Young nurse and female senior with walking frame, the caretaker helping her

Young nurse and female senior with walking frame, the caretaker helping her

Velfærdsdirektør: Der er fuld tillid til Pleje Gribskov

Af
Jeppe Helkov

Den næstlaveste karakter - og fejl, der kan have betydning for patientsikkerheden. Sådan lyder konklusionen, efter revisionsfirmaet BDO har lavet et tilsyn hos den nye kommunale leverandør af hjemmesygepleje, Pleje Gribskov.

Ifølge Gribskov Kommunes nye velfærdsdirektør Mikkel Damgaards er fejlene alvorlige. Ugeposten ville gerne have interviewet Mikkel Damgaards, men på grund af travlhed havde han kun tid til at svare på vores spørgsmål på skrift.

Hvor alvorlige er de fejl, som BDO nu har fundet?

"De er alvorlige og skal derfor selvfølgelig rettes op," skriver han i en mail til Ugeposten.

Der var fejl hos Attendo, der er fejl hos jer nu. Hvad er det, der gør det her område så svært at få styr på?

"Graden af fejl er heldigvis meget forskellig. Men vi har med hjemmesygeplejen fået en stor opgave ind hos PlejeGribskov, hvor det er mange år siden den har være kommunal. Her bestræber mange nye, gode medarbejdere sig på at gøre det bedste, og finde ind i faste rammer for arbejdet. Der vil være en indkøringsfase, som vi bestræber os på skal være så kort som muligt og med så få fejl som muligt."

Hvordan kan de her fejl opstå?

"Det skal PlejeGribskov nu se nærmere på og lære af, ligesom udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal tage stilling til handlemuligheder."

Hvis de her fejl var fundet hos et privat plejefirma, ville de så have kunnet udløse et påbud?

"Et påbud er altid en individuel konkret vurdering ud fra et samlet situationsbillede så det er vanskeligt at svare på."

"Der kan altid ske fejl, når vi taler om over 70 medarbejdere i en nyopstartet organisation, som skal levere sygeplejeydelser til knapt 1.000 borgere. Men vi bestræber os i PlejeGribskov på en kort indkøring og om at få styr på de rette arbejdsgange."

Der er tilført ekstra midler og mere personale til området. Hvad mere har I brug for at få styr på det her område?

"Der er fuld tillid til, at PlejeGribskov har fokus på den bedste mulige hjemmesygepleje og arbejder målrettet på at forebygge fejl fremadrettet."

Publiceret 13 September 2018 10:00

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs