 2017 alene gik 82 fleksjobbere i arbejde".

Vivi Johansen — og sikkert mange andre fleksjobbere — er i en situation, hvor de har brug for stabilitet. I jobbet og i sagsbehandlingen. Hvad gør I for at sikre det?

"Sagsbehandlingen på fleksjobområdet i Jobcenteret har været stabil i en længere årrække. Aktuelt er der lidt ændringer på området, da medarbejdere er overgået til andre opgaver i Jobcenteret.

Vi gør i det hele taget en del for at give fleksjobberne gode kort på hånden. Vi har blandt andet deltaget i et landsdækkende projekt med fokus på ledige fleksjobbere, vi har afsat flere virksomhedskonsulent-ressourcer, og vi har en ekstern aktør, der både tilbyder job og cv-sparring, og som hjælper ledige fleksjobbere med at finde jobåbninger. Ledigheden på området er faldende, det glæder mig. Der er brug for alle hænder på arbejdsmarkedet de kommende år".

Publiceret 07 December 2018 06:55

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs