Ved at tilsætte et sporstof er det muligt at konstatere, om regnvand havner i kloakken.

Ved at tilsætte et sporstof er det muligt at konstatere, om regnvand havner i kloakken.

Hvordan står det til hos dig? Mange kloak-fejli Gribskov

Gribvand Spildevand vil have bremset regnvandet

Overbelastning Kloakforhold har ikke ligefrem stået øverst på dagsordenen hos grundejerne, men det vil Gribvand Spildevand A/S gerne ændre på. En storstilet undersøgelse af grundejernes kloakforhold er sat i gang, og samtidig skal der oplysning ud til borgerne.

Forsyningsselskabet er udfordret af, at der kommer alt for meget vand igennem kloaksystemet i de områder, som kun er kloakeret for spildevand. Det gælder for næsten hele sommerhusområdet på nordkysten.

»I områder, der kun er kloakeret for spildevand, er det grundejernes ansvar, at der ikke ledes regnvand fra hverken tagflader, fliser eller andre overflader eller dræn til huskloakken, samt at huskloakkerne er intakte,« forklarer ingeniør i Gribvand Spildevan, Anne Grethe Lindholm i en pressemeddelelse.

1000 ejendomme om året undersøges

Frem mod 2027 vil Gribvand Spildevand undersøge 1000 ejendomme om året for at lokalisere slidte kloakker og fejlagtige tilslutninger af regnvandsledninger til spildevandssystemet.

Flere områder er allerede blevet undersøgt, og her er det generelle billede, at over 10 % af ejendommene har koblet regnvandet på spildevandsledningen, selvom de kun er kloakeret for spildevand. Det gælder således for 16 ud af 110 undersøgte ejendomme ved Vejby Strand samt 44 ud af 400 ejendomme i Smidstrup ved Gilleleje.

»Selvom grundejerne ofte ikke er klar over, at der er fejlkoblet ledninger på grunden, er det grundejernes ansvar, at der ikke ledes regnvand til huskloakken. Fejlkoblingerne er faktisk både ulovlige, og de giver store problemer for forsyningsselskaberne – og samtidig er de med til at øge forureningen af vores vandløb,« fortæller Anne Grethe Lindholm.

I løbet af dette efterår skal yderligere 600 ejendomme undersøges; nemlig 300 ejendomme i Smidstrup og 300 ved Stokkebro renseanlæg i Tisvilde.

Risiko for forurening

Det lyder måske ikke så afgørende, om et enkelt hus her og der har fejltilsluttet regnvandet på spildevandskloakken, eller at naboens kloak er utæt, men faktisk har det store konsekvenser.

Mængden af uvedkommende vand i et område, som kun er kloakeret for spildevand, kan måles i forhold til mængden af solgt drikkevand i kommunen. Det er nemlig sådan, at der bør komme nogenlunde den samme mængde vand tilbage til renseanlægget, som der bliver solgt i rent drikkevand. Mængden af returvand i disse områder er dog væsentlig større i Gribskov Kommune, og i 2016 kom der i flere områder godt fem gange så meget vand retur, som der blev solgt.

»Hvis ikke vi skal se stadig flere kloakker, der løber over, med forurening af sårbare naturområder som vandløb, søer og moser til følge, skal der sættes effektivt ind overfor uvedkommende vand i disse og de kommende år,« understreger Anne Grethe Lindholm.

En investering i fremtiden

Bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S Bo Jul Nielsen bakker fuldt ud op om projektet, som han kalder »en investering i fremtiden«.

»Det er særdeles vigtigt, at vi sætter ind overfor den stigende mængde vand i kloaksystemet. Vi ved, at vi i de kommende år kan forvente øgede regnmængder. Det kan vi ikke gøre så meget ved. Men vi kan fremtidssikre vores kloakker ved at reparere utætte kloakledninger og ved at frakoble regnvandet de steder, hvor der kun er kloakeret for spildevand. Det her projekt er vigtigt for os alle. Der er et stort behov for at give folk viden om det her område, så vi kan hjælpe hinanden med at løse problemerne, inden de vokser os over hovedet,« siger bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand A/S, Bo Jul Nielsen.

For at engagere borgerne i deres kloakker vil forsyningsselskabet i den kommende tid sende information direkte ud til grundejerne via grundejerforeningernes hjemmesider. Der vil muligvis også blive afholdt events lokalt, ligesom selskabet tilbyder at holde oplæg om problemstillingen ude i grundejerforeningerne.

CJ

Publiceret 16 October 2018 11:45

SENESTE TV