Der var lagkage og glæde på Holbohave på dagen, da redningen blev meldt ud. Foto: Jens Berg Thomsen

Der var lagkage og glæde på Holbohave på dagen, da redningen blev meldt ud. Foto: Jens Berg Thomsen

Jonna Præst: Politikere prøver at score billige point

Af
Jonna Præst,

Byrådsmedlem (DF)

debat Byrådet besluttede, at kommunens budget skulle genbehandles, da der samlet set ikke var balance.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed blev pålagt at anvise mulighed for besparelser på 8,7 mil. i 2019, 14,9 mil. i 2020 og 14,9mil. i 2021

Forslag til evt. besparelser blev fremlagt af formanden Pia Foght (A) og administrationen.

På baggrund af disse oplysninger vedtog et ENIGT udvalg, at en evt. lukning af Holbo Have skulle sendes i høring. Der blev ikke truffet nogen beslutning om lukning.

Der blev hverken Venstres eller Nyt Gribskovs udvalgsmedlemmer stemt imod en høring.

Udvalget drøftede efterfølgende de muligheder, der var for en demens politik, såfremt der i forbindelse med budgetlægningen fremadrettet skulle findes erstatning for Holbohave.

En af mulighederne var at oprette demenstilbud i forbindelse med de eksisterende plejecentre.

Fflere pårørende over for mig havde givet udtryk for, at de som pårørende havde svært ved at komme til Blistrup – og en placering i forbindelse med plejecentrene ville være en god løsning, når de havde behov for at kontakte demenscentret.

Dansk Folkeparti ville efterfølgende ved budgetforhandlingerne arbejde for, at Holbohave kunne fortsætte, efter at det statslige tilskud bortfaldt.

Derfor er det forkert at klandre DF for manglede interesse for ældre og syge borgere.

DF har alene godkendt det af formand og næstformand fremlagte forslag om en høring af Holbohave.

De partier, hvis udvalgsmedlemmer efterfølgende bryster sig med at de var imod en lukning, som ikke var besluttet, prøver at score nogle billige points.

Publiceret 17 October 2018 07:00

SENESTE TV