Debat:

'Ovennævnte forslag har slet ikke mødt modstand'

John Funch
Nydamsvej 27 og Kystvej 35

Under just overståede valgkamp fik alle partier ændringsforslag til bidragsfordeling ved kystsikringstiltag, som kommunen ønsker at fremme, i hånden. Alle lovede at melde tilbage, hvis der var uenighed i oplægget, som osse blev bragt i Ugeposten 14/11-17.
Ændringsforslaget, som nu er sendt til Kystdirektoratet, der rådgiver ministeren i forbindelse med den tekniske optimering af hele lov om kystsikring lyder: “Vedtager en kommunalbestyrelse at fremme et kystsikringstiltag bidrager ALLE HUSSTANDE i kommunen dertil efter graden af beskyttelse eller nytteværdien deraf. - (vi kender den solidariske opkrævning og fordeling fra stormflodsgebyret på en af vore forsikringer). Som det er nu vil en meget lille del af kystnære grundejere bære hele byrden, så 'nyderne' i for eksempel Helsinge-Græssted-Ramløse er 'gratister', da der ud over den nødvendige hårde sikring vil forekomme strandforbedring med store mængder sand - altså nytteværdi for alle.
Privatgrundejere direkte til havet skal selv kystsikre med sten - og deltage i sandfodringen. De sikrer således både Danmarks kyst og kommunens i og med, at de passer på deres ejendomsværdi, som er genstand for 'herlighedsværdi'-grundskat (en stor del af det beløb havner i kommunekassen til fælles velfærd, og godt for det. Dertil kommer turistindtægter - var det fem milliarder vi scorede sidste år, naturligvis ikke alene p.g.a kysten - men dog).
Der er således en ikke-solidrisk fordeling internt i kommunen og hel skæv- vridning over for landliggerne, der jo ikke har stemmeret her, men gladeligt betaler til gribskovkassen.
Ovennævnte forslag har derfor slet ikke mødt modstand fra partierne, da vi jo alle går ind for solidarisk velfærdsopkrævning til fælles brugsglæde.

Publiceret 12 January 2018 11:15

SENESTE TV