Flere fattige børn

“Voldsom stigning,” lyder det om undersøgelse om fattigdom

Flere tusinde børn i Nordsjælland og resten af landet lever under fattigdomsgrænsen, viser en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Antallet er øget markant de seneste år, og alene i Halsnæs er der i løbet af 2016 sket en stigning fra 180 til 270 børn.

“Det er en rekordstor stigning, og i en række kommuner kan vi nu se, at mere end 5% af børnene er under fattigdomsgrænsen. Det svarer til mere end en elev i hver skoleklasse,” konstaterer analysechef Jonas Schytz Juul, AE, om undersøgelsen af de såkaldt et-års fattige børn i årene 2015 og 2016.

For nogle nordsjællandske kommuners vedkommende er andelen nærmere de 3-4% i 2016, f.eks. i Halsnæs (4,6), i Frederikssund (3,8) og i Gribskov (3,3), mens der er generelt sket en stigning i perioden i alle kommuner, som faktaboksen viser.

Jonas Schytz Juul mener, at stigningen hænger sammen med indførelsen af kontanthjælpsloftet, som presser familierne økonomisk: ”På landsplan er 10.500 børn røget under fattigdomsgrænsen på et enkelt år. Den voldsomme stigning skyldes i høj grad kontanthjælpsloftet. Der har været en mærkbar stigning i andelen af børn under fattigdomsgrænsen. Stigningen har været særlig stor i de kommuner, som i forvejen havde en relativ høj andel af fattige,” pointerer analysechefen på baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik.

I Røde Kors Halsnæs' familie- og integrationsnetværk har man oplevet følgerne af kontanhjælpsloftets indførelse.

“Flere borgere på kontanthjælp fortæller, at deres økonomi er blevet strammere, og vi forsøger at hjælpe dem så godt som muligt - ikke økonomisk, men med aktiviteter og tilbud, som kan forsøde eller lette deres hverdag,” fortæller formand John Nicolaisen, der ikke kan nikke genkendende til de tal, AE har præsenteret i analysen.

“Det er muligt, at der sket en markant stigning i antal fattige børn også i vores område, men det har nu ikke udløst større tilgang til vores tilbud til bl.a. børnefamilierne. Vores netværk er åbne og kan benyttes af dem, som har brug for det, og det er da muligt at der er et større behov, end vi umiddelbart har kunnet registrere,” slutter formanden for Røde Kors Halsnæs.

Fattigdomsgrænsen defineres bl.a. med en årsindtægt under 110.000 kroner og der 'måles' normalt over en treårig periode, men AE har i denne undersøgelse valgt at se på et enkelt år ad gangen for at få et mere aktuelt billede af situationen.

Publiceret 11 March 2018 11:15

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV