Senior woman helping senior man to walk with walker

Senior woman helping senior man to walk with walker

DEBAT: Faglige Seniorer er stadigvæk uenige

Af
Peter Kay Mortensen

Faglige Seniorer Gribskov

Debat Kære Bo Jul Nielsen, tak for dit indlæg i ugeposten 21. august om besparelserne på budget 2018 – 2021.

Når jeg vælger at svare på dit indlæg, er det selvfølgelig fordi, vi i Faglige Seniorer ikke er enige i jeres besparelser på ældreområdet. Besparelser som blandt andet rammer et fantastisk godt tilbud til demente, som har fungeret i mere end to år. Godt 50 personer som har fået diagnosen kommer flere dage om ugen på Holbohave. Den kvalitative indsats over for gruppen betyder to væsentlige ting. For det første skaber det tryghed, hos den demente og ikke mindst hos de pårørende. For det andet kan det betyde, at flere demente kan blive længere i eget hjem, og derved undgår man at skulle bruge flere plejehjemspladser, hvilket ville blive dyrere for kommunen.

Nu har jeg lagt mærke til, at både Pia Foght og du nævner, at det er en beslutning, I har været tvunget til – og så spørger jeg bare, hvorfor forsvarer I en beslutning, hvis I er imod? Hvorfor ikke rette skytset mod Dansk Folkeparti, Nyt Gribskov og de Konservative, som jo udgør flertallet i konstitueringsgruppen. Jeg har ikke set nogen af de partier offentligt bakke op om beslutningen. Jeg har læst oplægget til første behandling af budgettet for 2019 – 2022. Her fremgår det klart, at de midler kommunen modtager fra velfærdspuljen, til klippekortordningen og midlerne til flere hænder i plejen, og som overgår til det kommunale bloktilskud, skal/kan anvendes til kommunens øvrige drift. Efter min bedste overbevisning er det beslutninger, der fjerner midler fra ældreområdet. Og det er den beslutning, der fjerner grundlaget for Holbohave.

Men undskyld Bo. Det handler om tre millioner kroner ud af et samlet budget på cirka 2,5 milliarder kroner. Er kreativiteten i det politiske landskab så dårlig, at man ikke kan finde de tre millioner kroner? Nej nu vil man lukke dette tilbud og opbygge nye tilbud på eller i tilknytning til de nuværende aktivitetscentre på plejecentrene. Hvad vil det koste? Der skal gennemføres ombygninger og meget mere for at få samme funktionsstatus, som det nuværende tilbud har. Når ændringerne på demensområdet senere er blevet gennemført, vil det måske vise sig at koste mere end den besparelse, man tror, man opnår ved nedlæggelse af det nuværende tilbud, og samtidig skaber man en stor utryghed især hos de demente og deres pårørende. Jeg synes, at byrådet med egne øjne burde se, hvad det er for et tilbud man fravælger.

Publiceret 08 September 2018 09:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl