DEBAT:

Omsorg, tryghed og trivsel

Af Jesper Behrensdorff, Det Konservative Folkeparti

 
Hos Det Konservative Folkeparti i Gribskov ønsker vi at børn har en opvækst med omsorg, tryghed og trivsel. Vi ønsker en stærk dagpleje, institutioner af varierende størrelse og skoler med en stor grad af selvstændighed. Vi ser allerede nu stor succes med løsningen i Ramløse, hvor børnene er begyndt at komme tilbage efter skolen igen er blevet selvstændig med egen bestyrelse og lokalt ejerskab. Vi ønsker gode vilkår for vores personale, og helt konkret vil vi gerne have fjernet tilstedeværelsestiden for lærerne, så lærerne kan selv kan bestemme hvor de forbereder sig. Vi ønsker også at finde midler til mere personale i dagtilbud, så der kan blive endnu mere tid til tryghed, omsorg og trivsel.
Det er vigtigt, at børnene bliver så dygtige, som de kan. Og børn lærer bedst når de trives. Derfor skal vi give rum og plads til familierne til at indrette en hverdag, som skaber tid og rum til deres børn. Vi skal have bedre infrastruktur og bedre mobildækning, så man kan oprette fleksible arbejdspladser og flere kan arbejde hjemmefra indimellem. Børn skal have plads til fritidsinteresser og fritidsjobs. Derfor skal skoledagen forkortes, så børnene ikke slides op. Vi ønsker kvalitet frem for kvalitet. Og vi mener, at det er meget vigtigt at der er plads til et fritidsjob, for de giver børn en helt anden indsigt i det virkelige liv. Vi skal have respekt for faglighed og give plads til at de faglige kompetencer, så længe vi ser de resultater som vi ønsker. Og får os handler resultaterne om en høj faglighed og trivsel hos børnene. Det er vigtigt for os, at alle børn finder deres rette hylde uanset om man skal være murer eller læge. Børnene skal rådgives bedst muligt og hjælpes mest muligt på rette vej. Og så skal vi også huske at anerkende, at mange veje kan være den rigtige vej.
Vi har brug for akademikere, men vi har søreme også brug for håndværkere. Vi skal også have fokus på den tidlige indsats. Vi er stolte af, at vi inden sommerferien vedtog en ambitiøs handleplan for det specialiserede børneområde, som øger antallet af ansatte, så man får kortere sagsbehandlingstid og fagpersonalet får nemmere adgang til støtte fra rådgivere og psykologer. Det er med til at understøtte den meget vigtige tidlige indsats. Vi har efterhånden sat godt gang i renovering af skolerne i kommunen. Vi ønsker, at den næste skole, der skal ses på er Græsted skole, som på visse dele af skolen er voldsomt nedslidt. Så nu er turen kommet til Græsted.

Publiceret 08 November 2017 20:00

SENESTE TV