Dorte Dahl, 53 år, bliver ny centerchef for Sundhed og Pleje i Hørsholm Kommune. Foto: Hørsholm Kommune

Dorte Dahl, 53 år, bliver ny centerchef for Sundhed og Pleje i Hørsholm Kommune. Foto: Hørsholm Kommune

Attendochef skifter job

Dorte Dahl, der har haft ansvaret for Attendo under skandale, skal være centerchef i Hørsholm Kommune

Af
Morten Timm og Jens Berg Thomsen

Dorte Dahl, der i godt to et halvt år har været regionschef i Attendo og haft ansvar for hjemmepleje og hjemmesygepleje i Gribskov Kommune, har fået nyt job.

Det skriver Ugepostens søsteravis i Hørsholm, Ugebladet:

Dorte Dahl bliver ny kvinde i front for Center for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune.

Hun tiltræder stillingen som centerchef 1. december og afløser Louise Høg i jobbet, hvor hun blandt andet får ansvaret for kommunens ældrepleje og plejehjem. Det sker efter et par dårlige sager alvorlig kritik af medicinhåndteringen.

53-årige Dorte Dahl, der er uddannet sygeplejerske, har som chef hos plejefirmaet Attendo, skullet håndtere en række alvorlige sager om sjusk med medicin, brug af ukvalificeret arbejdskraft, påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fejlfakturering for pleje af borgere, der var døde og begravet.

I en pressemeddelelse siger Peter Orebo Hansen, direktør for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Hørsholm Kommune, "at med Dorte Dahls omfattende ledelseserfaring og dybe kendskab til sundhed- og omsorgsområdet, har vi fået den rigtige person på posten til at sikre det rette fokus på både drift og udvikling i Center for Sundhed og Omsorg”.

Den mest kvalificerede

Foreholdt oplysninger om Attendo-skandalen siger han til Ugebladet, at de ikke ansætter efter, hvad der står i aviserne.

"Jeg kan sige, at der har været en meget grundig forberedelse af vores ansættelse af ny centerchef, og Dorte var - ud af de 22 ansøgninger vi modtog - den absolut mest kvalificerede til jobbet," fastslår Peter Orebo Hansen.

Han ønsker ikke at kommentere sagen om Attendos forhold i Gribskov Kommune, men siger, at han naturligvis også læser aviser.

"Vi har haft et konsulentfirma med inde over og nedsat et ansættelsesudvalg af både ledere og medarbejderrepræsentanter, og jeg kan stå fuldt inde for ansættelsen af Dorte Dahl, der er en meget erfaren leder," understreger direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.

Veldrevet center

Før årene i Attendo har Hørsholms nye centerchef været ansat i en længere årrække i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, herunder som ældrechef.

Ifølge Peter Orebo Hansen kommer Dorte Dahl som ny centerchef til at stå i spidsen for et veldrevet center med fokus på at sikre udvikling af centret, så Hørsholm Kommune fortsat kan levere en effektiv drift og en høj kvalitet på sundheds- og ældreområdet.

Publiceret 19 September 2018 15:54

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs