DEBAT:

Gribskov Kommune underkendt af Planklagenævnet om restaurant

Helle Friis og Roland Schultz Havnevej 5 3250 Gilleleje

Planklagenævnet har den 13. april 2018 ophævet Gribskovs Kommunes tilladelse til etablering af restaurant til 72 personer på Havnevej 3.

Denne beslutning kan ikke ankes, og der er ingen tvivl om, at kommunen skal sikre at loven bliver overholdt, det kan kommunen ikke gå i dialog om.

Tilbage i tiden fra januar til april 2017, var der partshøringer hos naboer og genboer om etablering af restaurant. Samtlige partshørte mente, i et utal af skrivelser, at en tilladelse til restaurant var i strid med hovedsigtet og intentionerne med Den bevarende lokalplanplan Det Gamle Gilleleje, som har til formål at beskytte og bevare det særlige bymiljø i det gamle Gilleleje.

Derudover mente vi, at lokalplanens forudsætninger ikke blev overholdt, da en restaurant til 72 var en stor restaurant, da der ikke var parkeringspladser nok på grunden, da en restaurant var til gene for naboerne og da områdets karakter af boligområde blev brudt. Gribskov Kommune valgte trods indsigelser, at give byggetilladelse 4. april 2017 til en restaurant. Gribskov Kommune bemærker i tilladelsen, at naboerne/parterne kan påklage afgørelsen til Statsforvaltningen og Planklagenævnet, hvilket vi allerede havde gjort på baggrund af den kommunale sagsbehandling. I byggetilladelsen pointerer Gribskov Kommune, at det er på eget ansvar hvis byggeriet påbegyndes inden en eventuel udtalelse fra ankeinstansen.

Planklagenævnet finder, ”at det er i strid med lokalplan nr.15.31, §3.1.1, at meddele dispensation til at anvende ejendommen til den ansøgte restaurant, da forudsætningerne for en dispensation ikke er opfyldt. Planklagenævnet finder således ikke, at en restaurant til i alt 72 spisende gæster kan karakteriseres som en ”mindre restaurant”. Nævnet finder desuden, at den tilladte udeservering medfører, at områdets karakter af boligområde brydes samt medfører ulempe for naboerne. For så vidt angår forudsætningen om, at restauranten ikke må medføre behov for parkering, som der ikke er plads til på ejendommen, finder nævnet ikke, at kommunen i tilstrækkelig grad har vurderet, om der er tilstrækkeligt antal p-pladser på ejendommen til at opfylde restaurantens behov, eller at dette i så fald ikke har fundet udtryk i begrundelsen i afgørelsen.”

Hovedparten af politikerne der ved kommunevalget opstillede til Gribskov Byråd og nu er i Byrådet mente før valget, at bevarende lokalplaner er noget helt specielt og de skal overholdes. Så nu afventer vi i spænding på, at sagen behandles politisk.

Som borger skal vi kunne stole på, at de bevarende lokalplaner bliver overholdt af kommunen, dette er ikke sket i sagen omkring restauranten på Havnevej 3, det er derfor med stor tilfredshed vi har modtaget Planklagenævnets afgørelse.

Planklagenævnets ni sider lange afgørelse af 13. april 2018 kan læses på http://pknafgoerelser.dk/.

Publiceret 10 May 2018 10:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV

Aktiv udstilling skudt i gang

Helsinge Bibliotek inviterede til reception i børnehøjde i anledningen af, at den aktivitetsinviterende udstilling ”Mørkebarnet” nu er klar til at blive taget i brug af kommunens 6-12 årige børn.

Udstillingen er skabt over Cecilie Ekens meget smukke og prisbelønnede billedbog ”Mørkebarnet”, der på poetisk vis fortæller om Mørkebarnet og Lysbarnet, der bor i samme have. Men mor og far vil ikke have Mørkebarnet ind i huset, fordi hun er trodsig og besværlig, de vil kun have det søde og milde Lysbarn.

Bogen er et kunstværk og rammer på smukkeste vis et emne, som både børn og voksne kender: menneskets lyse og mørke sider.

”Vi kan se, at udstillingen appellerer til børnene. Mange børn har allerede været forbi, mens vi har arbejdet med at klargøre udstillingen. Spontant involverer de sig i udstillingens emner: lys, mørke, svære følelser, symboler med mere” fortæller bibliotekets personale.

3.n og 3.p fra Nordstjerneskolen var sammen med deres lærere, Malene Linsaa og Stina Miller, som særlige gæster inviteret med til åbningsreceptionen. Helsinge Bibliotek fungerer som bibliotek og læringscenter for Nordstjerneskolen, så det var oplagt, at det var elever herfra, der fik mulighed for at være med til den festlige markering.

”Glæder I jer til at lære Mørkebarnet at kende” blev der spurgt. Man var ikke i tvivl om børnenes svar ud fra deres glade ”jaaahh”.

Vejleder Connie Trolle fortalte børnene, at udstillingen er hentet i Kolding, hvor den har stået i 3 måneder, og at den nu er i Helsinge helt frem til 30. august.

Bibliotekschef Vibeke Steen sørgede for at klippe den røde snor over, hvorefter børnene strømmede ind i udstillingen og gav sig god tid der. Klasselærer Malene Linsaa glædede sig over, at der er så megen appel i udstillingen, at børnene var rundt og prøve nogle af aktiviteterne, inden de som gode receptionsgæster stillede sig i kø for at smage de flotte ”Mørkebarns-kagepiger” , som var lavet i dagens anledning.

Vibeke Steen glæder sig over, at det er lykkedes Helsinge Bibliotek at få udstillingen til Gribskov Kommune. På nationalt plan er der lavet 10 børnebogsudstillinger som del af projektet ”Fang Fortællingen”, som er et samarbejde mellem landets biblioteker, Kulturstyrelsen og Nordea Fonden. Der er fokus på at styrke børns læselyst og fange deres interesse for de gode fortællinger.

Landsdækkende er der stor interesse for at låne udstillingerne, så Helsinge har været yderst heldig, idet biblioteket er vært for udstillingen ”Mørkebarnet” og i efteråret bliver det ”Kaskelotternes Sang”, der kommer til Gribskov Kommune.

Helsinge Bibliotek tilbyder oplæsning og undervisningsaktiviteter i forbindelse med udstillingen. Kommunens Skoler (indskolinger) har alle modtaget invitationer til at deltage. På nuværende tidspunkt er 7 klasser tilmeldt, men Connie Trolle håber, at flere klasser vil lægge vejen forbi og deltage i det særligt tilrettelagte undervisningsforløb.

Gisli