DEBAT: Faglige Seniorer er stadigvæk uenige

Af
Peter Kay Mortensen

Faglige Seniorer Gribskov

Debat Kære Bo Jul Nielsen, tak for dit indlæg i ugeposten 21. august om besparelserne på budget 2018 – 2021.

Når jeg vælger at svare på dit indlæg, er det selvfølgelig fordi, vi i Faglige Seniorer ikke er enige i jeres besparelser på ældreområdet. Besparelser som blandt andet rammer et fantastisk godt tilbud til demente, som har fungeret i mere end to år. Godt 50 personer som har fået diagnosen kommer flere dage om ugen på Holbohave. Den kvalitative indsats over for gruppen betyder to væsentlige ting. For det første skaber det tryghed, hos den demente og ikke mindst hos de pårørende. For det andet kan det betyde, at flere demente kan blive længere i eget hjem, og derved undgår man at skulle bruge flere plejehjemspladser, hvilket ville blive dyrere for kommunen.

Nu har jeg lagt mærke til, at både Pia Foght og du nævner, at det er en beslutning, I har været tvunget til – og så spørger jeg bare, hvorfor forsvarer I en beslutning, hvis I er imod? Hvorfor ikke rette skytset mod Dansk Folkeparti, Nyt Gribskov og de Konservative, som jo udgør flertallet i konstitueringsgruppen. Jeg har ikke set nogen af de partier offentligt bakke op om beslutningen. Jeg har læst oplægget til første behandling af budgettet for 2019 – 2022. Her fremgår det klart, at de midler kommunen modtager fra velfærdspuljen, til klippekortordningen og midlerne til flere hænder i plejen, og som overgår til det kommunale bloktilskud, skal/kan anvendes til kommunens øvrige drift. Efter min bedste overbevisning er det beslutninger, der fjerner midler fra ældreområdet. Og det er den beslutning, der fjerner grundlaget for Holbohave.

Men undskyld Bo. Det handler om tre millioner kroner ud af et samlet budget på cirka 2,5 milliarder kroner. Er kreativiteten i det politiske landskab så dårlig, at man ikke kan finde de tre millioner kroner? Nej nu vil man lukke dette tilbud og opbygge nye tilbud på eller i tilknytning til de nuværende aktivitetscentre på plejecentrene. Hvad vil det koste? Der skal gennemføres ombygninger og meget mere for at få samme funktionsstatus, som det nuværende tilbud har. Når ændringerne på demensområdet senere er blevet gennemført, vil det måske vise sig at koste mere end den besparelse, man tror, man opnår ved nedlæggelse af det nuværende tilbud, og samtidig skaber man en stor utryghed især hos de demente og deres pårørende. Jeg synes, at byrådet med egne øjne burde se, hvad det er for et tilbud man fravælger.

Publiceret 08 September 2018 09:00

SENESTE TV