Ved årets flagdag blev der uddelt medaljer til veteranernes børn. Det er den slags anerkendelse for veteranernes indsats, Mikkel Andersen mener, der er brug for. Foto: Jan F. Stephan

Ved årets flagdag blev der uddelt medaljer til veteranernes børn. Det er den slags anerkendelse for veteranernes indsats, Mikkel Andersen mener, der er brug for. Foto: Jan F. Stephan

'Vi skal vise, at vi værdsætter den indsats, de har ydet for vores land''

Der er øremærket penge til en veterankoordinator i det nye budget

Af
Jeppe Helkov

veteraner Når man har været i krig for Danmark, fortjener man også en ordentlig behandling, når man kommer hjem. Det er et flertal i byrådet heldigvis enig om.

Derfor var der også sat penge af til en veterankoordinator i Gribskov Kommune, da det kommunale budget for de kommende to år blev præsenteret.

"Det er en stor opgave, men jeg er glad for, at vi som kommune har valgt at tage den på os," siger socialdemokraternes byrådsmedlem Mikkel Andersen.

Han har været en af foregangsmændene i kampen for at få en veterankoordinator til at tage sig af de omkring 250 veteraner Gribskov.

Socialdemokraternes Mikkel Andersen var selv udsendt i 1990'erne.

Socialdemokraternes Mikkel Andersen var selv udsendt i 1990'erne.

Nogle har det rigtig skidt

Gribskov Kommune har siden slutningen af 2017 haft en veterankoordinator. Men det er først nu, at der bliver sat penge af, så den nuværende koordinator Jette Bülow Hansen rent faktisk også kan tage på kurser og blive ordentlig klædt på til opgaven, mener Mikkel Andersen, der som soldat også selv har været udsendt.

"Veteranerne kommer fra meget forskellige steder. Nogle har ligesom mig ingen traumer, men der er også nogle, der har det rigtig skidt. Derfor er vi nødt til at give Jette de rette kompetencer, så hun kan møde veteranerne, hvor de er. Det er altafgørende" siger han.

Op på række

Mikkel Andersen husker selv tilbage på, hvor dårligt hans hold blev modtaget, da de vendte hjem fra konflikten i Bosnien-Hercegovina.

"Vi blev alle sammen stillet op på en række. Så fik vi at vide, at alle der havde det dårligt skulle træde et skridt frem. Så kan du selv gætte, hvor mange der gjorde det foran alle kammeraterne. Det var kutyme dengang. Heldigvis er det blevet bedre, men vi er langt fra i mål," siger han.

"Det handler meget om tillid, og om at vise de her mennesker respekt. Vise dem, at vi værdsætter den indsats, de har ydet for vores land. Vi skal som samfund tage ansvar for dem og hjælpe dem videre. "

Første bastion

Ifølge Mikkel Andersen er veterankoordinatorens primære opgave at være første bastion for veteranerne.

"Koordinatoren skal modtage dem og se, hvad de har brug for. Hun kommer ikke til at være psykolog. Dér har vi et samarbejde med Veterancentret. Hun skal tale med dem og hjælpe dem, så de ikke bliver fanget i systemet."

Der er i alt sat 125.000 kr. af til veterankoordinatoren.

Vi blev alle sammen stillet op på en række. Så fik vi at vide, at alle der havde det dårligt skulle træde et skridt frem

Mikkel Andersen, byrådsmedlem og tidl. udsendt

Publiceret 05 October 2018 07:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs