DEBAT:

Det handler om kernevelfærd

Af Tue Villebro, Venstre. ByrådskandidatFornylig udgav FOA (Forbundet af Offentlig Ansatte) i deres fagblad en oversigt over kommuners forbrug på børneområdet i denne valgperiode.
Helt konkret har man opmålt udgifterne på dagtilbud pr. 0-13-årige i hver enkelt kommune. Gribskov Kommune udmærkede sig ved at være den kommune i hele landet, som har øget sit forbrug på børneområdet mest over de sidste fire år.
I opgørelsen er der vel at mærke tale om regnskabstal og ikke budgettal. Det vil sige, at de tal, der indgår i rapporten, de er et præcist udtryk for, hvor mange penge der er blevet brugt. I 2013 var vores netto udgifter 26.903 kr. pr. 0-13-årig og i 2016 var de samme udgifter steget til 30.487 kr. pr. 0-13-årig. Vi er dermed placeret som nr. 35 ud af de 98 kommuner.
Det er derfor ikke sandt, når det hævdes, at der med Venstre i spidsen over de sidste fire år er blevet sparet på vores mindste børn i kommunen. Det betyder ikke, at alt er godt, for børneområdet er et meget følsomt område, og senest har vi haft meget store udfordringer på specialområdet med mange anbringelser, hvilket er en stor økonomisk udfordring. Vi har været nødsaget til at bevillige ekstra 200 mio. kr. over de næste fire år til området, for at det ikke skulle gå ud over normalområdet.
I Venstre har vi fokus på den forebyggende og tidlige indsats, og vi ønsker et tæt samarbejde fra jordemoder til ungdomsrådgiver. Vi vil gerne have de bedst mulige normeringer i vores daginstitutioner, og så ønsker vi at styrke familierådgivningen bredt for de familier, der har det svært.
Med min erfaring som bestyrelsesformand for den private institution Gribskov Naturbørnehave igennem fem år vil jeg gøre alt for at holde fokus på småbørnsområdet i hele kommunen både for de private og de kommunale pædagoger og deres ledere, hvis jeg får mulighed for at sidde i byrådet efter valget.

Publiceret 08 November 2017 19:30

SENESTE TV