Gribskov Kommune rustet til hvid frost-vinter

Saltlagrene er fyldte og vinterberedskabet er klar

Efter fire milde vintre forventer Danmarks Metrologiske Institut, at vi står foran en anderledes hård vinter med masser af frost og sne.
Det betyder, at Gribskov Kommunes vinterberedskab og de 18 entreprenører, der forestår snedrydning og saltning på de kommunale veje, ifølge en pressemeddelelse fra Gribskov Kommune går en travl tid i møde.
“Vintervejret har allerede meldt sin ankomst, og vi er parate til mere. Saltlagrene er fyldte og vores entreprenører er klar til at tage sig af alt, der måtte komme,” fastslår Brian Lyck Jørgensen (DF), formand for teknisk udvalg i Gribskov Kommune.
Siden midten af oktober har Gribskov Kommune været klar med et døgnbemandet vinterberedskab.
“Vi overvåger situationen løbende og lige så snart, vi får mere end tre centimeter sne, rykker vi ud for at skabe farbare veje. Samtidig er vi meget opmærksomme på de data, der kommer ind fra vores målestationer ved de større veje. Hvis data tilsiger, at vi er på vej mod rim og våde, frysende veje, rykker vi ud for at salte præventivt,” forklarer Torsten Forsberg, der leder kommunens vinterberedskab.
Der er i alt cirka 800 kilometer vej i Gribskov Kommune. Omtrent halvdelen er kommunale veje, mens resten er private fællesveje. Gribskov Kommune har kun ansvar for at rydde og salte de kommunale veje, ligesom kommunen, i lighed med andre grundejere, har pligt til at rydde fortove og pladser ved kommunalt ejede bygninger.
De kommunale veje er delt op i henholdsvis A-, B- og C-veje, hvor A-vejene bliver anset for at være de trafikalt vigtigste.
Derfor bliver A-vejene ryddet for sne og saltet, uanset tidspunkt på døgnet og ugedag. B-vejene bliver kun ryddet og saltet i dagtimerne, mens C-vejene kun bliver ryddet og saltet, hvis særlige, lokale forhold taler for det.
“Vi har til gengæld ikke pligt til at rydde fortove, hvilket mange mennesker tror. Det skyldes måske, at vi, visse steder, vælger at rydde enkelte fortovs- og sti-stræk, typisk fordi der er tale om skoleveje,” forklarer Torsten Forsberg.jbe

Publiceret 24 December 2017 11:30

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV