Søster Christensen, Frivilligcenter Helsinge.

Søster Christensen, Frivilligcenter Helsinge.

Rådgivning for syge og pårørende

Hjælp Frivilligcenter Helsinge tilbyder rådgivning til at tage ejerskab over ens egen situation som syg eller pårørende. Der kan blandt andet hjælpes med de rette værktøjer til at manøvrere i systemet og få en hverdag til at fungere.

"Vil du gerne udforske, hvad du selv kan gøre for at få det bedre? Vil du evt. italesætte døden for at få lettet på en angst eller frygt? Der er så meget liv, indtil den kommer for os alle. Gennem dialog vil du få oplevelsen af, at der bliver mere struktur på hverdagen og plads til glæden i livet", fortæller leder af Frivviligcenter Helsinge, Rikke Njust.

Er man pårørende til en med livstruende eller kronisk sygdom, opfordres der til at møde op og få den rette hjælp, da det ofte er mere end fuldtidarbejde at være pårørende.

Søster Christensen hjælper gerne frivilligt. Hun har som sygeplejerske arbejdet med livstruende og kroniske sygdomme i mange år. Søster er vikar på hospice og i hjemmesygeplejen, er igang med sjælesorguddannelse og uddannet coach og er selv tidligere kræftpatient.

Frivilligcenter Helsinge kan kontaktes på tlf. 4879 0891.

CV

Publiceret 02 December 2018 07:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs