Idéudviklingen og fremmødet var stort, da Pilgrimsruten Tisvildevejen i sidste uge inviterede til workshop.

Idéudviklingen og fremmødet var stort, da Pilgrimsruten Tisvildevejen i sidste uge inviterede til workshop.

Efter stor pilgrim-workshop:

En ny fortælling om Gribskov

Vandreruten Tisvildevejen leverer indholdet til en ny fortælling om Gribskov. Tisvildevejen har lokal opbakning til at give ”udkantsprofeterne” kamp til stregen ved at invitere ud, hvor mennesker lever helt almindelige liv fulde af fællesskab og kvalitet. Heri ligger et kæmpe potentiale. Det står klart efter sidste uges workshop om Tisvildevejen.
Workshoppen var fuld af optimisme og gode ideer til en ny fortælling om Gribskov, hvor landsbyerne i Gribskov Kommune er omdrejningspunkter for nye oplevelser, fællesskaber, erhvervsudvikling, bæredygtig turisme, kulturel dannelse og bosætning.
Næsten 80 erhvervsdrivende, fagfolk, myndigheder, foreninger og frivillige ildsjæle mødtes for at komme med ideer til, hvordan det kan realiseres at lave en afmærket rute gennem Nordsjællands landsbyer til anvendelse hele året.

En fantastisk udvikling fra ide til fælles vision

Workshoppen havde til formål at invitere alle interesserede til at være med til at udvikle Tisvildevejen, også kaldet Pilgrimsruten Tisvildevejen. Der arbejdes nu på at skabe fælles overblik over de mange ideer og visioner.
Initiativtager til Tisvildevejen, Rigmor Westh Baagøe, siger om workshoppen:
”Det er utroligt at tænke på, at dette for fire år siden 'bare' var en idé. En vision om at skabe en oplevelsesrute i denne del af Nordsjælland, en pilgrimsrute vestpå fra Esrum Kloster, fra landsby til landsby fra kirke til kirke.“
“Ruten skulle bl.a. udfolde de spændende fortællinger om kirke- og kongemagt i områderne gennem de seneste 1000 år, og være med til at sætte fokus på den kulturarv, som ikke illustreres af store fine slotte. Jeg syntes, vi havde glemt at fortælle om alt den historie, der findes i og mellem landsbyerne, og som har med både konger og adel at gøre, men først og fremmest handler om almindelige mennesker spændende skæbner. Ruten skulle hvile på samarbejdet mellem de mennesker som bor i landsbyerne og relevante foreninger.”
“Når jeg tænker på alt det, der er sket siden da, er det fuldstændig fantastisk og næsten helt uvirkeligt for mig at opleve en aften som i torsdags. Der er ingen tvivl om at dette projekt giver mening for en meget bred skare af interessenter, og at dette er en af styrkerne i Tisvildevejen. Denne fælles gode energi oplevede vi under workshoppen”, siger Rigmor Westh Baagøe.

Projektet er baseret på værdier som har bred opbakning

”Vi som arbejder med dette projekt ønsker at vores natur og kultur skal formidles og landsbyerne fremhæves som det de er - helt unikke. Værdier som natur, kultur og landsbyliv er elementer som går tabt, hvis ikke vi interesserer os for dem og formidler dem, så de bliver en del af vores bevidsthed. Omsorgen og interessen for natur og kultur kommer af viden om den, og af en fælles konsensus om, at det er væsentligt at bevare den.
Vores landsbyer er åndehuller og kulturbærende enheder, fordi vi elsker at bo i dem, og er stolte af dem, og det kan mærkes, når man kommer udefra som besøgende. Vi vil bevare dem som unikke og levende små samfund og udvikle dem nedefra og op.
Med workshoppen i torsdags så vi, at der er en kæmpe interesse for at projektet, som netop hviler på disse værdier, skal vokse og udvikle sig. Det virker ind i hele syv af Gribskov Kommunes strategier og underbygger dermed kerneopgaver i kommunen”, slutter Rigmor Westh Baagøe.

Fonde venter på Gribskov Kommunes økonomiske opbakning til projektet

For at skabe økonomisk grundlag for udviklingen af ruten, søger foreningen som administrerer Tisvildevejen, KulturNaturNordsjælland, midler fra de store landsdækkende fonde. Flere fonde er parate til at yde deres, men de forudsætter, at Gribskov Kommune for alvor sætter Tisvildevejen på budgettet og viser vilje til at hjælpe projektet i vækst i Gribskov Kommune.
Tisvildevejen passer som fod i hose til Gribskov Kommunes mange strategier for, hvordan kommunen skal blive en attraktiv kommune at trives, bo, arbejde i og ikke mindst besøge.
”Vi håber og tror da på, at byrådet vil anerkende de store potentialer, der er i dette projekt og at de vil bidrage økonomisk i udviklingsfasen af Tisvildevejen. Ikke mindst når store fonde opfordrer så konkret”, siger KulturNaturNordsjællands formand Peter Reedtz Funder.
”Tisvildevejen gavner ikke kun natur, natur og livet i landsbyerne. Ruten skal også understøtte væksten i landsbyerne ved at skabe grobund for nye små lokale erhverv. Beboerne langs ruten kan tilbyde alt lige fra overnatning til bespisning, madpakker, kunst, massage, lokale historier, rene sokker mv. Men det der gør ruten virkelig interessant, er det den gør ved os, vores landsbyer, vores egn og også den rolle den kan komme til at spille i den kommende Nationalpark. Natur, kulturhistorie, inddragelsen af landsbyernes ressourcer i formidling af natur og kultur samt samarbejde mellem lokale og myndigheder, er netop kerneværdier i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Med Tisvildevejen vil Gribskov Kommune stå stærkt i nationalparken lige fra starten. Ruten vil bidrage med både fysiske rammer og indhold til nationalparken, idet den vil binde områderne i nationalparken sammen, både oplevelsesmæssigt og geografisk. Pludselig er vi blevet en del af noget større”, slutter Peter Reedzt Funder.
Gisli


Citatboks:
Vi som arbejder med dette projekt ønsker at vores natur og kultur skal formidles og landsbyerne fremhæves som det de er - helt unikke

Rigmor Westh Baagøe

Publiceret 07 December 2017 16:30