Udvalget med Pia Foght og Jonna Præst havde ikke truffet nogen beslutning om Attendo-undersøgelse, og derfor blev der slettet i mødereferat. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Udvalget med Pia Foght og Jonna Præst havde ikke truffet nogen beslutning om Attendo-undersøgelse, og derfor blev der slettet i mødereferat. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Forvaltningen slettede i referat: "Det har vi så ikke besluttet, åbenbart"

Tiltrådt og ikke tiltrådt fjernet fra referat om Attendo-undersøgelse. "Beklagelig fejl," siger embedsmand

Af
Af Jens Berg Thomsen

Attendo Uvildig undersøgelse af Attendo-skandalen eller ej? Det spørgsmål skulle ældre-, social- og sundhedsudvalget forleden tage stilling til i sidste uge. På forhånd havde udvalget tre muligheder: En advokatundersøgelse til 3-6 millioner kroner, en revisionsundersøgelse til omkring 750.000 kroner eller at nedsætte et såkaldt paragraf 17 stykke 4-udvalg, det er et internt udvalg og dermed ikke er en uvildig undersøgelse, som konservative Trine Egetved har foreslået.

Det var også på konservativ foranledning, at udvalget skulle diskutere spørgsmålet.

I første omgang viste referatet, at ældre-, social- og sundhedsudvalget havde forkastet de første to forslag og tiltrådt, at der skulle nedsættes et internt udvalg. Men efter Ugepostens spørgsmål til udvalgsformand Pia Foght (S) besluttede forvaltningen at slette beslutningen, der stod i referatet.

Det er også en overrasket reaktion, der kommer fra Pia Foght, da Ugeposten spørger til det oprindelige referat.

Der er en protokol fra dit udvalg, der siger, at indstilling 1 og 2 ikke er tiltrådt, og at indstilling 3 er tiltrådt?

"Det står ikke i den protokol. Der skulle meget gerne stå, at udvalget sender beslutningen videre uden indstilling. Jeg bliver helt bleg, når du siger det der til mig. Man går jo ikke altid ind og tjekker beslutningsprotokollerne bagefter," lyder det.

"Det er sendt videre i forløb til økonomiudvalget. Den er sendt videre uden indstilling. Der er ikke nogen indstilling på den."

I første omgang er Dansk Folkepartis medlem af udvalget Jonna Præst dog af den opfattelse, at en uvildig undersøgelse er lagt ned, og at "alt skal gennemgåes" i det kommende paragraf 17 stykke 4-udvalg.

Som jeg læser det, har et enigt udvalg stemt de to punkter om en uvildig undersøgelse ned?

"Ja," siger Jonna Præst, da Ugeposten spørger.

Efterfølgende, da det står klart, at forvaltningen har slettet i referatet fra mødet, siger Jonna Præst:

"Jeg troede, at vi havde stemt en ekstern undersøgelse ned i udvalget. Det har vi ikke, åbenbart," siger hun.

Efter interviewet med Ugeposten, tager Pia Foght kontakt til centerchef i kommunen Mikkel Damgaards, og efterfølgende melder Pia Foght og kommunikationschef Rasmus Lindboe til Ugeposten, at der bliver slettet i referatet. Ugeposten har spurgt centerchef Mikkel Damgaards, hvordan fejlen er opstået. Han har sendt et skriftligt svar:

"I den konkrete sag fra mødet i ældre-, social- og sundhedsudvalget har der hverken politisk, eller i administrationen, været tvivl om, hvad der var besluttet. Alle der deltog i mødet var enige om, at der blev besluttet, at sagen skulle til Økonomiudvalget uden anbefaling fra Ældre, Social og Sundhed. Ligeledes ønskede et enigt udvalg at ændre formuleringen i indstillingens tredje løsningsforslag. Der er sket en beklagelig fejl i den oprindelige protokol, idet punkt 3 ikke er tiltrådt men omformuleret af et enigt udvalg. Det sker, fordi systemet til protokollering ikke er det mest brugervenlige. Vi har nu rettet fejlen," skriver Mikkel Damgaards.

Læs mere side 34

De tre indstillinger

  De tre indstillinger, som ældre-, social- og sundhedsudvalget skulle tage stilling til var hver sin form for undersøgelse af Attendoforløbet.

  Indstilling 1 handlede om en advokatundersøgelse, som forvaltningen anslår vil koste mellem tre og seks millioner kroner.

  Indstilling 2 handler om en undersøgelse af revisionsselskabet BDO til godt 700.000 kroner.

  Indstiling 3 handler om, at der nedsættes et såkaldt paragraf 17 stykke 4-udvalg internt i kommunen.

  Forvaltningen skriver i dagsordenpunktet, at de to første vil koste et "betydeligt ressourcetræk" i kommunens administration.

  I det første referat havde et enstemmigt udvalg forkastet de to første indstillinger og tiltrådt den tredje. Efter Ugeposten spurgte til afgørelsen har forvaltningen slettet i referatet, så der står tilbage, at udvalget ikke tager stilling til de tre indstillinger men sender alle tre til afstemning i økonomiudvalget.

Publiceret 20 June 2018 09:00

SENESTE TV

Flyfotograf udstiller og holder foredrag

Udstilling Lars Bygdemark er uden tvivl Sveriges bedste flyfotograf. I mere end 40 år har han fløjet over Sverige og taget billeder af et land med mange forskellige landskabstyper: Bølgende landbrugsarealer med marker og enge, som sammen danner stilfulde kludetæpper, maleriske småbyer og samfund. Slingrende kyststrækninger med tusindtal øer og skær.

Skove som strækker sig så langt, at man føler sig fortabt. I Lars Bygdemarks kunstnerisk udmejslede billeder ser man landskabets fortællinger.

Hans billeder fascinerer. Her fremstår former, som er skabt af mennesker, men som menneskerne ikke selv ser, de har skabt: plovfurer efter en traktor eller industriens anlæg og miljømønstre. Lars Bygdemark blev valgt til ”Årets Naturfotograf 2004” af Sveriges Naturvårdsverk.

Nu kan disse fotos ses på udstillingen 'Sverige fra luften' i Kulturhavn Gilleleje. Lars Bygdemark dukker selv op og holder foredrag, hvor han kan opleves på trappen i biblioteket, tirsdag 20. november kl. 17, hvor han fortæller om sin teknik og viser lysbilleder. Der er gratis adgang.

CV

Møde i seniorkredsen

MØDE Det er Agabe Indiens arbejde, der er centrum for mødet i Helsinge Seniorkreds. Deltagerne får besøg af Gert Svendsen, som fortæller om Agabe Indiens arbejde og om ildsjælen Biskop Jacob, som efter som 12-årig at blive helbredt for en dødelig sygdom, besluttede at give sit liv helt og fuldt til Jesus og arbejde for børn og unge i Indien.

Til mødet, der foregår tirsdag 20. november kl. 19 kan man høre mere om et fantastisk arbejde blandt 6500 børn og unge, om arbejdet blandt gadebørn, og om hvordan Agape Indien uddanner mange unge mennesker til gavn for det indiske samfund.

Anni og Ege Rasmussen, som har besøgt Biskop Jacob og børnehjemmene, vil vise billeder derfra.

Der er naturligvis kaffe og kage, og det hele finder sted Rundinsvej 46 i Helsinge.

Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30336746) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21715694). Mødet er arrangeret af Helsinge Seniorkreds.

Næste møde er tirsdag 11. december kl. 17.30, hvor der er juleafslutning med spisning, lotteri og kaffebord. Birger Daniel Petersen taler over emnet: 'Jesus kom – Jesus kommer.'

CV