Forvaltningen slettede i referat: "Det har vi så ikke besluttet, åbenbart"

Tiltrådt og ikke tiltrådt fjernet fra referat om Attendo-undersøgelse. "Beklagelig fejl," siger embedsmand

Af
Af Jens Berg Thomsen

Attendo Uvildig undersøgelse af Attendo-skandalen eller ej? Det spørgsmål skulle ældre-, social- og sundhedsudvalget forleden tage stilling til i sidste uge. På forhånd havde udvalget tre muligheder: En advokatundersøgelse til 3-6 millioner kroner, en revisionsundersøgelse til omkring 750.000 kroner eller at nedsætte et såkaldt paragraf 17 stykke 4-udvalg, det er et internt udvalg og dermed ikke er en uvildig undersøgelse, som konservative Trine Egetved har foreslået.

Det var også på konservativ foranledning, at udvalget skulle diskutere spørgsmålet.

I første omgang viste referatet, at ældre-, social- og sundhedsudvalget havde forkastet de første to forslag og tiltrådt, at der skulle nedsættes et internt udvalg. Men efter Ugepostens spørgsmål til udvalgsformand Pia Foght (S) besluttede forvaltningen at slette beslutningen, der stod i referatet.

Det er også en overrasket reaktion, der kommer fra Pia Foght, da Ugeposten spørger til det oprindelige referat.

Der er en protokol fra dit udvalg, der siger, at indstilling 1 og 2 ikke er tiltrådt, og at indstilling 3 er tiltrådt?

"Det står ikke i den protokol. Der skulle meget gerne stå, at udvalget sender beslutningen videre uden indstilling. Jeg bliver helt bleg, når du siger det der til mig. Man går jo ikke altid ind og tjekker beslutningsprotokollerne bagefter," lyder det.

"Det er sendt videre i forløb til økonomiudvalget. Den er sendt videre uden indstilling. Der er ikke nogen indstilling på den."

I første omgang er Dansk Folkepartis medlem af udvalget Jonna Præst dog af den opfattelse, at en uvildig undersøgelse er lagt ned, og at "alt skal gennemgåes" i det kommende paragraf 17 stykke 4-udvalg.

Som jeg læser det, har et enigt udvalg stemt de to punkter om en uvildig undersøgelse ned?

"Ja," siger Jonna Præst, da Ugeposten spørger.

Efterfølgende, da det står klart, at forvaltningen har slettet i referatet fra mødet, siger Jonna Præst:

"Jeg troede, at vi havde stemt en ekstern undersøgelse ned i udvalget. Det har vi ikke, åbenbart," siger hun.

Efter interviewet med Ugeposten, tager Pia Foght kontakt til centerchef i kommunen Mikkel Damgaards, og efterfølgende melder Pia Foght og kommunikationschef Rasmus Lindboe til Ugeposten, at der bliver slettet i referatet. Ugeposten har spurgt centerchef Mikkel Damgaards, hvordan fejlen er opstået. Han har sendt et skriftligt svar:

"I den konkrete sag fra mødet i ældre-, social- og sundhedsudvalget har der hverken politisk, eller i administrationen, været tvivl om, hvad der var besluttet. Alle der deltog i mødet var enige om, at der blev besluttet, at sagen skulle til Økonomiudvalget uden anbefaling fra Ældre, Social og Sundhed. Ligeledes ønskede et enigt udvalg at ændre formuleringen i indstillingens tredje løsningsforslag. Der er sket en beklagelig fejl i den oprindelige protokol, idet punkt 3 ikke er tiltrådt men omformuleret af et enigt udvalg. Det sker, fordi systemet til protokollering ikke er det mest brugervenlige. Vi har nu rettet fejlen," skriver Mikkel Damgaards.

Læs mere side 34

De tre indstillinger

  De tre indstillinger, som ældre-, social- og sundhedsudvalget skulle tage stilling til var hver sin form for undersøgelse af Attendoforløbet.

  Indstilling 1 handlede om en advokatundersøgelse, som forvaltningen anslår vil koste mellem tre og seks millioner kroner.

  Indstilling 2 handler om en undersøgelse af revisionsselskabet BDO til godt 700.000 kroner.

  Indstiling 3 handler om, at der nedsættes et såkaldt paragraf 17 stykke 4-udvalg internt i kommunen.

  Forvaltningen skriver i dagsordenpunktet, at de to første vil koste et "betydeligt ressourcetræk" i kommunens administration.

  I det første referat havde et enstemmigt udvalg forkastet de to første indstillinger og tiltrådt den tredje. Efter Ugeposten spurgte til afgørelsen har forvaltningen slettet i referatet, så der står tilbage, at udvalget ikke tager stilling til de tre indstillinger men sender alle tre til afstemning i økonomiudvalget.

Publiceret 20 June 2018 09:00

SENESTE TV