DEBAT:

Gribskov Kommune underkendt af Planklagenævnet om restaurant

Helle Friis og Roland Schultz Havnevej 5 3250 Gilleleje

Planklagenævnet har den 13. april 2018 ophævet Gribskovs Kommunes tilladelse til etablering af restaurant til 72 personer på Havnevej 3.

Denne beslutning kan ikke ankes, og der er ingen tvivl om, at kommunen skal sikre at loven bliver overholdt, det kan kommunen ikke gå i dialog om.

Tilbage i tiden fra januar til april 2017, var der partshøringer hos naboer og genboer om etablering af restaurant. Samtlige partshørte mente, i et utal af skrivelser, at en tilladelse til restaurant var i strid med hovedsigtet og intentionerne med Den bevarende lokalplanplan Det Gamle Gilleleje, som har til formål at beskytte og bevare det særlige bymiljø i det gamle Gilleleje.

Derudover mente vi, at lokalplanens forudsætninger ikke blev overholdt, da en restaurant til 72 var en stor restaurant, da der ikke var parkeringspladser nok på grunden, da en restaurant var til gene for naboerne og da områdets karakter af boligområde blev brudt. Gribskov Kommune valgte trods indsigelser, at give byggetilladelse 4. april 2017 til en restaurant. Gribskov Kommune bemærker i tilladelsen, at naboerne/parterne kan påklage afgørelsen til Statsforvaltningen og Planklagenævnet, hvilket vi allerede havde gjort på baggrund af den kommunale sagsbehandling. I byggetilladelsen pointerer Gribskov Kommune, at det er på eget ansvar hvis byggeriet påbegyndes inden en eventuel udtalelse fra ankeinstansen.

Planklagenævnet finder, ”at det er i strid med lokalplan nr.15.31, §3.1.1, at meddele dispensation til at anvende ejendommen til den ansøgte restaurant, da forudsætningerne for en dispensation ikke er opfyldt. Planklagenævnet finder således ikke, at en restaurant til i alt 72 spisende gæster kan karakteriseres som en ”mindre restaurant”. Nævnet finder desuden, at den tilladte udeservering medfører, at områdets karakter af boligområde brydes samt medfører ulempe for naboerne. For så vidt angår forudsætningen om, at restauranten ikke må medføre behov for parkering, som der ikke er plads til på ejendommen, finder nævnet ikke, at kommunen i tilstrækkelig grad har vurderet, om der er tilstrækkeligt antal p-pladser på ejendommen til at opfylde restaurantens behov, eller at dette i så fald ikke har fundet udtryk i begrundelsen i afgørelsen.”

Hovedparten af politikerne der ved kommunevalget opstillede til Gribskov Byråd og nu er i Byrådet mente før valget, at bevarende lokalplaner er noget helt specielt og de skal overholdes. Så nu afventer vi i spænding på, at sagen behandles politisk.

Som borger skal vi kunne stole på, at de bevarende lokalplaner bliver overholdt af kommunen, dette er ikke sket i sagen omkring restauranten på Havnevej 3, det er derfor med stor tilfredshed vi har modtaget Planklagenævnets afgørelse.

Planklagenævnets ni sider lange afgørelse af 13. april 2018 kan læses på http://pknafgoerelser.dk/.

Publiceret 10 May 2018 10:00

SENESTE TV

Coach vil hjælpe folk til vægttab

Foredrag Vil du gerne af med nogle kilo, er dette foredrag måske noget for dig. Mandag 21. januar kl. 19 til 21 holder den lokale coach Hanne Skov Hansen foredrag hos Frivilligcentret i Helsinge.

Her har hun til hensigt at gøre sit publikum bevidst om, hvorfor de har behov for hjælp til at tabe sig, og hvad der er grunden til, at det ofte sker, at kiloene kommer på igen. Emnerne hun kommer ind på er blandt andet:

    Der kommer ikke fokus på, hvad der skal spises, eller hvad der ikke bør indtages. For det ved alle.

    Det er mere, hvorfor vi spiser forkert, selv om vi godt ved, det er forkert.

    Hvordan vi knækker koden ”gamle vaner”.

    Hvordan de gamle vaner er kommet.

    Hvordan vi undgår dem fremover.

Hanne er coachuddannet efter mange år i plejesektoren. Nu er hun indehaver af coach-virksomheden Selvindsigt4you.dk.

Alle er velkomne til det gratis arrangement. Det er nødvendigt med tilmelding til Frivilligcentret på telefon: 46790891 eller på mail info@frivilligcenter-helsinge.dk senest 17. januar.

Trancekanal er klar til Mester Niham

Det alternative Holistisk livsstils forening i Gilleleje indbyder til Star Seed.

"På denne første kanaliseringsaften i 2019 vil trancekanal Dennis Søndergaard kanalisere Mester Niham fra den 13. dimension med temaet: Hvor kommer vi fra? Mange har sikkert haft disse overvejelser om, hvorvidt vi oprindeligt stammer som Star Seed fra andre steder i universet?," skriver Holistisk livsstils forening i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Mester Niham vil derfor fortælle os, om der er liv udenfor planeten Gaia/Jorden, som vi lever på. Så på denne aften vil du blive taget med på en rejse til der, hvor du stammer fra, så du kommer til at få information og opleve andre verdener og deres virke."

Denne aften kan man opleve torsdag 17. januar kl. 19.00 til 21.30 i Det Gamle Posthus i Gilleleje. Entre betales ved indgangen.