Gode skoler

Af
Af Karsten Andersen

Liberal Alliance

#GRIBSKOVVALG17 Vi, der er blevet lidt ældre, vil gerne sikre os, at børnene anno 2017 får de bedste tænkelige forhold. Ingen smalle steder. I skal have det hele. I blev født i kærlighed og båret på hænder og fødder med et moders hjerte i fuld galop, i en tro på og et håb for at jeres liv, bliver det bedste man som forældre kan give jer. Jeres skolegang skal være den bedste, hvor i lærer om demokrati, og hvor i får den viden, der skal til at finde og søge yderligere viden, om de emner i interesserer jer for. Dette i et forløb, hvor I lærer om dannelse og respekt for jeres forældre, jeres medmennesker og de værdier, de voksne og samfundet allerede har skabt. Jeres skole skal være rummelig, der kan stilles krav om antal i hver klasse, hvilket jo er et individuelt spørgsmål om forhold, areal og noget som skole ledelsen skal prioritere. Børn skal have undervisning, som er tilrettet den enkelte elev, og som en selvfølgelighed forventer vi os af jer børn, at I er med til at skabe en gensidig trivsel i skolen og klassen ingen mobning. Som elev forpligter man sig til at lade sig inddrage, i de beslutninger som gælder dig og din læring. Dine forældre sørger for at opdragelsen, er en del af din opvækst, og som følge deraf er et samarbejde mellem dig skole og forældre et naturligt forløb, der er med til at få dig som barn, til at du kan føle dig tryg i skole og derhjemme. Er du et barn med andre kvaliteter, kan det være nødvendigt, at der skal udfærdiges en særlig plan for dig, for man ønsker ikke at du bliver efterladt i sidesporet. For at I børn skal komme igennem læringsdelen af livet, har samfundet sikret, at de fysiske rammer er tilpasset de forskellige årgange, så der er rummelighed og plads til fordybelse. Til at sikre jeres uddannelse er det nødvendigt at have personer, som kan fortælle om vejen gennem forløbet, disse mentorer, undervisere, lærere skal selvfølgeligt have en forståelse for, hvad man forlanger af dem. Hvorfor de naturligvis er uddannet, hver på deres område. Det forventes at de følger med tiden og efteruddanner sig løbende, i takt med det samfund vi lever i. Dette i en overensstemmelse med skoleledelsen og den struktur der er omkring videre uddannelse. Skolerne skal sættes fri, og skal selv administrer de midler, de får pr barn. De skal sikre at skoleplanen, for den enkelte skole har til sigt, at der kommer helstøbte uddannede mennesker ud i den anden ende. Liberal Alliance ønsker gode skoler i kommunen, store som små.

Publiceret 10 November 2017 00:00

SENESTE TV