DEBAT:

Sundhed og velværd

Af Allan Nielsen, Socialdemokratiet. Byrådskandidat


Der en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det er alment kendt, og det er også belyst gennem undersøgelser.
Som kommune har vi en fælles interesse i, at alle omkring børn og unge yder en indsats for at fremme børns og unges sundhed. Denne indsats skal starte så tidligt som muligt og fortsætte på alle klassetrin på skolerne, og være en indsats på FO'en.
Sund kost og bevægelse skal udbygges i børneinstitutioner og skoler og være en integreret del af dagligdagen. Der skal lægges vægt på en grøn sundhedsprofil.
På alle institutioner og skoler skal der investeres i kantineforhold, hvor alle børn har adgang til sund og nærende mad. Der skal laves en handleplan for udbygning af kantineforholdene på skolerne, herunder en revurdering af frokostordninger på førskoleområdet.
Bevægelse i hverdagen skaber sunde og glade børn. Gennem leg og bevægelse styrkes børnenes sociale kompetencer. Det er vigtigt! Derfor skal der stilles skarpt på, hvordan skoler og daginstitutioner har mulighed for at udfolde sig gennem bevægelse. Alle kommunens institutioner og skoler bør have udendørsfaciliteter med rigelig plads til, at børnene kan udfolde sig, f.eks. tidssvarende legepladser og udeområder, der er spændende og udfordrende for børnene.
Der er mange aspekter børnenes sundhed. Pladsforholdene og de sundhedsmæssige forhold for børnene og voksne på 0-18 års området skal være de bedst mulige. Der skal være rent og ordentligt på kommunale institutioner og skoler.
Rengøringskvaliteten skal leve op til såvel hygiejnemæssige som trivselsmæssige krav. Det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø skal konstant være i fokus for såvel børn som voksne. Det handler om sundhed og om at handle på forkant med tingene - forebyggelse.
Stiprogrammet i kommunen skal også efterses. For snart to år siden brugte mange borgere tid og kræfter på at foreslå cykelstier i Gribskov Kommune. Hvad blev der af disse forslag? Udbygning af cykelstier omkring skolerne bidrager også til børns sundhed og forståelse af, at der er vigtigt at bevæge sig. Det skal være sikkert at cykle til skole.
Det handler om sundhed og velfærd for alle børn i kommunen! Ny virkelighed – ny velfærd!

Publiceret 11 November 2017 06:30

SENESTE TV