"Jeg ville gerne have en undersøgelse, hvis jeg vidste, hvad den skulle bruges til," siger Birgit Roswall (V).

"Vi fik at vide, man kunne så tvivl om grundlaget for de røde påbud"

"Jeg ville gerne have en undersøgelse, hvis jeg vidste, hvad jeg skulle bruge den til," siger Birgit Roswall fra Venstre

Af
Jens Berg Thomsen

attendo En uvildig undersøgelse af Attendo faldt til jorden, da byrådet forleden diskuterede emnet. Ikke mindst Venstres Birgit Roswall, der i sidste valgperiode var formand for ældreudvalget, understregede sin modvilje mod en undersøgelse.

"Der er blevet begået fejl på alle sider, men en undersøgelse er spild af kommunale skattekroner. Der er intet, vi ikke kender til. Vi har, hvad vi skal bruge, og vi skal ikke bruge mere. Der er ingen grund til at skrive mere om det. Vi må slutte nu. Jo før, jo bedre," lød det blandt andet fra Birgit Roswall.

Ugeposten følger op ved at ringe til Birgit Roswall og spørge, hvad hendes egen rolle har været i Attendoforløbet, der betyder, at kontrakten med plejefirmaet nu er sagt op på både hjemmeplejeområdet og hjemmesygeplejeområdet.

"Vi har alle sammen fejlbedømt nogle situationer. Der er ikke nogen, der kan sige sig fri for at kunne have gjort noget anderledes," siger Birgit Roswall.

"Hvad har din egen rolle været som formand?"

"Jeg har forholdt mig til det, jeg har fået forelagt. Man kan altid spørge, om vi skulle have handlet i udvalget på nogle af de tilsynsrapporter? Var vi tilstrækkeligt opmærksomme på de opgaver, som vi fik fra regionen? Måske, men det er igen nemmere at kigge baglæns, når man ved, hvor man er nu. Men i den siutation, vi var i, mener jeg, at vi gjorde det, der var ansvarligt," siger hun.

"Vi kunne have valgt at sige kontrakten med Attendo op, men de anbefalinger, vi fik, var, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at gøre," siger Birgit Roswall.

"Hvad mener du med ikke hensigtsmæssigt?"

"Ja. Vi havde ikke en tilstrækkelig stærk sag."

"Men i dag er Attendo sagt op. Hvad er forskellen på dengang og nu?

"Forskellen er, at det her er en aftale og ikke en opsigelse. Hvis vi havde sagt dem op dengang, havde vi skullet have sagt hele kontrakten op - både hjemmesygepleje og hjemmeplejen - og det ville Attendo formentlig have sat sig imod."

"Men som det kom frem dengang, så var to røde påbud nok til at ophæve kontrakten Der står nævnt i kontrakten, at to røde påbud var nok?

"Vi fik at vide, at man kunne så tvivl om grundlaget for de røde påbud," lyder det.

"Nu var der jo valg en måned senere på det tidspunkt. Kan det tænkes, at det spillede ind, at der var et valg rundt om hjørnet?"

"Nej. Så ville man nok have sagt dem op. Hvis vi skulle have fremstået som handlekraftige, så ville vi jo have sagt dem op. Det ville have virket bedre for borgerne. Men det var ikke inde i overvejelserne. På ingen måde. Vi var også i tæt dialog med Attendo dengang, for vi havde ikke nogen interesse i, at firmaet gik og smækkede med døren. Det ville have bragt en masse borgere i klemme. Vi ventede også på rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed (som kom i marts 2018, red.). Det var faktisk Ugeposten, der ringede til styrelsen og fik rykket for den, så den kom langt om længe."

"Du sagde på byrådsmødet, at I ved alt nu. Hvad med overfaktureringen? Hvornår fik du kendskab til den?

"Jeg kan ikke huske, hvornår vi fik det at vide."

Hvad tænker du om, at det er årene 2016 og 2017, der er gennemgået mest grundigt i forhold til fejlfaktureringen - og ikke 2014 og 2015. Kunne det ikke være en god idé?

"Jeg har ikke belæg for at tro, at Attendo bevidst har gjort noget for at snyde bevidst. Der, hvor rodet for nu at sige det rent ud opstår, er, da Attendo får overdraget mange opgaver, da Bonderosen (tidligere plejefirma i Græsted, red.) gik konkurs. Og jeg må også sige, at kommunen også har fejlet. Normalt, når du køber noget, du får en regning for, så sikrer du dig også, at du rent faktisk får det, du betaler for. Hvis man ikke ser, at man betaler for noget, der ikke er visiteret. Der kan man sige, at vi i kommunen selv skulle have holdt øje med, hvad vi har bestilt, og burde kontrollere det op mod, hvad vi så betaler for. Sådan er det i min verden. Og hvad der så er gået galt, det ved jeg ikke, for vi politikere har jo ikke noget som sådan at gøre med. Vi politikere tjekker jo ikke regningerne. Vi bevilger et serviceniveau hos nogle udbydere, og så regner vi jo med, at det fungerer fuldstændigt som det skal. Vi betaler for det, vi har bestilt. Det er det, man må gå ud fra. Og så var det jo, at man lige pludseligt opdagede, at der var noget galt. Det opdages administrativt. Men hvordan, det præcist opdagedes, det ved jeg ikke," siger Birgit Roswall.

"Du var inde på i byrådssalen, at Attendos bud har været for lavt."

"Ja, det er jeg ikke i tvivl om."

"Hvad tænker du så i forhold til, at du var med til at stemme ja til, at de skulle have opgaven dengang?"

"Når jeg siger, at det var for lavt, så er det jo qva det, at de ikke kunne levere de ydelser, som de havde budt på at kunne levere. Og så er det, at når nu kommunen selv har overtaget opgaven igen, så viser det sig at koste mere. Og det er ikke fordi, vi har hævet serviceniveauet. Faktisk så har vi meget lidt at gøre med, hvilket serviceniveau, der skal lægges, når vi taler om hjemmesygepleje, for det er læger og hospitalsvæsen, der bestemmer, for det er dem, der visiterer sundhedsydelser. Jeg kan se, at vi på ingen måde kan holde det budget, vi tidligere har betalt for hjemmesygeplejen, og derfor må Attendo også have haft svært ved at få det til at løbe rundt."

"Men hvordan kan det være, at det så får lov til at køre i tre år?"

"Der må jeg sige, at når et firma af en kaliber som Attendo byder på opgaven, så må man også gå ud fra, at de ved, hvad de byder på. Og at de har erfaring med, at hvis de siger, de kan løse opgaverne, så ved de også, hvad de skal have for det. Hvorfor de så har givet et i mine øjne meget lavt bud, ved jeg ikke. Det er klart, at der er synergi i at have både hjemmepleje og hjemmesygepleje, og om de har troet, at hjemmeplejen kunne dække ind, hvor de måske gamblede lidt med hjemmesygeplejen, det ved jeg jo ikke. Jeg ved ikke, hvad deres kalkule har været. Og når de så pludselig overtager hele hjemmesygeplejen, plus at folk kommer tidligere og tidligere hjem fra hospitalerne, så er det måske der, hvor det begynder at gå galt."

"Når man kigger ti måneder tilbage og ser, hvad der blev skrevet i forbindelse med valget, så kan man se, at Kim Valentin (daværende borgmester, red.) og resten af Venstre sagde, at hjemmeplejen fungerede?"

"Ja, det siger vi stadigvæk."

"Men firmaet er jo sagt op?

"Ja. Men man skal huske, at hjemmesygeplejen og hjemmeplejen er to vidt forskellige ting. Hjemmeplejen har faktisk fungeret. Der har ikke været problemer, og der har ingen kritik været fra borgerne om, at Attendo ikke har kunnet løfte det. De to ting har hængt sammen i en periode, og det gør de ikke mere, og der har ikke været klager. Men når vi vælger at sige dem op, så er det ud fra, at der er et tillidsbrist i forhold til, at der har været så meget roderi. Alene navnet Attendo har en negativ indvirkning på nogle mennesker. Jeg ville da gerne lave en undersøgelse, hvis jeg vidste, hvad jeg skulle bruge den til. Det kan jeg ikke, og jeg kan ikke se, at det kommer til at gavne vores borgere. Og vi har en masse rapporter, der siger, hvad vi skal være opmærksomme på," siger Birgit Roswall.

Publiceret 12 September 2018 10:30

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs