Søster Christensen, Frivilligcenter Helsinge.

Søster Christensen, Frivilligcenter Helsinge.

Rådgivning for syge og pårørende

Hjælp Frivilligcenter Helsinge tilbyder rådgivning til at tage ejerskab over ens egen situation som syg eller pårørende. Der kan blandt andet hjælpes med de rette værktøjer til at manøvrere i systemet og få en hverdag til at fungere.

"Vil du gerne udforske, hvad du selv kan gøre for at få det bedre? Vil du evt. italesætte døden for at få lettet på en angst eller frygt? Der er så meget liv, indtil den kommer for os alle. Gennem dialog vil du få oplevelsen af, at der bliver mere struktur på hverdagen og plads til glæden i livet", fortæller leder af Frivviligcenter Helsinge, Rikke Njust.

Er man pårørende til en med livstruende eller kronisk sygdom, opfordres der til at møde op og få den rette hjælp, da det ofte er mere end fuldtidarbejde at være pårørende.

Søster Christensen hjælper gerne frivilligt. Hun har som sygeplejerske arbejdet med livstruende og kroniske sygdomme i mange år. Søster er vikar på hospice og i hjemmesygeplejen, er igang med sjælesorguddannelse og uddannet coach og er selv tidligere kræftpatient.

Frivilligcenter Helsinge kan kontaktes på tlf. 4879 0891.

CV

Publiceret 02 December 2018 07:00