DEBAT:

Fantasi-projekt begraves

Af Jonna Præst og Brian Lyck Jørgensen, Dansk Folkeparti Gribskov

Igennem det meste af sidste valgperiode var flere af byrådets partier fortalere for “New Nordic Coast”. Dette mente mange ville blive en gevinst for Gribskov, og turismen på den Nordsjællandske kyst.

I Dansk Folkeparti har vi hele tiden været skeptiske for projektet især med havne og moleprojektet, hvor der samtidig skulle indgå et kystbeskyttelse og “sandfang” samt nogle badebroer vest for Gilleleje Havn.

Det er noget, vi flere gange har ytret bekymring om, blandt andet også på flere byrådsmøder samt på udvalgsmøder, hvor vi har luftet vores tanker omkring havnen, en ny mole og særligt at ville bygge tæt på vandkanten.

Men der, hvor de helt store knaster har været lige fra dag ét, har været i forbindelse med et nyt Hotel på NCC grunden. Dette har for os i Dansk Folkeparti aldrig haft gang på jord, og derfor er i dag med nyheden om, at planerne droppes, en god dag ikke mindst for Gilleleje og dens sjæl.

“New Nordic Coast” projektet kan nu endeligt begraves, og det er vi godt tilfredse med, således kan havnemiljøet og kyst omkring Gilleleje forstå bestå.

Publiceret 06 March 2018 17:00

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV