Nekrolog: Fisker Ole Nielsen er død

Det var med stor sorg, at vi på Gilleleje Havn modtog budskabet om at Ole Nielsen er afgået ved døden.

Ole Nielsen har hele sit liv, gennem sit erhverv som fisker, været knyttet til fiskerierhvervet og Gilleleje Havn.

I knap 40 år var Ole bestyrelsesmedlem og senere en meget aktiv formand for Gilleleje Havnelaug og som sådan var han med til at præge udviklingen på Gilleleje Havn.

Ole har til stadighed haft øje for, at havnen skulle være fiskernes havn og at udviklingen på havnen skulle sikre dette. Han var med til at sikre ny miljøvenlig bedding, nye brugervenlige toiletter i samråd med kommunen, nyt havnekontor med moderne indretning til havnepersonalet.

Sejlklubben kom på havnen med nyt klubhus og yderhavnen blev åbnet for lystbåde. Han var medinitiativtager til at etablerer filetfabrikken. Ole så altid det praktiske i de beslutninger som sikrede havnens interesser.

Ole vil blive husket som et aktivt og meget venligt menneske. Vi er mange som vil savne ham som fast ”inventar” på Gilleleje havn.

Ære være hans minde

Gilleleje Havnelaug

Formand

Per Klug

Publiceret 03 December 2018 00:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs