Nytgribskov ønsker god sommer og gør status

"De gode løsninger findes når vi sætter os sammen på tværs af holdninger og meninger - og finder løsningerne sammen. Tak for godt samarbejde og god sommer til alle i Gribskov"

Af
Anders Gerner Frost

borgmester & Pernille Søndergaard

gruppeformand NytGribskov

Der er nu gået 6 måneder fra denne byrådsperiode gik i gang - og det er nu tid til en kort status på, hvad vi politisk har arbejdet med.

Vi måtte starte perioden med en genåbning af budgettet, da det budget vi overtog fra det tidligere flertal ikke havde balance mellem indtægter og udgifter. Det var heldigvis et enigt byrådet der valgte, at støtte op om denne svære opgave.

Vi kunne også - som et samlet byråd - konstatere at vi gerne ville styrke hjemmesygeplejen, hvorfor det blev besluttet at hjemmesygeplejen blev hjemtaget.

Forhandlinger med lærerne

I Nyt Gribskov ønskede vi - sammen med det resterende flertal - at give vores lærere i folkeskolen mulighed for at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. Dette for at understøtte vores folkeskole i Gribskov - og gøre folkeskolen i Gribskov til en attraktiv arbejdsplads, til glæde for vores medarbejdere, men også for vores elever i folkeskolen. Flertallet har nu besluttet, at administrationen kan indlede forhandlinger med lærerkredsen, om rammen for lærernes fremtidige arbejdstid.

I Nyt Gribskov ønsker vi minimumsnormeringer i vore daginstitutioner, derfor besluttede vi - sammen med det resterende flertal - at vi ved genåbning af budgettet ikke sparede på normeringerne på området, men på optimering af bygninger.

Gang i udstykningerne

I Nyt Gribskov ønsker vi, at der kommer en nettotilflytning til vores skønne kommune, blandt andet fordi vi som samlet kommune, er afhængige af øgede skatteindtægter for at opretholde kernevelfærden.

Derfor er der afholdt borgermøder, med henblik på at igangsætte lokalplaner - og dermed opstart af udstykninger i Gilleleje, Blistrup og Vejby. Efter sommerferien er der borgermøder i Ramløse og Helsinge, med samme emne. Dette betyder samlet set, mere end 900 nye boliger naturligvis fordelt over flere år.

Turisme- og erhvervststrategi

I Nyt Gribskov ønsker vi en klar turisme strategi som en del af vores erhvervsstrategi, da vi i Gribskov har en unik mulighed for at udvikle turismen - og derigennem skabe flere arbejdspladser - og deraf afledte indtægter. Tisvilderuten er blevet indviet og Nationalparken Kongernes Nordsjælland er ligeledes indviet i dette forår. Begge initiativer, mange lokale kræfter gennem de sidste år, har arbejdet hårdt for - og nu er de en realitet.

Turisme er mange ting, det er attraktive handelsbyer, spændende kulturudbud, rene strande, vores skove og meget mere.

Derfor er der også flere initiativer i gang, blandt andet et forsøg med intelligente skraldespandsløsninger, et skraldekampagne omkring skrald i det åbne land, en bevarelse af kunsttriennalen 2019 m.v.

Samarbejde

I byrådsgruppen hos Nyt Gribskov vil vi gerne takke vore kolleger fra de andre partier i byrådet, selvom vi ikke altid er enige - heldigvis - har de første 6 måneder vist, at de gode løsninger findes når vi sætter os sammen på tværs af holdninger og meninger - og finder løsningerne sammen. Tak for godt samarbejde og god sommer til alle i Gribskov. Vi glæder os til at arbejde videre efter sommerferien.

Mange sommerhilsner fra Nytgribskov

Publiceret 06 July 2018 09:39

SENESTE TV