"Helt generelt er der intet forkert i de bonusordninger vi har i Gribskov, i forhold til andre kommuner. Men derfor kan man jo godt være mere ambitiøs", siger Anders Gerner Frost.

Borgmester om bonusser til embedsfolk: Giv hellere bonus for kvalitet og tryghed end for økonomiske mål

Anders Gerner Frost mener, at bonusser skal komme borgerne til gavn

Af
Jesper Gisli

Borgmester Anders Gerner Frost har nu bedt kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen om, at se nærmere på de bonusordninger der er med i kommunens topembedsmænds ansættelsesvilkår.

Bonusordninger er noget som er helt normalt i ledelsesstillinger, i private virksomheder som i offentlige, og helt generelt er der intet forkert i de bonusordninger der er på Gribskov Kommunes rådhus, understreger borgmesteren overfor Ugeposten, efter artiklerne om bonusser på over en halv million kroner til de topembedsfolk der har haft ansvaret for Attendos hjemmesygepleje og hjemmepleje i de seneste fire år.

"Men når det er sagt, kunne jeg da godt tænke mig, at man tænkte mere på bonusser der kom vores borgere til gavn. Altså frem for mål om budget eller økonomi, så var der klare mål om kvalitet, tryghed og tilfredshed blandt borgerne og medarbejdere på et område. Altså, at man i bonusserne kunne se, en støre glæde og tilfredshed, hos vores borgere og medarbejdere", siger Anders Gerner Frost til Ugeposten og fortsætter.

"Helt generelt er der intet forkert i de bonusordninger vi har i Gribskov, i forhold til andre kommuner. Men derfor kan man jo godt være mere ambitiøs. De tanker og ambitioner har jeg givet videre til Holger (kommunaldirektør, red.)".

Publiceret 20 June 2018 13:48

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV