“Jeg sidder på mine hænder, for ikke at kaste mig ud i lange rosende beretninger”

Kenneth Poulsen fra U-huset i Helsinge har 17 års erfaring med kommunens unge

Af
Af Kenneth Poulsen

Helsinge Ungdomshus

Historien om, at den dansk-irske rapper med kunstnernavnet L.O.C., som besøgte Gribskov Kultursal år tilbage, efter at et par unge Gribskovborgere havde ytret ønske om dette, er sandfærdig. Det er også korrekt, at de unge Gribskov borgere, som ønskede at Gribskov Kultursals Arrangementsgruppe skulle booke L.O.C., gratis fik lov at høre 80 pct. af koncerten, og fik en `meet and greet` med kunstneren. De unge fik lov at høre koncerten gratis mod, at de hjalp i garderoben før og efter koncerten.
Historien er symptomatisk, eftersom den illustrerer, at der er beslutningskompetence tæt på unge Gribskovborgere. Gribskov Kultursal er drevet af frivillige i samarbejde med ansatte, og således er der repræsentanter i arrangementsgruppen, fra de frivillige foreninger, foruden undertegnede og en ung musikinteresseret fra Helsinge Ungdomshus" brugerbestyrelse.

Frygter ikke de frivillige

Jeg er ikke bekymret for at ”blive sat ned i tid”, hvis jeg som ansat bliver endnu bedre til at samarbejde med frivillige. Jeg har erfaret, at der er, hvad man måske kan kalde et balanceret samarbejde med frivillige, i Gribskov Kommune. Når jeg i fortrolighed snakker med kolleger fra andre kommuner, italesætter disse tit en bekymring for, at deres samarbejde med frivillige i længden, sågar på kort sigt, kan føre til at de mister deres job.
Når jeg som ansat generelt føler mig tryg, tør jeg også italesætte de emner, hvor der måske er plads til forbedring. I en organisation er chefen/cheflaget kulturbærer. Således skal cheflaget have kredit for, at jeg føler mig tryg ved at ytre, at jeg synes, der er plads til forbedring m.h.t. at formidle budskabet til Gribskovs ungdom om mulighederne for at have et rigtig godt ungdomsliv i Gribskov.
Jeg påtager mig selvfølgelig et medansvar for, at vi, jævnfør min vurdering, kan blive bedre til at bl.a. fortælle om de mange gode ungdomstilbud, der er her i Gribskov Kommune.
Ungdomsområdet er og har længe været positivt prioriteret her i Gribskov Kommune. Jeg sidder på mine hænder, for ikke at kaste mig ud i lange rosende beretninger om gode tilbud til unge om alt fra Kulturmetropolsamarbejdet til Ungescenen på Gilleleje Festivalen m.m. Rigtig gode tilbud, som unge fra Gribskov Kommune, jævnfør min påstand, med fordel kunne briefes endnu mere om.
For at forsøge at binde en sløjfe på denne historie, som reelt kun har med noget af mit arbejdsområde at gøre, vil jeg konkludere og postulere, at der også er politisk opbakning til, at ledelseslaget kan være bannerfører for en organisation, hvor der både til unge og ansatte gives medbestemmelse. Min 17 års erfaring fortæller mig, at der er en politisk forståelse for, at en organisationskultur hvor man er tryg ved at ytre sig om området hvor der er plads til forbedring, er at foretrække.
Læs mere om U-huset på:
www.uhus.dk

“Jeg er ikke bekymret for at ”blive sat ned i tid”, hvis jeg som ansat bliver endnu bedre til at samarbejde med frivillige”, skriver Morten Poulsen i dette indlæg. Foto: Facebook.

“Jeg er ikke bekymret for at ”blive sat ned i tid”, hvis jeg som ansat bliver endnu bedre til at samarbejde med frivillige”, skriver Morten Poulsen i dette indlæg. Foto: Facebook.

Publiceret 09 November 2017 13:00

SENESTE TV