DEBAT:

Skub budget-diskussionerne til efteråret

Debatindlæg af Birgit Roswall, Venstre. Gruppeformand

Venstre var enige i åbning af budgettet i marts måned for at stoppe op og få vurderet kommunens økonomiske udfordringer. Siden marts har vi arbejdet med tilpasning og udskudt igangsættelse af diverse projekter i 2018.

For at tilpasse budgettet for 2019 og de kommende år arbejdes der i udvalgene med diverse spareforslag. Nogle af spareforslagene kan vi uden de store problemer være med på, men i Venstre vil vi ikke for nuværende spare på de borgernære områder.

Siden marts er der sket meget i forhold til kommunens økonomi. Det fremgår blandt andet af budgetopfølgningen, som byrådet netop har godkendt på mødet mandag, at forventningerne til resultatet for 2018 er et mindre forbrug i størrelsesordenen 24,3 millioner kroner. Nye udligningsregler betyder, at Gribskov kommune har 10 millioner kroner ekstra om året, som vi ikke har kendt til tidligere.

Venstre ønsker på den baggrund, at vi får udarbejdet et nyt budgetgrundlag, før vi tager stilling til de voldsomme besparelser, der er lagt op til. Vi ønsker ikke at træffe beslutninger om voldsomme besparelser i juni måned i forhold til det genåbne budget med en utilfredsstillende proces med inddragelse af ansatte og borgere i en alt for kort høringsperiode, hvor der ikke er ønsker om at ændre noget helst efter høringen - og samtidig med, at vi igen i september måned skal det hele igennem en gang til.

Venstre ønsker derfor at skubbe alle diskussioner om besparelser på de borgernære områder til budgetbehandlingen til september. Så kan vi få en ordentlig proces, hvor besparelser og nye tiltag måles mod hinanden. Det ville være respekt for ansatte, borgere og folkestyret.

Publiceret 21 May 2018 19:00

SENESTE TV