Fik millioner for pleje af døde borgere:

Her er Attendos forsvar

Borgere, der var døde. Borgere, der var indlagt. Borgere, der slet ikke boede i kommunen. Attendo har på bare to år fået 13,4 mio. kr. i betaling for opgaver, de aldrig har udført. Nu forklarer plejefirmaet sig

Af
Jeppe Helkov

13,4 mio. kr. Så meget har plejefirmaet Attendo måttet betale tilbage til Gribskov Kommune efter en fakturakontrol har vist, at firmaet blandt andet har fået et millionbeløb for pleje af borgere, der ikke længere var i live. Derudover har de også sendt regninger for pleje af folk, der enten ikke boede i kommunen eller var indlagt på hospital i perioden.
Læs også: Ugeposten afslører - Attendo fik millioner for pleje af borgere, der ikke længere var i live  

Ugeposten har forsøgt at få et interview med Attendos regionschef, Dorte Dahl - og nu er det endelig lykkes. Ugeposten ville gerne have talt med Dorte Dahl, men hun har valgt at svare på skrift.
Der er blevet overfaktureret for 13,4 mio. kr. over de seneste to år. I har blandt andet faktureret for ydel-ser på mennesker, der i perioden for opkrævningen slet ikke var i live. Hvordan kan det ske?
“Vi beklager fejlene, som skyldes, at mange dele af processen omkring faktureringen foregår manuelt. Det gør de, fordi kommunen ikke har et faktureringssystem, hvor den månedlige faktura genereres automatisk, og fordi kommunen ikke har godkendt fakturaen på månedsbasis,” skriver Dorte Dahl i sin mail til Ugeposten.
“Det er vigtigt at sige, at det bedste for vores virksomhed ville være en korrekt fakturering med månedlig godkendelse. Hidtil har vi arbejdet med halvårlige godkendelser, og så vil der være tale om større beløb. Det beløb har vi selvfølgelig tilbagebetalt med det samme.”
“Hvis den, der fakturerer, ikke har fået besked om, at en borger er død, kan borgeren ved en fejl fortsat fremgå af faktureringsskemaet. Borgeren står i den situation ikke på en køreliste og modtager naturligvis ikke besøg, men da faktureringen ikke genereres på baggrund af kørelisten eller andre oversigter, kan borgeren godt stå i faktureringsarket. Det kan ske, fordi vi ikke har fjernet vedkommende, da vi fik besked om dødsfaldet, eller fordi den, der fik besked om dødsfaldet, ikke har givet besked til den. der fakturerer. Det er naturligvis ikke en holdbar løsning, og vi har gjort kommunen opmærksom på problematikken og er i samarbejde med dem i gang med at udvikle en ny faktureringsproces.”
Hvad tænker du om, at Attendo har påstået, at man har hjulpet en borger, der slet ikke er i live?
“Vi har ikke påstået, at vi har besøgt borgere, der ikke har behov for vores hjælp – vi har ved en fejl ikke fået fjernet dem fra vores faktureringsskema, hvilket vi beklager og nu har rettet op på.”
Det er ikke bare én eller to fejl, I har begået. Det er for 13,4 mio. kr. Hvorfor har I ikke selv opdaget, at den var gal?
“Det er ikke tilfredsstillende – heller ikke for os – at der er sket de fejl, og det er også derfor vi nu har rettet op på dem. Det har været en længere proces, vi har haft i tæt samarbejde med kommunen. Vi har længe ønsket os, at faktureringen foregik ved et træk fra IT-systemet, som det sker i andre kommuner, men det har kommunen ikke kunne levere. En af grundene til, at vi ikke har opdaget problemets omfang, er, at der også er borgere, vi har leveret ydelser til, og som vi ikke har faktureret, fordi de ikke er blevet sat på fakturerings-skemaet. En anden grund er, at økonomien i kontrakten ikke længere hænger sammen, da vi samlet set fakturerer for mindre i dag, end vi gjorde tidligere, samtidig med at den samlede opgavemængde er steget. Det er en alvorlig problemstilling, som vi er dialog med kommunen om.”
Hvordan kan det så stå på i så lang tid?
“Systemet og processerne omkring faktureringen har ikke været tilstrækkeligt gode.”
Læs også: Ugeposten afslører - Attendo fik millioner for pleje af borgere, der ikke længere var i live  
Centerchef Mikkel Damgaards siger, at I i Attendo bliver gjort opmærksom på de her fejl tidligt. Men at I 'ikke får dem stoppet' – og at fejlene derfor fortsætter med at være dér. Hvorfor handlede I ikke på kommunens advarsler?
“Vi har gennem længere tid været i dialog med kommunen om muligheden for et nyt faktureringssystem, ligesom vi har arbejdet med at stoppe fejlene hos os selv. Kommunen er enig med os i, at de faktura vi har sendt siden efteråret har være korrekte.”
Hvilken selvransagelse har det sat i gang hos Attendo, at man trods advarsler ikke har formået at stoppe det her i tide?
“Vi har forsøgt at stoppe de fejl, der er sket, og vi har gennem længere tid været i dialog med kommunen om faktureringsprocessen, hvor vi dels har bedt om et mere sikkert system, som de har i andre kommuner, dels om en månedlig godkendelse af fakturaen.”
I mange andre tilfælde har I sendt regninger for borgere, der i perioden var indlagt på hospitalet eller på Toftebo. Hvorfor har I ikke nogle arbejdsgange, der sikrer, at den slags ikke kan ske?
“Vi har arbejdsgange for registrering af borgere, der ikke er i hjemmet og derfor ikke skal have hjælp. Arbejdsgangene har ikke fungeret tilstrækkelig godt, og det har vi nu rettet op på. Det er et kæmpe stort arbejde hver eneste måned, fordi vi skal gennemgå samtlige borgere, inden vi fakturerer, og det er den proces, vi gerne vil automatisere, som det sker i andre kommuner, så processen bliver mere sikker og mindre ressourcekrævende.”
Ifølge Mikkel Damgaards er der noget systematik over jeres fejl. Kan du med 100 pct. sikkerhed afvise, at der i ingen af disse sager ligger bevidst snyd bag?
“Ja, det kan jeg. Systematikken består i, at det typisk er borgere, der i en periode ikke opholder sig i hjemmet, vi ved en fejl har faktureret for, og det skyldes, at vi ved den manuelle proces ikke har fået taget dem af faktureringsskemaet i den pågældende periode.“
Af fakturakontrollen fremgår det, at I er blevet ved med at sende regninger for borgere, selvom deres behandling var overstået. Har I holdt borgere på kørelisterne, så det så ud til, at I stadig laver en ydelse hos dem – og dermed får penge for det?
“Absolut ikke. Borgerne står ikke på en køreliste og modtager naturligvis ikke besøg, hvis de ikke har behov for det. Men da faktureringen ikke genereres på baggrund af kørelisten eller andre oversigter, kan borgerne godt stå i faktureringsarket, fordi vi ikke har slettet dem, da behovet for hjælp ophørte. På samme måde kan der stå borgere på kørelisterne, som vi besøger, og som ikke har været på faktureringsarket – så det her går begge veje. Vi forventer, at det nye faktureringssystem vil skabe gennemsigtighed og korrekt fakturering.”
Har I bevidst holdt nogle borgere på kørelisterne, selvom I godt vidste, at de ikke længere modtog behandling?
“Nej, naturligvis ikke.”
I har fået to røde og et gult påbud. I har tidligere medarbejdere, der fortæller om knap så sjove arbejdsfor-hold. I har fået alvorlig kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed for blandt andet ikke at følge op på handleplaner mm. Nu kommer den her sag oveni. Hvordan kan borgerne i Gribskov efterhånden have tillid til Attendo som virksomhed?
“Vi beklager, de fejl vi har lavet, og vi tager det meget alvorligt. Attendo har ønsket at bygge en virksomhed op i Gribskov, og det er lykkedes. Vi har arbejdet meget med kvaliteten af vores hjælp og på at rette op på de fejl, vi har begået. De fleste borgere er heldigvis tilfredse med den hjælp, vi leverer, og kommunens seneste tilfredshedsundersøgelse hos borgere, som får sygepleje af Attendo, viser, at 94 pct. er tilfredse med hjælpen.”
Hvorfor skal borgerne i Gribskov blive ved med at tro på, at de her sager ikke bare er toppen af isbjerget?
“Vi leverer en god omsorg og hjælp til borgerne i Gribskov til en lav pris for kommunen.”
Hvor mange andre møgsager ligger der og gemmer sig?
“Vi er meget kede af de fejl, der er sket, og vi gør alt hvad vi kan for at rette op på dem. I langt de fleste tilfælde yder vi en god omsorg hos borgerne, og det er også vigtigt at huske på.”
Hvad vil du, Dorte, og resten af ledelsen gøre for at rette op på de svigt, der er foregået her i Gribskov i de seneste år?
“Vi lægge alle kræfter i at skabe en god virksomhed, som leverer ydelser af en høj kvalitet til borgerne i Gribskov og som har et godt samarbejde med kommunen.”
I har nogle medarbejdere, der knokler for at udføre deres arbejde. Mange af de her sager bunder tilsyneladende i problemer på chefgangene. Hvad er din besked til de hårdtarbejdende medarbejdere, der er trætte af at disse møgsager bliver ved med at komme frem?
“Vi har dygtige medarbejdere, som vi sætter pris på, ligesom borgerne heldigvis gør. Vi har også dygtige chefer, men vi har haft en udfordring omkring rekrutteringen, som vi har arbejdet med, så vi nu endelig har de chefer, vi har brug for.”
Hvad vil I gøre for at genoprette tiltroen til Attendo?
“Det vigtigste for os er, at borgerne er tilfredse. Det er de fleste, men selvfølgelig kan vi altid blive bedre, og det er det, vi arbejder på. Forudsætningerne for at udføre vores arbejde har ikke altid været lette, og det samarbejder vi med kommunen om at gøre bedre.”

Publiceret 17 January 2018 00:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV