"Og spørg dig selv, om vi mangler hoteller og turister i byen i denne tid? Vi synes det ikke", skriver Britta Christholm i dette indlæg. Pressefoto.

DEBAT:

Byrådets store fejltagelse

Debatindlæg af Britta Christholm, Næstformand Socialistisk Folkeparti Gribskov

SF vender sig på det kraftigste mod det samlede byråds planer om at søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

En dispensation vil automatisk være en invitation til den rå kapitalisme om at opføre hotel eller andet byggeri direkte ud til kysten.

Uanset de gode viljer, vil det være umuligt at stritte imod pengenes magt i det lange løb. Det vil være en tabersag.

Et hotel i strandkanten ved Gilleleje vil under alle omstændigheder betyde et tab af havne- og fiskerirelaterede aktiviteter fra den levende havn, vi alle er så stolte af, og som trækker turister til i tusindvis.

Det vil være en katastrofe for Strandbakkeselskabets bestræbelser for “at købe stranden fri” - ironisk nok i hundredeåret for selskabets beståen.

Og spørg dig selv, om vi mangler hoteller og turister i byen i denne tid? Vi synes det ikke.

Vi har et nyrenoveret Gilleleje Strand med restauration og værelser. Vi får et stort hotel ved Pyramiden vest for byen, som står klart om et par år. Vi har masser af overnatningsmuligheder på Badehotellet og længere ude i resterne af Folkeferie. Samt masser af Bed and Breakfast.

Jo vel, mulighederne kunne forbedres, men ikke med et stort kæmpehotel ved havnen. Der kan findes andre steder. Og turister. Kan der puttes flere ind end dem, der kommer nu? Næppe. Vi er glade for dem, og de er glade for det autentiske miljø omkring havnen og stranden.

Vi ønsker ikke, at byrådet spiller hasard med havnen og stranden. Derfor bør alle partier tage en dyb indånding, og vurdere endnu engang.

Har vi brug for et stort hotel i strandkanten? SF mener nej!

Publiceret 21 May 2018 19:15

SENESTE TV

Flyfotograf udstiller og holder foredrag

Udstilling Lars Bygdemark er uden tvivl Sveriges bedste flyfotograf. I mere end 40 år har han fløjet over Sverige og taget billeder af et land med mange forskellige landskabstyper: Bølgende landbrugsarealer med marker og enge, som sammen danner stilfulde kludetæpper, maleriske småbyer og samfund. Slingrende kyststrækninger med tusindtal øer og skær.

Skove som strækker sig så langt, at man føler sig fortabt. I Lars Bygdemarks kunstnerisk udmejslede billeder ser man landskabets fortællinger.

Hans billeder fascinerer. Her fremstår former, som er skabt af mennesker, men som menneskerne ikke selv ser, de har skabt: plovfurer efter en traktor eller industriens anlæg og miljømønstre. Lars Bygdemark blev valgt til ”Årets Naturfotograf 2004” af Sveriges Naturvårdsverk.

Nu kan disse fotos ses på udstillingen 'Sverige fra luften' i Kulturhavn Gilleleje. Lars Bygdemark dukker selv op og holder foredrag, hvor han kan opleves på trappen i biblioteket, tirsdag 20. november kl. 17, hvor han fortæller om sin teknik og viser lysbilleder. Der er gratis adgang.

CV

Møde i seniorkredsen

MØDE Det er Agabe Indiens arbejde, der er centrum for mødet i Helsinge Seniorkreds. Deltagerne får besøg af Gert Svendsen, som fortæller om Agabe Indiens arbejde og om ildsjælen Biskop Jacob, som efter som 12-årig at blive helbredt for en dødelig sygdom, besluttede at give sit liv helt og fuldt til Jesus og arbejde for børn og unge i Indien.

Til mødet, der foregår tirsdag 20. november kl. 19 kan man høre mere om et fantastisk arbejde blandt 6500 børn og unge, om arbejdet blandt gadebørn, og om hvordan Agape Indien uddanner mange unge mennesker til gavn for det indiske samfund.

Anni og Ege Rasmussen, som har besøgt Biskop Jacob og børnehjemmene, vil vise billeder derfra.

Der er naturligvis kaffe og kage, og det hele finder sted Rundinsvej 46 i Helsinge.

Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30336746) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21715694). Mødet er arrangeret af Helsinge Seniorkreds.

Næste møde er tirsdag 11. december kl. 17.30, hvor der er juleafslutning med spisning, lotteri og kaffebord. Birger Daniel Petersen taler over emnet: 'Jesus kom – Jesus kommer.'

CV