Torben Haugaard mener, at lederens opgave er at forløse fagligheden i medarbejderen. Og det gør man gennem de bløde værdier. Foto: Jens Berg Thomsen

Torben Haugaard mener, at lederens opgave er at forløse fagligheden i medarbejderen. Og det gør man gennem de bløde værdier. Foto: Jens Berg Thomsen

'Tiden har aldrig været mere oplagt til at skrive denne bog end nu'

Ledelsesekspert Torben Haugaard fra Helsinge er klar med en bog om, hvorfor det også er vigtigt at kunne lede efter mere bløde værdier

Af
Jens Berg Thomsen

udgivelse En ny bog er kommet på gaden. Den handler om ledelse og er skrevet af Torben Haugaard fra Helsinge. Gennem sit arbejdsliv har han arbejdet for firmaer som Compaq, Novo Nordisk og hos politiet. Men de sidste 14 år har han haft sin egen erhvervscoachvirksomhed.

Bogen har titlen "Ledelse — noget dybt intimt".

"Den bog har jeg haft lyst til at skrive i mange år, og den har også været aktuel i mange år. Men tiden har ikke været så oplagt, som den er nu," siger Torben Haugaard.

"Det er især finanskrisen, der har gjort, at lederopgaven bliver mere og mere kompleks og meget mere personlig, hvis man skal lykkes. Alle ledelses-teoretikerne har de sidste ti år sagt, at de skal blive bedre til at lede med hjertet, og lederne selv siger, at de selv mangler evner til at kunne gøre det. Der er skrevet rigtig mange bøger og læst mange bøger. Men der sker ikke noget, fordi lige præcis de bløde værdier i lederskabet kan man ikke læse sig til. Det er noget, man er nødt til at lære," siger han.

Det handler om at kende til sin medarbejder på et mere personligt plan, mener han.

"Jeg skal være i stand til at møde dig lige præcis, hvor du er, og hvor du er i din livssituation. Og jeg gerne vil have, at du fungerer og at du lykkes i dit job. Hvis jeg kan få den tillid, og det kræver mere end smarte fraser, det kræver, at vi to taler sammen på en måde, så jeg kan forstå, hvem du er, og hvordan du fungerer. På den baggrund kan jeg få forløst det faglige potentiale i dig. Området er i fokus i dag. Men det bliver ikke forløst," siger Torben Haugaard.

Et job i morgen

Han finder svaret i finanskrisen, der lige har rundet de ti år, hvor bunden forsvandt, og hvor store selskaber verden over var i gigantkrise, og hvor nogle af dem også måtte dreje nøglen helt om.

"Vi mennesker kan ikke tåle ikke at lykkes med det, vi vil, i bare tre-fire måneder. Så begynder vi at komme i tvivl om vores komptetencer. Indtil da ser vi muligheder, og vi har energi til at løse de opgaver, vi skal. Men vi når til, at vi går over i en mere defensiv tilgang, hvor vi kommer i tvivl om, hvad vi kan. Og det er det, der er sket for mange medarbejdere og ledere. De endte med at knække halsen. Når man er inde i en krise, så går fokus fra at se på forretningen og tjene penge til, at man kigger på, om man kan stole på sin chef i forhold til at sørge for, at man også har et job i morgen. Og når vi lukker os inde i os selv, så ser vi farer og trusler. Lystfuldhed lukkes inde. Og man lader, som om man er dedikeret og går op i det, men det sker udelukkende for ikke at havne på dødemandslisten til næste gang, der er fyringsrunde," siger Torben Haugaard.

Fejlen ligger også hos lederen, der tror, at vedkommende ved, hvor medarbejderne er.

"Der er mange ledere, der tror, de har en kontakt til deres medarbejdere, men det har de ikke. Og det betyder også, at de ikke kan forløse den energi, der var der før finanskrisen. For de er ramt rigtig hårdt af krisen. Erhvervslivet har stadig en posttraumatisk stressyndrom oven på finanskrisen, og de kan hurtigt havne der, hvor de var før, igen. Og derfor bliver ledere nødt til at kigge på sig selv, for det er inde i hjertet, at ressourcerne ligger. 20 procent af vores handlinger er bevidste, mens 80 procent af dem er ubevidste. Det er ligesom et isbjerg. Der ligger en masse nede under vandoverfladen, og det er der, ressourcerne ligger. Ved at få dem frigjort får vi en større rummelighed. Og det er nødvendigt," siger han.

Lederne selv har det også svært, ved han gennem sit firma, der rådgiver ledere.

"Jeg ved, at rigtig mange ledere går til psykolog, terapeut, læser hænder eller gør noget andet. De søger hjælp i den spirituelle og eller psykologiske verden. Det har rigtig mange gjort under krisen, fordi de simpelthen ikke kunne lede," siger Torben Haugaard.

"Man har lært, at man skal skære ind til benet, reducere omkostninger og medarbejdere, når der er krise. Det, der normalt vil ske, er, at det så vil begynde at gå opad igen, men det sker ikke, for krisen sidder så fast i os, at tingene bliver drevet som et forretningsministerium, hvor man tager en dag ad gangen i stedet for at få begejstring og passion tilbage igen."

Familien er grundlag for alle relationer

En af opgaverne for lederen er også at forstå, at folks familiesammensætninger i dag er meget anderledes end tidligere med skilsmisser og sammenbragte familier.

"Jeg kalder det "Familien A/S". Det er i familien, at al forståelse og relationsdannelse bliver dannet. Det er der, vi lærer at være i relation med andre. Alt hvad vi oplever, danner ramme for, hvordan vi hvad man kan stole på, hvad man ikke kan stole på, svigt der sker. Det er noget, der kommer til at ligge under vandoverfladen. Når de mange forskellige familierelationer bliver blandet sammen i en medarbejdergruppe i en virksomhed, og hvis der ikke er en leder, der er funderet i sig selv og kan få det til at spille sammen, så er han på herrens mark," siger Torben Haugaard.

Men vil mange chefer ikke sige, at "det er jo meget fint altsammen, men her arbejder vi altså for at tjene penge?

"Det er jo det, forretning går ud på. Det er der slet ingen tvivl om. Men det øjeblik, du kan få dine medarbejdere til at lykkes og trives med det, de laver, så producerer de mere helt automatisk. Omvendt: Hvis du hele tiden arbejder på et niveau med frygt og med tvivl om, om din leder nu også stoler på dig, så presser man medarbejderne mere end godt er. Det er derfor, du ser stress, depression, vi ser rigtig mange psykiske reaktioner i erhvervslivet i dag, fordi det er betinget af et lederskab, der ikke er der. Jeg kan love dig for, at de kommer til at tjene penge. De ledere, jeg har haft igennem uddannelse, siger, at hvis de bare havde vidst de her ting for ti år siden, så går det op for dem, hvilket stort potentiale, de har. De har fået bedre lederliv og en bedre personlig relation til deres medarbejdere, og min faglighed er steget meget mere. Det er som om, at min faglighed er steget . Kognitivt lærer vi alt. Der må være bøger. Men det indre får lov til at leve sit eget liv."

De ansatte skal forløses

"Når jeg var på militærøvelse som officer, havde jeg ingen HR-afdeling. Hvis en af mine soldater havde det skidt psykisk, var det min opgave at finde ud af det. Det er mit ansvar."

"Det "produktionsapparat", jeg har, er de mennesker, jeg har ansat. Det er det, jeg skal forløse."

Man kan også forestille sig, at medarbejderen ikke har lyst til at dele sine inderste følelser med chefen?

"Sådan er der mange, der har det. Men hvis medarbejderen oplever noget svært, så kan alle jo se det på reaktionerne. De tænker måske over, hvorfor vedkommende er vrissen eller skælder ud. Men hvis der ikke bliver talt om det, kan andre ikke hjælpe, og for medarbejderen er det også enormt svært at gå med alene," siger Torben Haugaard.

"Hvis vi ikke tager os sammen, så bliver det meget, meget komplekst at være leder i fremtiden. Den psykosociale sammenhængskraft vil få det sværere og sværere, hvis vi alle sammen bare gør lige præcis, hvad vi har lyst til og ikke indretter os efter fællesskabet. Og det kræver, at lederen er hjemme i sig selv," siger Torben Haugaard.

Torben Haugaard

Torben Haugaard har været personalechef og administrerende direktør i en række virksomheder.

Bogen er hans første og er udkommet på forlaget Mellemgaard.

Publiceret 10 October 2018 11:30