Debatindlæg vækker opsigt:

Et nødråb fra frustrerede pædagoger!

Af Berit Elisabeth Clausen
Af Dennis Tang
Iben Krogsgaard Sørensen
Jannie Bruun
Kirsten Nielsen,
Pædagoger i Gribskov

Som pædagoger gennem mange år i en af Gribskovs daginstitutioner ser vi os nødsaget til at komme med et nødråb. Som forholdene er nu, har de ringe normeringer konsekvenser for børnenes læring og trivsel, arbejdsmiljøet og sikkerheden (en undersøgelse foretaget af BUPL viser, at 75% af pædagogerne i gennemsnit var alene med den samlede børnegruppe på 17 i 56 minutter).
Det er til stor undren, at kommunen gennem så lang en årrække har valgt at nedprioritere et så vigtigt område. Især i betragtning af hvor veldokumenteret det er, hvad de rigtige rammer betyder for børns udvikling og trivsel.
For at udvikle et barns potentiale er det afgørende, at det er omgivet af omsorgsfulde og nærværende pædagoger, der er der, når det kræves – og endvidere forstår, kender og støtter barnet, når tingene er svære. Det er i relationen, den største udvikling sker. Det er ligeledes vigtigt, at pædagogen har den fornødne tid og indsigt i forhold til at tilrettelægge en hverdag, der udfordrer barnet intellektuelt, motorisk og socialt. Som forholdene er nu mangler vi, hænder for at kunne udføre et rigtig godt stykke arbejde.
Institutionernes opgave er at ruste børnene til livets udfordringer - herunder skolen. Blev der investeret noget mere i blandt andet normeringer i dagtilbud, ville effekten også helt klart vise sig i forhold til skolernes nationale tests, hvor Gribskov ikke ligefrem gør sig fordelagtigt bemærket.
Mulighederne for at tiltrække børnefamilier til kommunen ville øges, hvis man kunne profilere sig af at have et børneområde, der blev højt prioriteret.
Hvad angår tidlig indsats er der en gruppe børn, der vækker særlig bekymring - de såkaldte inklusionsbørn og børn med særlige udfordringer. Selve inklusionstanken er smuk - hvem vil ikke gerne rumme alle? Men der skal være mindst to faktorer til stede for en vellykket inklusion. Det skal give mening for barnet at være i de givne rammer, og de fornødne ressourcer skal være til stede. Som hverdagen ser ud nu, er det udfordrende at tilrettelægge en pædagogisk indsats målrettet det enkelte barn. Vores hverdag er struktureret med mange pædagogiske aktiviteter, men det er ikke nødvendigvis en praksis, der tilgodeser det enkelte udsatte barn. Det pædagogiske arbejde i institutionerne kunne have en anden kvalitet, hvis området blev tilført nogle flere ressourcer. Derfor appelerer vi til, at institutionerne får arbejdsro, at der bliver præsenteret en gennemtænkt kurs efter valget - en kurs der ikke udelukkende er baseret på økonomiske overvejelser.
Hvis I - kære politikere - sætter handling bag alle de flotte programerklæringer, der er fremkommet op til valget, lover vi til gengæld at gøre vores for at medvirke til at forbedre forholdene for børnene. Vi elsker nemlig stadig vores job, men vores muligheder for at udføre et tilfredsstillende stykke arbejde er bare blevet forringede.

Publiceret 13 November 2017 00:00

SENESTE TV