Gadekærsforeningens formand Conny Nielsen har sammen med de øvrige medlemmer af tænketanken ’Helsinge Powerbank’ sat Helsinges gadekær ’til salg’ på folkeaktier - det har nu fået Kirsten Gamst-Nielsen til tasterne i dette debatindlæg. Foto: Jesper Gisli

Gadekærsforeningens formand Conny Nielsen har sammen med de øvrige medlemmer af tænketanken ’Helsinge Powerbank’ sat Helsinges gadekær ’til salg’ på folkeaktier - det har nu fået Kirsten Gamst-Nielsen til tasterne i dette debatindlæg. Foto: Jesper Gisli

DEBAT:

Gadekæret i Helsinge er da ikke til salg?!

Debatindlæg af Kirsten Gamst-Nielsen, Stenhøjvej 36, Helsinge

Jeg undrer mig noget over, at gadekæret ifølge Ugeposten er sat til salg på folkeaktier med henblik på udstyring med pop-up boder, liggestole, lamper, borde og bænke m.v.

Gadekæret selv er beliggende på matr.nr. 51a, Helsinge By. Op til denne matrikel grænser matrikel nr. 6d, som er en del af det pæne grønne område mellem Gadekærsvej og Vestergade (Østergade 1A). Endvidere afgrænses matriklen af matr.nr.6 hf (Gadekærsvej 17)og matr. nr. 6 hd (Østergade 1A), der ligger ud mod parkeringspladsen. Gadekæret selv har adressen Vestergade 0.

Samtlige matrikler ejes af Gribskov Kommune. Gadekærsvej 17 (jorden) er lejet ud til Axelhus Helsinge Aps på en kontrakt, der løber til 2045. Det lejede må kun anvendes til café-/restaurant-drift.

Samtlige matrikler er omfattet af lokalplan fra 1998, hvis hovedformål er byforskønnelse, herunder at sikre, at fornyelsen resulterer i et smukt og oplevelsesrigt bymiljø i harmoni med den omgivende bebyggelse.

I indledningen til lokalplanens bestemmelser står der blandt andet, at gadekæret er en rest af det oprindelige smukt kuperede Nordsjællandske landskab, og at det er vigtigt at bevare de eksisterende kvaliteter ved gadekærsområdet.

Samtlige nævnte matrikler er udlagt til offentlige formål (rekreative arealer).

Om belysning siger lokalplanen, at al belysning skal ske ved parklamper og/eller skotlamper med maksimalt lyspunkthøjde på fire meter.

Om udformningen siges blandt andet, at den skal ske med størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolsbrugere.

Derfor har jeg følgende spørgsmål:

Har Gribskov Kommune tilkendegivet at ville sælge en eller flere af sine ovennævnte grunde?

Har Gribskov Kommune tilkendegivet at ville stille sine ovennævnte grunde til rådighed for Gadekærsbutikkerne og på hvilke betingelser?

Hvilke overvejelser har Gribskov Kommune og Gadekærsbutikkerne gjort sig i forhold til at respektere lokalplanens bestemmelser og ånd?

Hvordan stemmer initiativets ideer med kommunens forventede samarbejde med Realdania om løft af bymidten, hvor Plan- og Miljøudvalget i september 2017 behandlede et forslag, der blandt andet om Gadekæret lyder:

“Omkring Gadekæret er det projektets intention at spille på en modpol til 'det vilde' og uorganiserede, nemlig at give et løft til områdets enestående egenskab for at skabe rum til ro og fordybelse.”

Publiceret 21 May 2018 11:15

SENESTE TV

Flyfotograf udstiller og holder foredrag

Udstilling Lars Bygdemark er uden tvivl Sveriges bedste flyfotograf. I mere end 40 år har han fløjet over Sverige og taget billeder af et land med mange forskellige landskabstyper: Bølgende landbrugsarealer med marker og enge, som sammen danner stilfulde kludetæpper, maleriske småbyer og samfund. Slingrende kyststrækninger med tusindtal øer og skær.

Skove som strækker sig så langt, at man føler sig fortabt. I Lars Bygdemarks kunstnerisk udmejslede billeder ser man landskabets fortællinger.

Hans billeder fascinerer. Her fremstår former, som er skabt af mennesker, men som menneskerne ikke selv ser, de har skabt: plovfurer efter en traktor eller industriens anlæg og miljømønstre. Lars Bygdemark blev valgt til ”Årets Naturfotograf 2004” af Sveriges Naturvårdsverk.

Nu kan disse fotos ses på udstillingen 'Sverige fra luften' i Kulturhavn Gilleleje. Lars Bygdemark dukker selv op og holder foredrag, hvor han kan opleves på trappen i biblioteket, tirsdag 20. november kl. 17, hvor han fortæller om sin teknik og viser lysbilleder. Der er gratis adgang.

CV

Møde i seniorkredsen

MØDE Det er Agabe Indiens arbejde, der er centrum for mødet i Helsinge Seniorkreds. Deltagerne får besøg af Gert Svendsen, som fortæller om Agabe Indiens arbejde og om ildsjælen Biskop Jacob, som efter som 12-årig at blive helbredt for en dødelig sygdom, besluttede at give sit liv helt og fuldt til Jesus og arbejde for børn og unge i Indien.

Til mødet, der foregår tirsdag 20. november kl. 19 kan man høre mere om et fantastisk arbejde blandt 6500 børn og unge, om arbejdet blandt gadebørn, og om hvordan Agape Indien uddanner mange unge mennesker til gavn for det indiske samfund.

Anni og Ege Rasmussen, som har besøgt Biskop Jacob og børnehjemmene, vil vise billeder derfra.

Der er naturligvis kaffe og kage, og det hele finder sted Rundinsvej 46 i Helsinge.

Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30336746) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21715694). Mødet er arrangeret af Helsinge Seniorkreds.

Næste møde er tirsdag 11. december kl. 17.30, hvor der er juleafslutning med spisning, lotteri og kaffebord. Birger Daniel Petersen taler over emnet: 'Jesus kom – Jesus kommer.'

CV