DEBAT: Vi skal have en undersøgelse af Attendo nu

Debatindlæg af Lise Müller Næstformand i SF og Mikkel Andersen Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

I de senere år har Gribskov kommune desværre oplevet, at hjemmesygeplejen har haft flere sager i Styrelsen for patientsikkerhed. Sagerne har været af forskellig karakter, men har desværre også omfattet fejlbehandling og dermed dødsfald. Det kan vi ikke være bekendt!

Sygeplejersker og øvrigt personale i hjemmeplejen gør deres bedste for at yde god pleje og høj kvalitet, men har enten ikke tilstrækkelige kompetencer eller mangler tid til, at udføre deres arbejde godt nok. Det kan vi heller ikke være bekendt!

En undersøgelse af hvordan det kunne ende sådan, men også hvordan det skal se ud i fremtiden er på sin plads. Men det skal gøres af et uafhængigt og erfarent analyse firma, der har kendskab til sundhedsvæsnet. Vi skal ikke nøjes med undersøgelser, der gennemføres af konsulenter uden viden om det unikke i sundhedsvæsenet, og de særlige forhold der er for sundhedsfagligt personale.

I fremtiden kommer den kommunale hjemmesygeplejen til at overtage flere og flere opgaver, efterhånden som patienterne udskrives hurtigere fra sygehusene, og man samtidig forsøger at undgå unødige indlæggelser. Sygeplejen udføres i det øvrige sundhedsvæsen på baggrund af evidensbaseret forskning, som gennemføres for at uddrage læring og dermed forbedre kvaliteten af behandlingen. Man har ikke samme forskningstradition i kommunerne, men det skal vi ha’ - også i Gribskov Kommune - for at sikre høj kvalitet og faglighed i hjælpen til borgerne. Vi har lige nu en unik mulighed for at komme godt fra start ved, at vælge den rigtige metode ifm undersøgelsen af Hjemmesygeplejen så vi kan yde en endnu bedre hjemmepleje i Gribskov kommune i fremtiden.

Redaktionel note: Efter Ugepostens deadline mandag skulle ældre, social og sundhedsudvalget stemme om en undersøgelse af Attendo. Læs mere på Ugeposten.dk

Publiceret 11 June 2018 10:18

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs