Efter måneders forhandlinger: Gribskov fyrer Attendo

Gribskov Kommune opsiger samarbejdet med Attendo fra slutningen af 2019. Det besluttede et enigt byråd mandag aften.

Attendos kontrakt med Gribskov Kommune udløb egentlig først i 2020, men politikerne har altså valgt at tage konsekvensen af de mange møgsager hos plejefirmaet - og har nu valgt at opsige kontrakten.

"Gribskov Kommune har behov for en frisk begyndelse med et nyt udbud af hjemmeplejen. Derfor vil vi bruge tiden frem til kontraktopsigelsen på grundigt at undersøge, hvordan vi løfter kvaliteten i hjemmeplejen og tilbyder borgerne en endnu bedre og mere robust hjemmepleje fremover,” siger borgmester Anders Gerner Frost (NG) i en pressemeddelelse.

Ugeposten kunne allerede i marts fortælle, at byrådet arbejdede på at opsige kontrakten med Attendo, og siden marts har politikere og forvaltningen forhandlet og ledt efter den bedst mulige måde at komme ud af samarbejdet på. Ifølge Ugepostens oplysninger har man blandt andet forsøgt at finde en tredjepart, der kunne overtage Attendos forpligtelser, men det er ikke lykkedes.

Derfor har man valgt at tage konsekvensen og opsige samarbejdet med Attendo fra næste år - og samtidig starte en ny udbudsrunde, hvor der skal findes leverandører af hjemmepleje i Gribskov.

Formanden for ældre, social og sundhedsudvalget, Pia Foght (S), vurderer, at medarbejderne hos Attendo ikke behøver at frygte, at de skal gå arbejdsløse.

"De er dygtige medarbejdere, og der vil sandsynligvis være brug for dem, når det nye udbud er overstået. Vi forventer blandt andet at oprette en kommunal hjemmepleje-enhed, hvor der bliver behov for medarbejdere,” siger hun i pressemeddelelsen.

Attendos tid i Gribskov Kommune har været meget stormombrust. Det svenske plejefirma fik alene i 2017 blandt andet to røde og et gult påbud for alvorlige fejl. Derudover har Attendo også fået et påbud af den øverste myndighed, Styrrelsen for Patientsikkerhed, efter et tilsyn havde vist så alvorlige fejl og mangler, at det havde konsekvenser for patientsikkerheden.

Ugeposten har derudover også kunnet fortælle, at Attendo over en to-årig periode havde sendt falske regninger for 13,4 mio. kr. Man havde blandt andet opkrævet penge for pleje af borgere, der ikke længere var i live.

I Ugeposten stod tre tidligere ledende medarbejdere også frem og fortalte, at de af ledelsen var blevet bedt om at opkræve penge for arbejde, der slet ikke var blevet udført.

Og det er altså blandt andet de sager - og de mange, mange flere Ugeposten har beskrevet den seneste lange periode - der gør, at Attendo nu er blevet opsagt.

Det nye udbud, hvor de nye leverandører af hjemmepleje skal findes, får virkning fra 1. december 2019. Det betyder, at alle nuværende aftaler med leverandører udløber i udgangen af november 2019.

Publiceret 19 June 2018 10:28

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV