Nyt forslag: Skal vi sortere mere affald i Gribskov?

Kommunen vil undersøge muligheder for samarbejde hos naboerne

Af
Jens Berg Thomsen

I Gribskov Kommune er der en politisk beslutning, der siger, at 50 procent af affaldet fra husstandene skal genanvendes senest i år 2022. Derfor kan der være affaldsposer i flere farver på vej i kommunen, så

"Fordelen er, at husstanden kan nøjes med én skraldespand som i dag, og at der så finder en robotsortering sted. Vi er enige om, at vi vil kigge på, om vi kan komme frem til noget. Systemet kræver, at der bygges et anlæg, der kan sortere poserne, og det kræver, at der er flere kommuner med," siger formand for miljø-, klima- og kystudvalget Michael Hemming Nielsen (EL) til Ugeposten.

I referatet har administrationen i kommunen ridset flere muligheder op - eksempelvis at indføre affaldsspande med flere kamre. Men det kræver, at affaldsbilerne bygges om, eller kører med en mindre mængde affald, og det er ikke hensigtsmæssigt.

Det kræver flere kommuner, hvis der skal bygges et affaldssorteringsanlæg på Sjælland, siger formand for miljø-, klima- og kystudvalget Michael Hemming Nielsen (EL). Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Det kræver flere kommuner, hvis der skal bygges et affaldssorteringsanlæg på Sjælland, siger formand for miljø-, klima- og kystudvalget Michael Hemming Nielsen (EL). Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

"Hvis bilerne bliver større, kan det blive svært at komme rundt på vores smalle veje og i sommerhusområder," siger Michael Hemming Nielsen.

Oplægget fra udvalget siger nu, at administrationen skal arbejde videre med, hvordan det flerfarvede posesystem kan skrues sammen.

Fredensborg Kommune har tidligere på sommeren henvendt sig til Gribskov Kommune for at bede om en status på, hvor langt Gribskov er kommet med at indføre poser i flere farver. Også Halsnæs, Frederikssund og Furesø kommuner er interesserede i at få bygget et anlæg, der kan sortere poserne.

"Det nærmeste anlæg, der kan gøre det, ligger i Jylland, og det er lidt for langt at køre affald for at få det sorteret," siger Michael Hemming Nielsen.

"Et slag på tasken for, hvornår det her bliver virkelighed er nok et stykke tid. Det bliver ikke i år eller næste år. Vi skal først finde nogle samarbejdskommuner, men vi mener, at det er et forsøg værd at få undersøgt," siger Michael Hemmning Nielsen.

Ifølge en opgørelse fra adminitrationen vil bioaffald og pap og karton stige mest med omkring 20 tons hvor hver katagori om året, mens papiraffald er på retur. Her bliver faldet på 35 tons om året.

Publiceret 21 August 2018 00:00

SENESTE TV