Søborg Sø skal genskabes. Modelfoto: Jens Berg Thomsen.

Søborg Sø skal genskabes. Modelfoto: Jens Berg Thomsen.

'Endelig sker der noget': Naturprojekt i Gribskov får indsprøjtning på 93 mio. kr.

Læs mere her

Af
Jeppe Helkov

I 1870erne blev Søborg Sø fuldstændig tørlagt. Siden har mange drømt om igen at få vandet til at flyde i Søborg. Den drøm er nu rykket et kæmpe skridt nærmere. Miljø- og Fødevarestyrelsen har nemlig bevilget 93 millioner kroner til projektet.

Og den beslutning glæder Kaare Larsen, formand for Søborg Sø Landvindingslag.

"Jeg er en glad mand. Processen har været i gang i seks år -nu ser det ud til, der kommer noget afklaring. Endelig sker der noget," siger han.

Det var egentlig Gribskov Kommune, der i 2012 fremlagde en strategi for en genetablering af søen. Men udfordringen var, at 63 lodsejere, som Søborg Sø Landvindingslag repræsenterer, ejer arealet, som søen efter planen skal genopføres på.

Uvis situation

Derfor er man nødt til at købe lodsejernes jord eller købe noget erstatningsjord til dem et andet sted. Det kan bevillingen på de 93 mio. kr. hjælpe med.

"Det har været en lang proces og uvis situation for os lodsejere, der er involverede," siger Kaare Larsen.

Søborg Sø bliver efter planen ca. 337 hektar og vil blive et rent 'eldorodo for fugle'. Det fortæller Ida Dahl-Nielsen, specialkonsulent hos Naturstyrelsen Nordsjælland, der står i spidsen for projektet.

"Det kan blive et fantastiske område. Et rent eldorodo for fugle. Og så bliver det også en lidt anderledes sø, fordi den vil være lavvandet. Så der kommer små øer," siger Ida Dahl-Nielsen. Hun understreger dog, at projektet stadig er et stykke fra at blive en realitet. Hvis alt går vel, kan søen stå klar i 2022.

"Nu handler det om at komme videre på en god måde. Der skal forhandles med losejerne, og det arbejde bliver påbegyndt i september."

Frugtbare forhandlinger

Kaare Larsen tror dog på, at forhandlingerne nok skal blive frugtbare. Men han er også opmærksom på, at der er mange forskellige interesser hos lodsejerne.

"Når der er 63 losejere, er det menensker, der er forskellige steder i deres liv. Nogen vil gerne af med deres jord, og andre vil gerne købe jord. Men nu kan vi endelig begynde forhandlingerne," siger han.

I øjeblikket bliver området ved den tidligere Søborg Sø kunstigt afvandet. For at genoprette søen skal man efter planen standser pumpen og etablerer et såkaldt stryg i nordenden af området.

Naturen higer

Kaare Larsen erkender også, at området sandsynligvis bliver mindre og mindre værd for lodsejerne. Simpelthen fordi jorden på grund af afvandingen stadig sætter sig. Dermed bliver det også svære at udnytte jorden til landbrug.

"Vi har selvfølgelig også en erkendelse af, at jorden stadig sætter sig i området. Så landsmæssigt vil jorden nok også bliver dårligere og dårligere over årene. Så det vil være dejligt, hvis området i stedet kan bruges til noget af det, som naturen higer mest efter."

"Vi får hele tiden at vide, at mangler fugtige områder og vadesteder for fugle. Og kyndige mennesker mener, at Søborg Sø kan udvikle sig til et fantastisk sted. Det håber jeg, vi kan være med til at sørge for," siger Kaare Larsen.

Publiceret 21 June 2018 00:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV