Efter måneders forhandlinger: Gribskov fyrer Attendo

Gribskov Kommune opsiger samarbejdet med Attendo fra slutningen af 2019. Det besluttede et enigt byråd mandag aften.

Attendos kontrakt med Gribskov Kommune udløb egentlig først i 2020, men politikerne har altså valgt at tage konsekvensen af de mange møgsager hos plejefirmaet - og har nu valgt at opsige kontrakten.

"Gribskov Kommune har behov for en frisk begyndelse med et nyt udbud af hjemmeplejen. Derfor vil vi bruge tiden frem til kontraktopsigelsen på grundigt at undersøge, hvordan vi løfter kvaliteten i hjemmeplejen og tilbyder borgerne en endnu bedre og mere robust hjemmepleje fremover,” siger borgmester Anders Gerner Frost (NG) i en pressemeddelelse.

Ugeposten kunne allerede i marts fortælle, at byrådet arbejdede på at opsige kontrakten med Attendo, og siden marts har politikere og forvaltningen forhandlet og ledt efter den bedst mulige måde at komme ud af samarbejdet på. Ifølge Ugepostens oplysninger har man blandt andet forsøgt at finde en tredjepart, der kunne overtage Attendos forpligtelser, men det er ikke lykkedes.

Derfor har man valgt at tage konsekvensen og opsige samarbejdet med Attendo fra næste år - og samtidig starte en ny udbudsrunde, hvor der skal findes leverandører af hjemmepleje i Gribskov.

Formanden for ældre, social og sundhedsudvalget, Pia Foght (S), vurderer, at medarbejderne hos Attendo ikke behøver at frygte, at de skal gå arbejdsløse.

"De er dygtige medarbejdere, og der vil sandsynligvis være brug for dem, når det nye udbud er overstået. Vi forventer blandt andet at oprette en kommunal hjemmepleje-enhed, hvor der bliver behov for medarbejdere,” siger hun i pressemeddelelsen.

Attendos tid i Gribskov Kommune har været meget stormombrust. Det svenske plejefirma fik alene i 2017 blandt andet to røde og et gult påbud for alvorlige fejl. Derudover har Attendo også fået et påbud af den øverste myndighed, Styrrelsen for Patientsikkerhed, efter et tilsyn havde vist så alvorlige fejl og mangler, at det havde konsekvenser for patientsikkerheden.

Ugeposten har derudover også kunnet fortælle, at Attendo over en to-årig periode havde sendt falske regninger for 13,4 mio. kr. Man havde blandt andet opkrævet penge for pleje af borgere, der ikke længere var i live.

I Ugeposten stod tre tidligere ledende medarbejdere også frem og fortalte, at de af ledelsen var blevet bedt om at opkræve penge for arbejde, der slet ikke var blevet udført.

Og det er altså blandt andet de sager - og de mange, mange flere Ugeposten har beskrevet den seneste lange periode - der gør, at Attendo nu er blevet opsagt.

Det nye udbud, hvor de nye leverandører af hjemmepleje skal findes, får virkning fra 1. december 2019. Det betyder, at alle nuværende aftaler med leverandører udløber i udgangen af november 2019.

Publiceret 19 June 2018 10:28

SENESTE TV

Flyfotograf udstiller og holder foredrag

Udstilling Lars Bygdemark er uden tvivl Sveriges bedste flyfotograf. I mere end 40 år har han fløjet over Sverige og taget billeder af et land med mange forskellige landskabstyper: Bølgende landbrugsarealer med marker og enge, som sammen danner stilfulde kludetæpper, maleriske småbyer og samfund. Slingrende kyststrækninger med tusindtal øer og skær.

Skove som strækker sig så langt, at man føler sig fortabt. I Lars Bygdemarks kunstnerisk udmejslede billeder ser man landskabets fortællinger.

Hans billeder fascinerer. Her fremstår former, som er skabt af mennesker, men som menneskerne ikke selv ser, de har skabt: plovfurer efter en traktor eller industriens anlæg og miljømønstre. Lars Bygdemark blev valgt til ”Årets Naturfotograf 2004” af Sveriges Naturvårdsverk.

Nu kan disse fotos ses på udstillingen 'Sverige fra luften' i Kulturhavn Gilleleje. Lars Bygdemark dukker selv op og holder foredrag, hvor han kan opleves på trappen i biblioteket, tirsdag 20. november kl. 17, hvor han fortæller om sin teknik og viser lysbilleder. Der er gratis adgang.

CV

Møde i seniorkredsen

MØDE Det er Agabe Indiens arbejde, der er centrum for mødet i Helsinge Seniorkreds. Deltagerne får besøg af Gert Svendsen, som fortæller om Agabe Indiens arbejde og om ildsjælen Biskop Jacob, som efter som 12-årig at blive helbredt for en dødelig sygdom, besluttede at give sit liv helt og fuldt til Jesus og arbejde for børn og unge i Indien.

Til mødet, der foregår tirsdag 20. november kl. 19 kan man høre mere om et fantastisk arbejde blandt 6500 børn og unge, om arbejdet blandt gadebørn, og om hvordan Agape Indien uddanner mange unge mennesker til gavn for det indiske samfund.

Anni og Ege Rasmussen, som har besøgt Biskop Jacob og børnehjemmene, vil vise billeder derfra.

Der er naturligvis kaffe og kage, og det hele finder sted Rundinsvej 46 i Helsinge.

Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30336746) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21715694). Mødet er arrangeret af Helsinge Seniorkreds.

Næste møde er tirsdag 11. december kl. 17.30, hvor der er juleafslutning med spisning, lotteri og kaffebord. Birger Daniel Petersen taler over emnet: 'Jesus kom – Jesus kommer.'

CV