Gadekærsforeningens formand Conny Nielsen har sammen med de øvrige medlemmer af tænketanken ’Helsinge Powerbank’ sat Helsinges gadekær ’til salg’ på folkeaktier - det har nu fået Kirsten Gamst-Nielsen til tasterne i dette debatindlæg. Foto: Jesper Gisli

Gadekærsforeningens formand Conny Nielsen har sammen med de øvrige medlemmer af tænketanken ’Helsinge Powerbank’ sat Helsinges gadekær ’til salg’ på folkeaktier - det har nu fået Kirsten Gamst-Nielsen til tasterne i dette debatindlæg. Foto: Jesper Gisli

DEBAT:

Gadekæret i Helsinge er da ikke til salg?!

Debatindlæg af Kirsten Gamst-Nielsen, Stenhøjvej 36, Helsinge

Jeg undrer mig noget over, at gadekæret ifølge Ugeposten er sat til salg på folkeaktier med henblik på udstyring med pop-up boder, liggestole, lamper, borde og bænke m.v.

Gadekæret selv er beliggende på matr.nr. 51a, Helsinge By. Op til denne matrikel grænser matrikel nr. 6d, som er en del af det pæne grønne område mellem Gadekærsvej og Vestergade (Østergade 1A). Endvidere afgrænses matriklen af matr.nr.6 hf (Gadekærsvej 17)og matr. nr. 6 hd (Østergade 1A), der ligger ud mod parkeringspladsen. Gadekæret selv har adressen Vestergade 0.

Samtlige matrikler ejes af Gribskov Kommune. Gadekærsvej 17 (jorden) er lejet ud til Axelhus Helsinge Aps på en kontrakt, der løber til 2045. Det lejede må kun anvendes til café-/restaurant-drift.

Samtlige matrikler er omfattet af lokalplan fra 1998, hvis hovedformål er byforskønnelse, herunder at sikre, at fornyelsen resulterer i et smukt og oplevelsesrigt bymiljø i harmoni med den omgivende bebyggelse.

I indledningen til lokalplanens bestemmelser står der blandt andet, at gadekæret er en rest af det oprindelige smukt kuperede Nordsjællandske landskab, og at det er vigtigt at bevare de eksisterende kvaliteter ved gadekærsområdet.

Samtlige nævnte matrikler er udlagt til offentlige formål (rekreative arealer).

Om belysning siger lokalplanen, at al belysning skal ske ved parklamper og/eller skotlamper med maksimalt lyspunkthøjde på fire meter.

Om udformningen siges blandt andet, at den skal ske med størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolsbrugere.

Derfor har jeg følgende spørgsmål:

Har Gribskov Kommune tilkendegivet at ville sælge en eller flere af sine ovennævnte grunde?

Har Gribskov Kommune tilkendegivet at ville stille sine ovennævnte grunde til rådighed for Gadekærsbutikkerne og på hvilke betingelser?

Hvilke overvejelser har Gribskov Kommune og Gadekærsbutikkerne gjort sig i forhold til at respektere lokalplanens bestemmelser og ånd?

Hvordan stemmer initiativets ideer med kommunens forventede samarbejde med Realdania om løft af bymidten, hvor Plan- og Miljøudvalget i september 2017 behandlede et forslag, der blandt andet om Gadekæret lyder:

“Omkring Gadekæret er det projektets intention at spille på en modpol til 'det vilde' og uorganiserede, nemlig at give et løft til områdets enestående egenskab for at skabe rum til ro og fordybelse.”

Publiceret 21 May 2018 11:15

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV