DEBAT:

Fantasi-projekt begraves

Af Jonna Præst og Brian Lyck Jørgensen, Dansk Folkeparti Gribskov

Igennem det meste af sidste valgperiode var flere af byrådets partier fortalere for “New Nordic Coast”. Dette mente mange ville blive en gevinst for Gribskov, og turismen på den Nordsjællandske kyst.

I Dansk Folkeparti har vi hele tiden været skeptiske for projektet især med havne og moleprojektet, hvor der samtidig skulle indgå et kystbeskyttelse og “sandfang” samt nogle badebroer vest for Gilleleje Havn.

Det er noget, vi flere gange har ytret bekymring om, blandt andet også på flere byrådsmøder samt på udvalgsmøder, hvor vi har luftet vores tanker omkring havnen, en ny mole og særligt at ville bygge tæt på vandkanten.

Men der, hvor de helt store knaster har været lige fra dag ét, har været i forbindelse med et nyt Hotel på NCC grunden. Dette har for os i Dansk Folkeparti aldrig haft gang på jord, og derfor er i dag med nyheden om, at planerne droppes, en god dag ikke mindst for Gilleleje og dens sjæl.

“New Nordic Coast” projektet kan nu endeligt begraves, og det er vi godt tilfredse med, således kan havnemiljøet og kyst omkring Gilleleje forstå bestå.

Publiceret 06 March 2018 17:00

SENESTE TV

Flyfotograf udstiller og holder foredrag

Udstilling Lars Bygdemark er uden tvivl Sveriges bedste flyfotograf. I mere end 40 år har han fløjet over Sverige og taget billeder af et land med mange forskellige landskabstyper: Bølgende landbrugsarealer med marker og enge, som sammen danner stilfulde kludetæpper, maleriske småbyer og samfund. Slingrende kyststrækninger med tusindtal øer og skær.

Skove som strækker sig så langt, at man føler sig fortabt. I Lars Bygdemarks kunstnerisk udmejslede billeder ser man landskabets fortællinger.

Hans billeder fascinerer. Her fremstår former, som er skabt af mennesker, men som menneskerne ikke selv ser, de har skabt: plovfurer efter en traktor eller industriens anlæg og miljømønstre. Lars Bygdemark blev valgt til ”Årets Naturfotograf 2004” af Sveriges Naturvårdsverk.

Nu kan disse fotos ses på udstillingen 'Sverige fra luften' i Kulturhavn Gilleleje. Lars Bygdemark dukker selv op og holder foredrag, hvor han kan opleves på trappen i biblioteket, tirsdag 20. november kl. 17, hvor han fortæller om sin teknik og viser lysbilleder. Der er gratis adgang.

CV

Møde i seniorkredsen

MØDE Det er Agabe Indiens arbejde, der er centrum for mødet i Helsinge Seniorkreds. Deltagerne får besøg af Gert Svendsen, som fortæller om Agabe Indiens arbejde og om ildsjælen Biskop Jacob, som efter som 12-årig at blive helbredt for en dødelig sygdom, besluttede at give sit liv helt og fuldt til Jesus og arbejde for børn og unge i Indien.

Til mødet, der foregår tirsdag 20. november kl. 19 kan man høre mere om et fantastisk arbejde blandt 6500 børn og unge, om arbejdet blandt gadebørn, og om hvordan Agape Indien uddanner mange unge mennesker til gavn for det indiske samfund.

Anni og Ege Rasmussen, som har besøgt Biskop Jacob og børnehjemmene, vil vise billeder derfra.

Der er naturligvis kaffe og kage, og det hele finder sted Rundinsvej 46 i Helsinge.

Der er gratis adgang. Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30336746) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21715694). Mødet er arrangeret af Helsinge Seniorkreds.

Næste møde er tirsdag 11. december kl. 17.30, hvor der er juleafslutning med spisning, lotteri og kaffebord. Birger Daniel Petersen taler over emnet: 'Jesus kom – Jesus kommer.'

CV