Sådan kommer Helsinges nye bydel til at se ud

Arkitektfirmaet Kullegaard A/S og Gribskov Kommune har nu offentliggjort tegninger og illustrationer af den nye bydel ’Møllebakken’ der står klar i foråret 2020

Af
Jesper Gisli

I foråret 2020 står 113 almene boliger klar til indflytning i den nye bydel 'Møllebakken' i Helsinge. Det er Boligselskabet Nordsjælland der over de næste år skal udvide udbuddet af almene boliger i den nye bydel. Det sker via opførelse af den nye bydel 'Møllebakken', som placeres i tæt relation til den eksisterende by, Helsinges gågade og rådhuset i Gribskov Kommune.

Kullegaard A/S har vundet totalentreprisekonkurrencen i samarbejde med entreprenør B. Nygaard Sørensen A/S og ingeniør HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S, og sikrer arkitektrådgivningen inden for både byggeri og landskab.

“I udviklingen af det nye boligområde er fokus blandt andet på at skabe en levende bydel med sit eget udtryk og stemning, der naturligt kobler sig til den eksisterende by. Derudover prioriteres funktionalitet i området såvel som i de enkelte boliger, hvor gode dagslysforhold og fleksibel rumindretning eksempelvis er indarbejdet”, siger arkitekt Kasper Kullegaard fra Kullegaard A/S.

”Vi har bevidst arbejdet med en variation og nedskalering af de nye boliger for at sikre tilknytningen til det eksisterende og samtidig skabe oplevelsen af en ny bydel. Det har blandt andet resulteret i et varieret facadeudtryk” udtaler partner og arkitekt Kasper Kullegaard fra Kullegaard.

Bydelen kommer til at bestå af 113 nye boliger, der udgøres af seks forskellige boligtyper, hvilket skal være med til at sikre en stor diversitet blandt de kommende beboere. Det betyder, at der arbejdes med fleksible planløsninger i form af rækkehuse i 2 og 3 etager samt lejligheder i forskellige størrelser – boligerne spænder således fra 40 m² til 115 m². Derudover kommer området også til at rumme et fælleshus til brug for beboerne og driftspersonalet.

“I bebyggelsen såvel som i landskabet er der valgt bæredygtige materialer og løsninger, som bl.a. skal sikre lang levetid og minimalt vedligehold. Det betyder fx, at landskabet er en del af områdets skybrugssikring via permeable belægninger, grøfter og bassiner, der kan optage og tilbageholde regnvandet i ekstreme situationer”, forklarer Kasper Kullegaard og fortsætter.

“Visionen med landskabet er generelt at skabe en harmonisk grøn bebyggelse, der signalerer stor grad af bære¬dygtighed. Det sker fx via en række grønne kiler og strøg, der knytter bebyggelsen sammen med den omkringliggende by. Hele året igennem er der variation i planter, farver og blomstring, der igen understreger områdets variation”.

Publiceret 20 May 2018 21:00

SENESTE TV