Afsløring:

Attendo har fået millioner for pleje af borgere - der ikke længere var i live

Ugeposten kan nu afsløre, at plejefirmaet Attendo har taget penge for pleje af borgere der for længst var døde og begravet. Gribskov Kommune har prøvet at holde sagen i det skjulte

Af
Jeppe Helkov

Gribskov Kommune har forsøgt at mørklægge sagen, men nu kan Ugeposten afsløre, at plejefirmaet Attendo på bare to år har fået over 13,4 millioner kr. for opgaver, de aldrig har udført. Attendo har blandt andet fået et stort millionbeløb for at hjælpe ældre i Gribskov, der ikke længere var i live. Sagen er så alvorlig, at ny udvalgsformand på førstkommende møde vil diskutere muligheden for at finde en ny leverandør af hjemmesygeplejen.
Centerchef for social- og sundhedsområdet i Gribskov Kommune har været embedsmand i 14 år, og han har aldrig stødt på en så stor overfakturering før.
“Jeg har ikke tidligere oplevet så store problemer,” siger han og fortæller, at der er en systematik i Attendos fejlbehæftede regninger.
Ugeposten har fået aktindsigt i en række dokumenter fra Gribskov Kommune. Her fremgår det, at man i kommunen har lavet en såkaldt fakturakontrol over de regninger, man i de senere år har betalt Attendo - altså kontrolleret om Attendo rent faktisk har leveret de ydelser, som de har sendt regninger for. Og her bliver det hurtigt tydeligt, at Attendo ikke just har holdt sig tilbage, når det kommer til at sende regninger til Gribskov Kommune.
LÆS OGSÅ: Attendo: 'Jeg kan ikke forholde mig til tallene på stående fod'

For 8 mio. kr. i 2017

Over de seneste to år har Attendo sendt og fået betaling for opdigtede ydelser for 13,4 mio. kr. Alene i første halvår af 2017 har Gribskov Kommune sat 8 mio. kr. ind på bankbogen hos Attendo, efter plejeselskabet har sendt regninger til Rådhusvej i Helsinge for arbejde, det nu viser sig, at firmaet aldrig har udført.
I aktindsigten har Ugeposten fået udspecificeret, hvad der er for nogle typer af ydelser, som Gribskov Kommune fejlagtigt har betalt for. Og her er der især tre typer af opkrævninger, der går igen.
Mest opsigtsvækkende er det, at Attendo har påstået at have leveret ydelser til ældre i Gribskov, der allerede var døde.
I første halvår af 2017 har Gribskov Kommune betalt Attendo 1,5 mio. kr. i sager, hvor personen på det tidspunkt – hvor Attendo påstår at have været i personens hjem – ikke længere var i live. Altså for eksempel har de påstået, at de en given dag har vasket tøjet hos en borger i Gribskov, selvom denne person ikke var i live.
LÆS OGSÅ: Ny formand kræver svar: 'Det ligner snyd'
Ser man på de seneste to år, har Gribskov Kommune i alt betalt omkring 2,7 mio. skatteborgerbetalte kroner i sager, hvor den involverede borger allerede var gået bort.
Men selvom Ugeposten altså nu har gravet sagen frem og kan løfte sløret for Gribskovs millionregning til Attendo, er overfaktureringen ikke en nyhed hos administrationen og flere af politikerne. Sagen blev allerede sidste år behandlet på et møde i social- og sundhedsudvalget. Men her valgte man, at putte sagen på den lukkede dagsorden, så hverken medier eller befolkningen kunne få indsigt i den.

Usikre arbejdsgange

Noget kunne da også godt tyde på, at man i Gribskov Kommune sidder med lidt røde ører over, at et firma fejlagtigt har fået et så stort millionbeløb. I hvert fald sendte centerchef Mikkel Damgaards en mail rundt til udvalgte byrådsmedlemmer i Grib- skov Kommune, da Ugeposten begyndte at grave i sagen.
LÆS OGSÅ: LEDER: Er der en voksen til stede?
Men selvom Gribskov Kommune altså har betalt Attendo 13,4 mio. kr. for arbejde, der aldrig er blevet udført, så mener Mikkel Damgaards, at hele sagen bare skyldes 'usikre arbejdsgange hos Attendo'.
“Det her er meget utilfredsstillende og rigtig ærgerligt. Det er ikke noget, vi er stolte over kan ske. Omvendt synes jeg, vi er lykkedes med meget hurtigt at få pengene retur til kommunen - og at begge parter sammen har sagt, at det her ikke var i orden,” siger han og fortsætter:
“Men jeg er ganske overbevist om, at der ikke er tale om snyd. Det er der ikke. Det er for let at afsløre. Og det er dybest set nogle banale fejl, som hurtigt kan rettes. Det fortæller mig, at der har været nogle alt for usikre arbejdsgange hos Attendo. Da vi afdækkede de her fejl i første omgang, lagde Attendo sig også fladt ned og betalte pengene tilbage - og de har lavet en genopretningsplan, så vi nu er tilbage på et normalt niveau. Så jeg kan blankt afvise, at vi har haft mistanke om, at det her skyldes snyd.”

Fejl, der er eskaleret

Men tænker du ikke, at Attendo også ville have erkendt problemerne og betalt pengene tilbage, selv hvis der var tale om bevidst snyd?
“Det tror jeg ikke. Typen af fejl her er bare eskaleret. Da vi først gør Attendo opmærksom på, at der er en uoverensstemmelse i deres faktura, får de simpelthen ikke stoppet dem. Når vi fanger det igen et halvt år senere, er der sket en yderligere ophobning af alle fejlene. Alle kan se, at de skal ned og have bedre styr på deres grundlæggende arbejdsgange - plus de af egen drift også selv vælger at hakke toppen af deres faktureringer til kommunen i de kommende periode, så der ikke kommer en ekstraregning igen. Så vi er ikke naive. Det her er arbejdsgangsrelateret og skyldes manglende fokus.”
LÆS OGSÅ: Fejlagtige opkrævninger fra plejefirma: “Det er noget slemt roderi”
Af aktindsigten fra Gribskov Kommune fremgår det også, at Attendo utallige gange har fået penge for ydelser, der ikke har været dækning for. Som eksempel fortæller Mikkel Damgaards, at Attendo har skullet hjælpe 'frøken Petersen' med at tilse hendes sår. Men når hun får det bedre, og Attendo derfor stopper med at komme i hendes hjem, bliver plejevirksomheden ved med at sende regninger for en behandling, der altså slet ikke finder sted.
Og det er ikke bare en enkelt gang eller to, at Gribskov har betalt for den type opdigtede ydelser .
Den type af sager svarer til omkring 50 pct. af det samlede eftersmæk på 13,4 mio. kr. fra Gribskov Kommune - altså et beløb i størrelsesordenen på 6,7 mio. kr.

Borger var indlagt i perioden

Gribskov Kommune har også betalt Attendo et stort beløb i sager, hvor Attendo påstår, de er kommet og har hjulpet en borger i hjemmet - det på trods af, at den pågældende person var indlagt på et hospital og slet ikke var derhjemme.
Det samme gør sig gældende i adskillige sager, hvor borgere har været indlagt på genoptrænings- og aflastningshjemmet Toftebo i Esbønderup. Her er Attendo også blevet ved med at sende regninger og har påstået, at de har hjulpet den enkelte borger i dennes hjem. Antallet af de sager er så højt, at Attendo alene på det område har skullet betale over 1 mio. kr. tilbage.
I de opdigtede ydelser fra Attendo er også talrige eksempler på, at virksomheden decideret har regnet forkert eller har givet en forkert pris på den udførte ydelse.

Har fået penge fra fraflyttede borgere

Attendo har også gentagende gange påstået, at de har hjulpet en borger, selvom borgeren ikke længere bor i Gribskov, ligesom de flere gange har sendt den samme regning igen og igen. I alle tilfælde har Gribskov Kommune betalt. I alt har Gribskov Kommune i sin kontrol altså fundet fejl for 13,4 mio. kr. på to år.
Det her noget, der strækker sig over en lang periode. Og der er jo ikke tale om en eller to fejl til nogle få tusinde kroner. Kan usikre arbejdsgange og manglende fokus retfærdiggøre det?
“Hvis vi havde haft mistanke om, at det var systematisk snyd, havde vi klaret det på anden vis. Nu er vi gået den konsekvente dialogvej og har bedt om at få en plan fra Attendo - og vi har fået pengene retur,” siger Mikkel Damgaards.
Attendo har opkrævet betaling for pleje af borgere, der ikke længere er i live. Hvad tænker du om det?
“Der er ca. 1.000 borgere, der får hjælp fra Attendo. Det er borgere, der er i en svær livssituation. De er ældre, de er sårbare, de er svækkede - og for nogles vedkommende er de i deres sidste livsfase. Når der kommet en meddelelse om, at borgerne er døde, skal man have det ændret i systemet, så man ikke bliver ved med at fakturere. Det er ikke sket, og det er stærkt utilfredsstillende. Det er ikke i orden. Det skal Attendo blive meget skarpere på. Og det er de blevet. Det er vores opgave at bevare tilliden til alle de leverandører, vi har. Og som tingene er nu, har vi minimum Attendo som leverandør til 2020, som det ser ud nu.”
“Men det er naturligt, at der sker fejl. Det gør der også hos de andre leverandører. Attendo og Gribskov har været igennem en erkendelsesrejse, der viser, at Attendos fejlniveau er alt for højt. Både i den samlede økonomisk volumen i det her, men også i typerne af sager hvor fejlene sker. Alle kan lave fejl, men det skal være småting,” siger Mikkel Damgaards.
Ser man på Attendos økonomi, er ekstraregningen fra Gribskov Kommune nok ikke faldet på et godt sted. I 2016 havde virksomheden et underskud på 17 mio. kr. - mod et underskud på 7,1 mio. kr. før skat året inden.

Publiceret 16 January 2018 04:15

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV