Skal Attendo-skandalen undersøges?

"Hvor meget har Attendo svigtet vores borgere, hvor meget er blevet skjult, hvad er gået galt? Vi skal til bunds i alt", siger DF's Jonna Præst inden afstemningen mandag, hvor kommunens ældreudvalg skal stemme om en undersøgelse

Af
Jesper Gisli

På mandag skal politikerne i kommunens Ældre, Social- og Sundhedsudvalg drøfte og beslutte, om der skal iværksættes en undersøgelse af hele 'Attendo-sagen'.

Det er Det Konservative Folkeparti der længe har ønsket en uvildig undersøgelse efter at de mange dårlige sager om Attendos hjemmesygepleje og hjemmepleje kom for en dag, og partiet har nu fået sagen på den politiske dagsorden.

Konservative sidder ikke i udvalget der udgøres af formand Pia Foght (A), Pernille Kromann Sams (NG), Jonna Præst (DF), Birgit Roswall og Natasha Enetoft (V), men Konservative harf fået punktet på dagsordenen, og det glæder byrådsmedlem Trine Egetved.

Konservative undrer sig over administrationens prisestimat af undersøgelser

"Vi har hele tiden ment, at det er nødvendigt at analysere forløbet fra sidste udbud og frem til nu. Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi skal lære af den og sikre at de samme fejl ikke begås igen. Derfor mener vi fortsat, at det er nødvendigt med en grundig analyse", siger Trine Egetved, og fortsætter.

"Vi stiller os undrende overfor de prisestimater, der er i sagsfremstillingen og vil meget gerne have en yderligere uddybning af dette. Samtidig er vi åbne overfor hvordan analysen laves – det vigtigste for os er, at vi som kommune lærer af de meget store udfordringer, der har været i forhold til hele forløbet. Og det ville undre os, hvis et flertal i Byrådet ikke er enige med os i det."

Indbefatter 'en grundig analyse' også et kig på administrationens ageren og rolle i sagen, en fakturakontrol for de første år, og en undersøgelse af omstændighederne omkring flere konkurser blandt de andre udbydere af hjemmesygepleje, eller hvad betyder 'en grundig analyse'?

"Vi ønsker en grundig analyse af hele forløbet siden udbuddet i sin tid, mere konkret kan og vil vi ikke komme ind på det nu", siger Trine Egetved (C) til Ugeposten.

"Det vigtigste for os er, at vi som kommune lærer af de meget store udfordringer, der har været i forhold til hele forløbet. Og det ville undre os, hvis et flertal i Byrådet ikke er enige med os i det", siger Konservatives Trine Egetved til Ugeposten. Pressefoto.

Dansk Folkeparti er for en undersøgelse. Det lægger partiets medlem af udvalget ikke skjul på.

"Jeg stemmer for en undersøgelse. Hvilken en af modellerne, det må vi debattere på mødet på mandag, men en af dem bliver det, hvis det står til mig. Vi skal og bør have en undersøgelse. Vi skal lære af denne sag, så vi ikke dummer os igen. Og også for administrationen og medarbejdernes skyld, som lige nu har en sky over sig, som om de har gjort noget forkert. Så kan vi én gang for alle finde ud af, hvad der er op og ned. Hvor meget har Attendo svigtet vores borgere? Hvor meget er blevet skjult. Hvad er gået galt? Hvad har de vidst på rådhuset, og hvad har politikerne vidst? Vi skal til bunds i alt", siger DF's Jonna Præst til Ugeposten.

"Men jeg tror desværre jeg kommer til at være alene på mandag. Nu ved jeg jo ikke hvad Venstres to medlemmer vil stemme, men nej, jeg tror nok desværre jeg kommer til at blive elene om at stemme for på mandag", siger Jonna Præst til Ugeposten.

Venstres Natasha Enetoft har længe ønsket en undersøgelse

Udvalgets formand Pia Foght (A) skriver i en sms til Ugeposten: 'Jeg overvejer endnu, hvordan jeg vil håndtere sagen'.

Venstres Natasha Enetoft siger til Ugeposten, at det ikke er nogen hemmelighed, at hun personligt længe har ønsket en uvildig undersøgelse af hele 'Attendo-sagen'.

"Og jeg kan da ikke forestille mig, at de øvrige medlemmer af udvalget ikke også ønsker én eller andne form for undersøgelse af denne sag", siger Natasha Enetoft til Ugeposten.

Det har ikke været muligt at fange Pernille Kromann Sams (Nytgribskov) på telefonen her til eftermiddag.

Ugeposten forventer at få en kommentar fra Pernille Kromann Sams og Venstres Birgit Roswall senere.

Administrationen: Dyre og tidskrævende undersøgelser

Administrationen indstiller udvalget at stemme om tre løsninger; en uvildig advokatundersøgelse, en undersøgelse foretaget af revisionsselskabet BDO, eller en tredje løsning hvor der ikke skal foretages yderligere men lade et nyt paragraf 17-4 udvalg af byrådspolitikere i samarbejde med administrationen indhente erfaringer til fremtidige udbud på området.

Administrationen skriver i sagsfremstilingen: "Der er ikke indhentet tilbud på en advokatundersøgelse. Ud fra et forsigtigt skøn baseret på, hvad kommunen i øvrigt har af advokatudgifter, estimeres det, at udgiften til en advokatundersøgelse vil andrage ca. 3-6 mio. kr. Uagtet om der peges på en undersøgelse, der gennemføres som en advokatundersøgelse, eller en undersøgelse, der foretages af BDO, må der forventes et betydeligt ressourcetræk i administrationen. Der skal således i begge scenarier afsættes ressourcer til interview, fremfinde dokumenter, udarbejde dokumentation og data m.v. Det estimeres, at ressourcetrækket vil være op imod et årsværk. Derfor vil gennemførelsen af en undersøgelse betyde, at der skal bortprioriteres andre opgaver i administrationen, ligesom der må forventes et produktivitetstab i den periode, hvor undersøgelsen pågår."

Publiceret 07 June 2018 16:44

SENESTE TV