Er din grund forurenet? Nu kan du tjekke det på Region Hovedstadens hjemmeside. Foto: Mostphotos

Er din grund forurenet? Nu kan du tjekke det på Region Hovedstadens hjemmeside. Foto: Mostphotos

Ved du det? Nu kan du tjekke om din grund er forurenet

Se oplysninger om jordforurening i Gribskov på Region Hovedstadens hjemmeside

undergrunden I forbindelse med køb og salg af ejendomme har det stor interesse at få svar på, om den grund, man interesserer sig for, er forurenet. På Region Hovedstadens hjemmeside findes disse oplysninger digitalt for mange af kommunerne i regionen. Nu er muligheden udvidet til også at omfatte grunde i Gribskov Kommune, der netop er tilføjet med jordforureningsoplysninger på regionens hjemmeside.

”Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde borgere, ejendomsmæglere, advokater og alle andre denne service med hurtig, nem og direkte adgang til regionens oplysninger om forurenede grunde på alle tider af døgnet. På vores hjemmeside kan alle få svar på, om en grund er forurenet, og udskrive en attest med de oplysninger, regionen ligger inde med,” siger formanden for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden, Kim Rockhill (S), i en pressemeddelelse.

I 2017 har Region Hovedstaden besvaret 32.120 henvendelser om jordforurening, heraf 60 procent direkte på regionens hjemmeside.

”Sidste år blev 60 procent af henvendelserne besvaret direkte via vores hjemmeside. Det viser, at borgere og ejendomsmæglere har taget den digitale løsning til sig. Derfor er vi også i gang med at se på, hvilke andre selvbetjeningsløsninger, der kan være relevante for borgere og virksomheder,” siger Kim Rockhill.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der har været 35.000 ejendomshandler i hovedstadsregionen i 2017. Sammenholdt med antallet af besvarede henvendelser tyder meget på, at Region Hovedstaden rutinemæssigt bliver kontaktet om jordforurening i forbindelse med hovedparten af ejendomshandlerne.

Regler, hvis jorden er forurenet

Ved køb eller salg af en grund kan det have betydning, om grunden er kortlagt som forurenet. Ejere af kortlagte grunde har nemlig nogle pligter, som de skal være opmærksomme på, fx at søge kommunen om tilladelse til at bygge, ombygge eller ændre anvendelse på grunden.

Som ejer har man også pligt til at anmelde flytning af jord til kommunen, og oplyse lejere eller købere om, at grunden er kortlagt. Reglerne er til for at sikre, at den forurenede jord bliver håndteret forsvarligt og ikke bliver spredt til steder, hvor jorden kan udgøre en risiko for mennesker, drikkevand og natur.

På Region Hovedstadens hjemmeside kan alle få svar på, om en grund er:

    ved at blive vurderet af regionen, fx om regionen er i gang med at indsamle data om grunden

    vurderet til ikke at være forurenet

    kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1)

    kortlagt som forurenet (vidensniveau 2) og oplysninger om forureningens sundhedsmæssige betydning

Hvis regionen ikke har nogen oplysninger om grunden, fremgår det også af søgningen.

CJ

Publiceret 09 October 2018 11:45

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs