Er din grund forurenet? Nu kan du tjekke det på Region Hovedstadens hjemmeside. Foto: Mostphotos

Er din grund forurenet? Nu kan du tjekke det på Region Hovedstadens hjemmeside. Foto: Mostphotos

Ved du det? Nu kan du tjekke om din grund er forurenet

Se oplysninger om jordforurening i Gribskov på Region Hovedstadens hjemmeside

undergrunden I forbindelse med køb og salg af ejendomme har det stor interesse at få svar på, om den grund, man interesserer sig for, er forurenet. På Region Hovedstadens hjemmeside findes disse oplysninger digitalt for mange af kommunerne i regionen. Nu er muligheden udvidet til også at omfatte grunde i Gribskov Kommune, der netop er tilføjet med jordforureningsoplysninger på regionens hjemmeside.

”Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde borgere, ejendomsmæglere, advokater og alle andre denne service med hurtig, nem og direkte adgang til regionens oplysninger om forurenede grunde på alle tider af døgnet. På vores hjemmeside kan alle få svar på, om en grund er forurenet, og udskrive en attest med de oplysninger, regionen ligger inde med,” siger formanden for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden, Kim Rockhill (S), i en pressemeddelelse.

I 2017 har Region Hovedstaden besvaret 32.120 henvendelser om jordforurening, heraf 60 procent direkte på regionens hjemmeside.

”Sidste år blev 60 procent af henvendelserne besvaret direkte via vores hjemmeside. Det viser, at borgere og ejendomsmæglere har taget den digitale løsning til sig. Derfor er vi også i gang med at se på, hvilke andre selvbetjeningsløsninger, der kan være relevante for borgere og virksomheder,” siger Kim Rockhill.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der har været 35.000 ejendomshandler i hovedstadsregionen i 2017. Sammenholdt med antallet af besvarede henvendelser tyder meget på, at Region Hovedstaden rutinemæssigt bliver kontaktet om jordforurening i forbindelse med hovedparten af ejendomshandlerne.

Regler, hvis jorden er forurenet

Ved køb eller salg af en grund kan det have betydning, om grunden er kortlagt som forurenet. Ejere af kortlagte grunde har nemlig nogle pligter, som de skal være opmærksomme på, fx at søge kommunen om tilladelse til at bygge, ombygge eller ændre anvendelse på grunden.

Som ejer har man også pligt til at anmelde flytning af jord til kommunen, og oplyse lejere eller købere om, at grunden er kortlagt. Reglerne er til for at sikre, at den forurenede jord bliver håndteret forsvarligt og ikke bliver spredt til steder, hvor jorden kan udgøre en risiko for mennesker, drikkevand og natur.

På Region Hovedstadens hjemmeside kan alle få svar på, om en grund er:

    ved at blive vurderet af regionen, fx om regionen er i gang med at indsamle data om grunden

    vurderet til ikke at være forurenet

    kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1)

    kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) og oplysninger om forureningens sundhedsmæssige betydning

Hvis regionen ikke har nogen oplysninger om grunden, fremgår det også af søgningen.

CJ

Publiceret 09 October 2018 11:45