"Og spørg dig selv, om vi mangler hoteller og turister i byen i denne tid? Vi synes det ikke", skriver Britta Christholm i dette indlæg. Pressefoto.

DEBAT:

Byrådets store fejltagelse

Debatindlæg af Britta Christholm, Næstformand Socialistisk Folkeparti Gribskov

SF vender sig på det kraftigste mod det samlede byråds planer om at søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

En dispensation vil automatisk være en invitation til den rå kapitalisme om at opføre hotel eller andet byggeri direkte ud til kysten.

Uanset de gode viljer, vil det være umuligt at stritte imod pengenes magt i det lange løb. Det vil være en tabersag.

Et hotel i strandkanten ved Gilleleje vil under alle omstændigheder betyde et tab af havne- og fiskerirelaterede aktiviteter fra den levende havn, vi alle er så stolte af, og som trækker turister til i tusindvis.

Det vil være en katastrofe for Strandbakkeselskabets bestræbelser for “at købe stranden fri” - ironisk nok i hundredeåret for selskabets beståen.

Og spørg dig selv, om vi mangler hoteller og turister i byen i denne tid? Vi synes det ikke.

Vi har et nyrenoveret Gilleleje Strand med restauration og værelser. Vi får et stort hotel ved Pyramiden vest for byen, som står klart om et par år. Vi har masser af overnatningsmuligheder på Badehotellet og længere ude i resterne af Folkeferie. Samt masser af Bed and Breakfast.

Jo vel, mulighederne kunne forbedres, men ikke med et stort kæmpehotel ved havnen. Der kan findes andre steder. Og turister. Kan der puttes flere ind end dem, der kommer nu? Næppe. Vi er glade for dem, og de er glade for det autentiske miljø omkring havnen og stranden.

Vi ønsker ikke, at byrådet spiller hasard med havnen og stranden. Derfor bør alle partier tage en dyb indånding, og vurdere endnu engang.

Har vi brug for et stort hotel i strandkanten? SF mener nej!

Publiceret 21 May 2018 19:15

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV