Dorte Kiilerich stopper som direktør på Gribskov Erhvervscenter. Centerets fremtid er uvis.

Dorte Kiilerich stopper som direktør på Gribskov Erhvervscenter. Centerets fremtid er uvis.

Borgmester: Rod i økonomien på erhvervscenter

Gribskov Erhvervscenter lukker måske - formanden er trådt tilbage

Af
Claus Johansen

erhvervsliv Det har sejlet, og der har været rod i økonomien i årevis. Så kontant beskriver borgmester Anders Gerner Frost (NG) i en mail forholdene på Gribskov Erhvervscenter. Kommunen er hovedaktionær i erhvervscentret.

Formanden og næstformanden har besluttet at forlade deres poster med omgående virkning, direktøren ønsker ikke at blive forlænget, og lejemålet vil blive opsagt.

Anders Gerner Frost, hvad er problemet?

”Problemet med erhvervscentret er, at det ikke er lykkedes at samle alle foreningerne om projektet. Så det har ikke fået den gennemslagskraft, som var tanken. Nogen føler, at vi skal have et øget fokus på at blive en erhvervsvenlig kommune, og det tager jeg alvorligt. Det fornemmer jeg også, at der er stor politisk enighed om,” siger Anders Gerner Frost. Han understreger, at det ikke er besluttet at lukke erhvervscentret. Det skal der være møde om i næste uge. Men han går ind for en anden model:

”Vi bør i stedet lave et erhvervsråd, hvor alle erhvervsforeningerne og politiske repræsentanter samles,” siger borgmesteren.

Du skriver i din mail, at ”formanden går fra sin plads på et tidspunkt, hvor det ville være ordentligt at følge opgaven til dørs”?

”Jeg bliver ærgerlig over, at formanden og næstformanden går på et tidspunkt, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi skal arbejde fremover. Grundlæggende synes jeg man skal blive og lave arbejdet færdigt. Men det er mennesker, jeg sætter pris på, så jeg tager det til efterretning,” siger Anders Gerner Frost.

Den afgåede formand for erhvervscentret, Hans Jørgen Albertsen, afviser fuldstændig, at der har været rod i økonomien:

”Det er ganske enkelt ikke rigtigt. At der har været udfordringer i økonomien er mere rigtigt. Vi har jo i alle årene haft en solid revisor med om bord, og der har ikke været nogen anmærkninger fra revisoren. Vores udfordring har været det svingende indtægtsgrundlag, som har gjort det vanskeligt at styre centret,” siger Hans Jørgen Albertsen.

Et andet problem har ifølge ham været, at erhvervsforeningerne i Græsted og Gilleleje meldte sig ud:

”Jeg har siddet i en årrække og kæmpet for udviklingen af erhvervet. Og det har været meget svært at samle alle foreningerne, og det har været frustrerende for os - og for politikerne. Men jeg håber stadig, at vi kan samle alle, så vi kan få et godt og konstruktivt samarbejde,” siger Hans Jørgen Albertsen.

Borgmesteren er ærgerlig over, at du forlader formandsposten nu, og at du bør følge opgaven til dørs?

”Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er selv ærgerlig over at skulle forlade posten. Men når man har en hovedaktionær (Gribskov Kommune, red.), som træffer beslutninger, uden at den øvrige del af bestyrelsen er taget med i dialog om det, eller har fået noget at vide, så har en formand ingen berettigelse. Så skal en formand sige: Det her kan jeg ikke leve med. Det er i bestyrelsen, man træffer beslutninger og har dialog om, hvordan tingene skal køre. Når man føler, at man sidder af navn og ikke af gavn og gør opmærksom på det, og tingene ikke ændrer dig, så er nok nok,” siger Hans Jørgen Albertsen.

Han kommer med et konkret eksempel:

”Det kan jo som et eksempel ikke nytte, at direktøren ikke orienterer mig om, at en ledende medarbejder siger op. Sådan arbejder et aktieselskab bare ikke. Så har formanden sin fulde ret til at sige: Så er der ingen grund til at jeg sidder der.”

Hans Jørgen Albertsen afviser, at han forlader formandsposten i protest:

”Det er ikke sandfærdigt, når andre medier skriver, at jeg går i protest mod, at erhvervscentret eventuelt bliver lukket. Jeg er ikke bitter eller går i protest. Og jeg er helt sikker på, at Anders og jeg fortsat vil få konstruktive dialoger og et godt samarbejde,” siger Hans Jørgen Albertsen.

Den afgående formand kalder det ”afgørende”, at alle nu står sammen om at udvikle erhvervslivet i Gribskov:

”Det vigtigste er nu én gang for alle, at alle erhvervsforeningerne og politikerne kan erkende, at de bor i Gribskov, og at de tager det ansvar, som det er at arbejde for en samlet og konstruktiv udvikling i Gribskov. Vi er ikke længere to kommuner,” siger Hans Jørgen Albertsen.

Publiceret 19 September 2018 10:30

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs