DEBAT:

Gadekæret i Helsinge er da ikke til salg?!

Debatindlæg af Kirsten Gamst-Nielsen, Stenhøjvej 36, Helsinge

Jeg undrer mig noget over, at gadekæret ifølge Ugeposten er sat til salg på folkeaktier med henblik på udstyring med pop-up boder, liggestole, lamper, borde og bænke m.v.

Gadekæret selv er beliggende på matr.nr. 51a, Helsinge By. Op til denne matrikel grænser matrikel nr. 6d, som er en del af det pæne grønne område mellem Gadekærsvej og Vestergade (Østergade 1A). Endvidere afgrænses matriklen af matr.nr.6 hf (Gadekærsvej 17)og matr. nr. 6 hd (Østergade 1A), der ligger ud mod parkeringspladsen. Gadekæret selv har adressen Vestergade 0.

Samtlige matrikler ejes af Gribskov Kommune. Gadekærsvej 17 (jorden) er lejet ud til Axelhus Helsinge Aps på en kontrakt, der løber til 2045. Det lejede må kun anvendes til café-/restaurant-drift.

Samtlige matrikler er omfattet af lokalplan fra 1998, hvis hovedformål er byforskønnelse, herunder at sikre, at fornyelsen resulterer i et smukt og oplevelsesrigt bymiljø i harmoni med den omgivende bebyggelse.

I indledningen til lokalplanens bestemmelser står der blandt andet, at gadekæret er en rest af det oprindelige smukt kuperede Nordsjællandske landskab, og at det er vigtigt at bevare de eksisterende kvaliteter ved gadekærsområdet.

Samtlige nævnte matrikler er udlagt til offentlige formål (rekreative arealer).

Om belysning siger lokalplanen, at al belysning skal ske ved parklamper og/eller skotlamper med maksimalt lyspunkthøjde på fire meter.

Om udformningen siges blandt andet, at den skal ske med størst mulig hensyntagen til synshandicappede og fysisk handicappede, herunder kørestolsbrugere.

Derfor har jeg følgende spørgsmål:

Har Gribskov Kommune tilkendegivet at ville sælge en eller flere af sine ovennævnte grunde?

Har Gribskov Kommune tilkendegivet at ville stille sine ovennævnte grunde til rådighed for Gadekærsbutikkerne og på hvilke betingelser?

Hvilke overvejelser har Gribskov Kommune og Gadekærsbutikkerne gjort sig i forhold til at respektere lokalplanens bestemmelser og ånd?

Hvordan stemmer initiativets ideer med kommunens forventede samarbejde med Realdania om løft af bymidten, hvor Plan- og Miljøudvalget i september 2017 behandlede et forslag, der blandt andet om Gadekæret lyder:

“Omkring Gadekæret er det projektets intention at spille på en modpol til 'det vilde' og uorganiserede, nemlig at give et løft til områdets enestående egenskab for at skabe rum til ro og fordybelse.”

Publiceret 21 May 2018 11:15

SENESTE TV