Søborg Sø skal genskabes. Modelfoto: Jens Berg Thomsen.

Søborg Sø skal genskabes. Modelfoto: Jens Berg Thomsen.

'Endelig sker der noget': Naturprojekt i Gribskov får indsprøjtning på 93 mio. kr.

Læs mere her

Af
Jeppe Helkov

I 1870erne blev Søborg Sø fuldstændig tørlagt. Siden har mange drømt om igen at få vandet til at flyde i Søborg. Den drøm er nu rykket et kæmpe skridt nærmere. Miljø- og Fødevarestyrelsen har nemlig bevilget 93 millioner kroner til projektet.

Og den beslutning glæder Kaare Larsen, formand for Søborg Sø Landvindingslag.

"Jeg er en glad mand. Processen har været i gang i seks år -nu ser det ud til, der kommer noget afklaring. Endelig sker der noget," siger han.

Det var egentlig Gribskov Kommune, der i 2012 fremlagde en strategi for en genetablering af søen. Men udfordringen var, at 63 lodsejere, som Søborg Sø Landvindingslag repræsenterer, ejer arealet, som søen efter planen skal genopføres på.

Uvis situation

Derfor er man nødt til at købe lodsejernes jord eller købe noget erstatningsjord til dem et andet sted. Det kan bevillingen på de 93 mio. kr. hjælpe med.

"Det har været en lang proces og uvis situation for os lodsejere, der er involverede," siger Kaare Larsen.

Søborg Sø bliver efter planen ca. 337 hektar og vil blive et rent 'eldorodo for fugle'. Det fortæller Ida Dahl-Nielsen, specialkonsulent hos Naturstyrelsen Nordsjælland, der står i spidsen for projektet.

"Det kan blive et fantastiske område. Et rent eldorodo for fugle. Og så bliver det også en lidt anderledes sø, fordi den vil være lavvandet. Så der kommer små øer," siger Ida Dahl-Nielsen. Hun understreger dog, at projektet stadig er et stykke fra at blive en realitet. Hvis alt går vel, kan søen stå klar i 2022.

"Nu handler det om at komme videre på en god måde. Der skal forhandles med losejerne, og det arbejde bliver påbegyndt i september."

Frugtbare forhandlinger

Kaare Larsen tror dog på, at forhandlingerne nok skal blive frugtbare. Men han er også opmærksom på, at der er mange forskellige interesser hos lodsejerne.

"Når der er 63 losejere, er det menensker, der er forskellige steder i deres liv. Nogen vil gerne af med deres jord, og andre vil gerne købe jord. Men nu kan vi endelig begynde forhandlingerne," siger han.

I øjeblikket bliver området ved den tidligere Søborg Sø kunstigt afvandet. For at genoprette søen skal man efter planen standser pumpen og etablerer et såkaldt stryg i nordenden af området.

Naturen higer

Kaare Larsen erkender også, at området sandsynligvis bliver mindre og mindre værd for lodsejerne. Simpelthen fordi jorden på grund af afvandingen stadig sætter sig. Dermed bliver det også svære at udnytte jorden til landbrug.

"Vi har selvfølgelig også en erkendelse af, at jorden stadig sætter sig i området. Så landsmæssigt vil jorden nok også bliver dårligere og dårligere over årene. Så det vil være dejligt, hvis området i stedet kan bruges til noget af det, som naturen higer mest efter."

"Vi får hele tiden at vide, at mangler fugtige områder og vadesteder for fugle. Og kyndige mennesker mener, at Søborg Sø kan udvikle sig til et fantastisk sted. Det håber jeg, vi kan være med til at sørge for," siger Kaare Larsen.

Publiceret 21 June 2018 00:00

SENESTE TV

Flyfotograf udstiller og holder foredrag

Udstilling Lars Bygdemark er uden tvivl Sveriges bedste flyfotograf. I mere end 40 år har han fløjet over Sverige og taget billeder af et land med mange forskellige landskabstyper: Bølgende landbrugsarealer med marker og enge, som sammen danner stilfulde kludetæpper, maleriske småbyer og samfund. Slingrende kyststrækninger med tusindtal øer og skær.

Skove som strækker sig så langt, at man føler sig fortabt. I Lars Bygdemarks kunstnerisk udmejslede billeder ser man landskabets fortællinger.

Hans billeder fascinerer. Her fremstår former, som er skabt af mennesker, men som menneskerne ikke selv ser, de har skabt: plovfurer efter en traktor eller industriens anlæg og miljømønstre. Lars Bygdemark blev valgt til ”Årets Naturfotograf 2004” af Sveriges Naturvårdsverk.

Nu kan disse fotos ses på udstillingen 'Sverige fra luften' i Kulturhavn Gilleleje. Lars Bygdemark dukker selv op og holder foredrag, hvor han kan opleves på trappen i biblioteket, tirsdag 20. november kl. 17, hvor han fortæller om sin teknik og viser lysbilleder. Der er gratis adgang.

CV

Møde i seniorkredsen

MØDE Det er Agabe Indiens arbejde, der er centrum for mødet i Helsinge Seniorkreds. Deltagerne får besøg af Gert Svendsen, som fortæller om Agabe Indiens arbejde og om ildsjælen Biskop Jacob, som efter som 12-årig at blive helbredt for en dødelig sygdom, besluttede at give sit liv helt og fuldt til Jesus og arbejde for børn og unge i Indien.

Til mødet, der foregår tirsdag 20. november kl. 19 kan man høre mere om et fantastisk arbejde blandt 6500 børn og unge, om arbejdet blandt gadebørn, og om hvordan Agape Indien uddanner mange unge mennesker til gavn for det indiske samfund.

Anni og Ege Rasmussen, som har besøgt Biskop Jacob og børnehjemmene, vil vise billeder derfra.

Der er naturligvis kaffe og kage, og det hele finder sted Rundinsvej 46 i Helsinge.

Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30336746) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21715694). Mødet er arrangeret af Helsinge Seniorkreds.

Næste møde er tirsdag 11. december kl. 17.30, hvor der er juleafslutning med spisning, lotteri og kaffebord. Birger Daniel Petersen taler over emnet: 'Jesus kom – Jesus kommer.'

CV