Borgmester Anders Gerner Frost (NG) har sammen med Nytgribskovs gruppeformand Pernille Søndergaard skrevet denne sommerhilsen til Ugepostens læsere. Pressefoto

Borgmester Anders Gerner Frost (NG) har sammen med Nytgribskovs gruppeformand Pernille Søndergaard skrevet denne sommerhilsen til Ugepostens læsere. Pressefoto

Nytgribskov ønsker god sommer og gør status

"De gode løsninger findes når vi sætter os sammen på tværs af holdninger og meninger - og finder løsningerne sammen. Tak for godt samarbejde og god sommer til alle i Gribskov"

Af
Anders Gerner Frost

borgmester & Pernille Søndergaard

gruppeformand NytGribskov

Der er nu gået 6 måneder fra denne byrådsperiode gik i gang - og det er nu tid til en kort status på, hvad vi politisk har arbejdet med.

Vi måtte starte perioden med en genåbning af budgettet, da det budget vi overtog fra det tidligere flertal ikke havde balance mellem indtægter og udgifter. Det var heldigvis et enigt byrådet der valgte, at støtte op om denne svære opgave.

Vi kunne også - som et samlet byråd - konstatere at vi gerne ville styrke hjemmesygeplejen, hvorfor det blev besluttet at hjemmesygeplejen blev hjemtaget.

Forhandlinger med lærerne

I Nyt Gribskov ønskede vi - sammen med det resterende flertal - at give vores lærere i folkeskolen mulighed for at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. Dette for at understøtte vores folkeskole i Gribskov - og gøre folkeskolen i Gribskov til en attraktiv arbejdsplads, til glæde for vores medarbejdere, men også for vores elever i folkeskolen. Flertallet har nu besluttet, at administrationen kan indlede forhandlinger med lærerkredsen, om rammen for lærernes fremtidige arbejdstid.

I Nyt Gribskov ønsker vi minimumsnormeringer i vore daginstitutioner, derfor besluttede vi - sammen med det resterende flertal - at vi ved genåbning af budgettet ikke sparede på normeringerne på området, men på optimering af bygninger.

Gang i udstykningerne

I Nyt Gribskov ønsker vi, at der kommer en nettotilflytning til vores skønne kommune, blandt andet fordi vi som samlet kommune, er afhængige af øgede skatteindtægter for at opretholde kernevelfærden.

Derfor er der afholdt borgermøder, med henblik på at igangsætte lokalplaner - og dermed opstart af udstykninger i Gilleleje, Blistrup og Vejby. Efter sommerferien er der borgermøder i Ramløse og Helsinge, med samme emne. Dette betyder samlet set, mere end 900 nye boliger naturligvis fordelt over flere år.

Turisme- og erhvervststrategi

I Nyt Gribskov ønsker vi en klar turisme strategi som en del af vores erhvervsstrategi, da vi i Gribskov har en unik mulighed for at udvikle turismen - og derigennem skabe flere arbejdspladser - og deraf afledte indtægter. Tisvilderuten er blevet indviet og Nationalparken Kongernes Nordsjælland er ligeledes indviet i dette forår. Begge initiativer, mange lokale kræfter gennem de sidste år, har arbejdet hårdt for - og nu er de en realitet.

Turisme er mange ting, det er attraktive handelsbyer, spændende kulturudbud, rene strande, vores skove og meget mere.

Derfor er der også flere initiativer i gang, blandt andet et forsøg med intelligente skraldespandsløsninger, et skraldekampagne omkring skrald i det åbne land, en bevarelse af kunsttriennalen 2019 m.v.

Samarbejde

I byrådsgruppen hos Nyt Gribskov vil vi gerne takke vore kolleger fra de andre partier i byrådet, selvom vi ikke altid er enige - heldigvis - har de første 6 måneder vist, at de gode løsninger findes når vi sætter os sammen på tværs af holdninger og meninger - og finder løsningerne sammen. Tak for godt samarbejde og god sommer til alle i Gribskov. Vi glæder os til at arbejde videre efter sommerferien.

Mange sommerhilsner fra Nytgribskov

Publiceret 06 July 2018 09:39

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV