DEBAT:

Er Folkeskolen i Gribskov reelt under afvikling?

Af Jørgen Flyr, Krebs-Kjæret 4, GræstedDet er vigtigt, at vi i Gribskov kommune, der gerne vil tiltrække nye borgere, kan tilbyde gode arbejdsforhold for pædagoger, lærere og ledelse. Derfor skal samarbejdet mellem pædagoger og lærere frem over have den allerhøjeste prioritet.
I Ugeposten 10.5.2016 udtaler Allan Nielsen, Gribskov Lærerkreds, at over de sidste par skoleår er der ikke blevet investeret nok i undervisningskvaliteten på kommunens folkeskoler: ”Timerne er ikke så velforberedte, som der kræves. Mere end 8 ud af 10 lærere i Gribskov kommune synes, at de har for lidt tid til at forberede sig og efterbehandle undervisningen.” ”Ifølge kommunens egne opgørelser i perioden 30.6.15 – 31.1.16 har 66 lærere forladt deres stillinger……….vi ved også at pr. 1.1.16 var der 60 lærere ansat uden læreruddannelsen”.
I Ugeposten en 28.3.2017 skriver Allan Nielsen: ”Vi ved at frem mod 2019 skal kommunen spare et betydeligt millionbeløb, og at skolerne vel næppe kan undgå besparelser og effektiviseringer, når pengene skal findes. Dette kan gøres på flere måder: Nedlæggelse af afdelingen, skolesammenlægninger, alle klassetrin går mindre i skole end i dag og har færre timer om ugen, lærerne skal undervise mere, omfordeling af ressourcer de enkelte fagområder imellem, en skattestigning – bare for at nævne nogle muligheder”.
Kernen I Folkeskolen er, at hvert enkelt barn skal løftes fagligt og socialt. Det kræver velforberedt undervisning. Det kræver veluddannet personale, der arbejder med en overskuelig gruppe børn, så de kan nå ud til alle og praktisere den undervisningsdifferentiering, alle taler om er så vigtig. Det er i folkeskolen, vi skaber fremtiden – det er vores smeltedigel.
Det er her vi danner vores unge til et liv sammen med og i respekt for andre. Hvis folkeskolen kun bliver for dem, der ikke har andre valg, har vi svigtet. Vi har svigtet vores mål om, at alle skal have den bedst mulige uddannelse, og vi har svigtet drømmen om et samfund, der hænger sammen”. Citat formanden for 3F.
Det nye byråd opfordres til at fremsætte realistiske visioner på børneområdet og afsætte reelle midler til dette, så dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere får nogle arbejdsforhold, hvor der er tid til pædagogisk- og undervisningsplanlægning, udvikling og evaluering, således at børn og unge sikres nærværende og kompetente voksne.

Publiceret 07 December 2017 06:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV