DEBAT: Vi skal have en undersøgelse af Attendo nu

Debatindlæg af Lise Müller Næstformand i SF og Mikkel Andersen Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

I de senere år har Gribskov kommune desværre oplevet, at hjemmesygeplejen har haft flere sager i Styrelsen for patientsikkerhed. Sagerne har været af forskellig karakter, men har desværre også omfattet fejlbehandling og dermed dødsfald. Det kan vi ikke være bekendt!

Sygeplejersker og øvrigt personale i hjemmeplejen gør deres bedste for at yde god pleje og høj kvalitet, men har enten ikke tilstrækkelige kompetencer eller mangler tid til, at udføre deres arbejde godt nok. Det kan vi heller ikke være bekendt!

En undersøgelse af hvordan det kunne ende sådan, men også hvordan det skal se ud i fremtiden er på sin plads. Men det skal gøres af et uafhængigt og erfarent analyse firma, der har kendskab til sundhedsvæsnet. Vi skal ikke nøjes med undersøgelser, der gennemføres af konsulenter uden viden om det unikke i sundhedsvæsenet, og de særlige forhold der er for sundhedsfagligt personale.

I fremtiden kommer den kommunale hjemmesygeplejen til at overtage flere og flere opgaver, efterhånden som patienterne udskrives hurtigere fra sygehusene, og man samtidig forsøger at undgå unødige indlæggelser. Sygeplejen udføres i det øvrige sundhedsvæsen på baggrund af evidensbaseret forskning, som gennemføres for at uddrage læring og dermed forbedre kvaliteten af behandlingen. Man har ikke samme forskningstradition i kommunerne, men det skal vi ha’ - også i Gribskov Kommune - for at sikre høj kvalitet og faglighed i hjælpen til borgerne. Vi har lige nu en unik mulighed for at komme godt fra start ved, at vælge den rigtige metode ifm undersøgelsen af Hjemmesygeplejen så vi kan yde en endnu bedre hjemmepleje i Gribskov kommune i fremtiden.

Redaktionel note: Efter Ugepostens deadline mandag skulle ældre, social og sundhedsudvalget stemme om en undersøgelse af Attendo. Læs mere på Ugeposten.dk

Publiceret 11 June 2018 10:18