DEBAT:

Kvalitet i dagtilbud

Af Anders Gerner Frost, Nytgribskov

 
Nytgribskov vil styrke kvaliteten af vores dagtilbud. Her skal børnene opleve stærke børnefællesskaber samt udfordrende og legende aktiviteter, der skaber læring og udvikling. Vi skelner ikke mellem leg og læring, men ønsker ikke at omdanne dagtilbud til miniskole.
Vi vil skabe et stærkt samarbejde på tværs af faggrupper i de enkelte lokalsamfund, så vi styrker overgangen fra dagtilbud til skole. Flere børn i dagtilbud og skole får tilbudt en sund og økologisk frokostordning. Vi skal hele tiden have fokus på den tidlige og forebyggende indsats. Men noget af det allervigtigste for næste valgperiode er at afsætte midler, til at indføre minimumsnoreringer i vores dagtilbud. Med dette sikrer vi reelt at vores faglige personale kan leve op til alle de forventninger vi som forældre og politikere har til hele området.
Nytgribskov vil styrke en stærk og lokalforankret folkeskole med et bredt udbud og valgmuligheder for forældre og elever. En folkeskole som har lige meget fokus på de dygtige børn og unge, som på dem der har brug for lidt ekstra hjælp.
Vi vil sætte folkeskolen fri og skabe flere lokale løsninger. En afbureaukratisering, hvor tillid og faglighed erstatter kontrol.
At involvere og skabe partnerskaber mellem foreninger, forældre og andre aktører i lokalområdet. Det vil styrke den lokale folkeskole

Større medarbejdertrivsel og bedre dialog

Gribskov skal være Danmarks bedste arbejdsplads, fordi vi tror på, at det er afgørende for kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Derfor vil vi arbejde målrettet og fokuseret på at skabe en kultur i Gribskov Kommune, som er kendetegnet ved en høj grad af tillid, stolthed og fællesskab.
Vi vil sikre bedre arbejdsvilkår for pædagoger og lærere, hvor vi sikrer tid til forberedelse, refleksion og faglig sparring samt bedre mulighed for efteruddannelse herunder minimumsnormeringer for pædagoger og arbejdstidsaftale med vores lærere.
Børn og unge skal inddrages i udvikling af deres dagligdag. Ligesom forældre og lokalsamfundet skal inddrages i at skabe lokale løsninger, som styrker de lokale dagtilbud og skoler. Derfor vil vi konkret arbejde for, at inddrage elevråd og ungeråd i den politiske beslutningsproces og at vi som byråd lytter og har en meget tættere dialog med brugerbestyrelser om udviklingen af området.

Publiceret 11 November 2017 15:00

SENESTE TV