Der er mangel på parkeringspladser i Gilleleje, mener lokalrådet. Foto: Jan F. Stephan

Der er mangel på parkeringspladser i Gilleleje, mener lokalrådet. Foto: Jan F. Stephan

Borgere i Gilleleje: Overhold nu lokalplanerne

Hvorfor bliver der så ofte dispenseret fra lokalplanerne, spørger lokalrådet

Af
Claus Johansen

UDVIKLING Der gives for mange dispensationer fra lokalplanerne i Gilleleje. Det mener lokalrådet, som nu inviterer borgere og politikere til et borgermøde i næste uge.

”Hvis man har en lokalplan, skal man som basis overholde den,” siger formanden for lokalrådet, Leif Tang Lassen.

Han mener, at der er givet dispensationer, som ikke burde være givet, og politikerne har ændret lokalplaner, så de omfattede noget andet, end der oprindelig stod.

Som eksempler nævner han størrelsen på restauranten Bistro 3 og en bolig på Østre Allé, som naboerne har været utilfredse med.

"Vanskeligt at parkere"

”Et tredje eksempel er parkeringspladserne, hvor man giver dispensationer fra at have det fastlagte antal parkeringspladser, så det bliver vanskeligt at parkere, især om sommeren, når byen er fyldt op.

”Det er vores opfattelse, at hvis der skal gives dispensationer eller tilladelser, så skal det ikke være af hensyn til bygherrer – det skal være af hensyn til byens udvikling. Og så er spørgsmålet jo så, hvordan man finder ud af, hvad det er. Det kan politikerne selvfølgelig sige, at det er deres opfattelse, at de gør det. Men det kan godt være, at det ikke er i overensstemmelse med borgernes opfattelse."

Ønsker I ikke, at Gilleleje udvikler sig?

"Jo, selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig skal det ikke være en museumsby – det er en del af byen, gudskelov, og den er stærkt bevaringsværdig. Men vi ønsker, at man kan regne med, at det der står i lokalplanen, også er det, der kommer til at foregå. Og det er så det, man i en ivrig kommune som Gribskov forsøger at lave om på. Man gradbøjer lokalplanen."

"Nogle gange gives der tilladelser, og andre gange gives der ikke tilladelser – og vi kender ikke principperne. Og dem vil vi gerne drøfte med politikerne og borgerne,” siger Leif Tang Lassen.

Politiker afviser

”Vi er erhvervs- og turistvenlige – men ikke under alle omstændigheder. Det skal være sådan, at det der foregår, er noget, vi synes om.”

Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), som er formand for udvalget for udvikling, by og land, afviser, at der bliver givet for mange dispensationer:

”Jeg mener at vi giver dem, der skal gives for at understøtte vækst og udvikling. Jeg erindrer nu ikke nogen dispensationer i det seneste års tid. Men vi ville være et dårligt udvalg, hvis vi ikke kiggede på de enkelte situationer. Dispensationer er jo en mulighed for at udvikle de enkelte områder,” siger Pernille Søndergaard.

Lokalrådet siger, at man sidder med fornemmelsen af, at I tager mere hensyn til byggekonsortier og investorer end til de vedtagne planer?

”Det kan jeg slet ikke genkende. Vi tager hensyn til udviklingen af kommunen og at skabe vækst i Gribskov.”

Borgermødet skal belyse og drøfte, hvordan høringsprocessen er, og hvorfor man giver dispensationer.

Desuden ønsker lokalrådet at høre borgernes ideer til ”En grøn velkomstport til bymidten”. Det er en idé fra et kommunalt strategioplæg, og ideen er for god til at blive glemt, som lokalrådet skriver i invitationen.

Borgermødet finder sted i Gilleleje Hallen (Møllesalen) torsdag den 22. november klokken 19-21.30.

Publiceret 16 November 2018 07:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs