Attendo:

Vi kan ikke genkende kritikken

Attendos regionschef Dorte Dahl svarer på kritikken fra tidligere medarbejder

SVAR PÅ TILTALE “Jeg kan pga. min tavshedspligt omkring personalesager ikke forholde mig til det beskrevne forløb, men Attendo har overenskomst med FOA, og den følger vi, hvilket bl.a. betyder, at vi giver vores medarbejdere den korrekte løn og følger gældende procedurer, hvis et ansættelsesforhold må ophøre. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket en fejl omkring lønnen, retter vi den op med det samme, og ophør af et ansættelsesforhold er altid forudgået af dialog.”
“Attendo stiller enten bil eller cykel til rådighed for medarbejderne. Hvis man har en byrute, hvor der ikke er så langt mellem besøgene, får man stillet en cykel til rådighed, og ruterne er planlagt, så man kan nå det på cykel. Der er ikke andre medarbejdere, der har sagt, at de ikke kan nå byruterne på cykel. Hvis man ikke vil benytte sig af cyklen og selv vælger at køre i sin egen bil, sker dette for egen regning, hvilket man bliver oplyst om. Attendo har et tilstrækkeligt antal biler i hver afdeling og en fast aftale om skift mellem sommer- og vinterdæk, så det sker helt automatisk.”

Der er tid til besøg og kørsel

“Besøgene er også planlagt, så man kan nå at hjælpe borgerne med det, de er visiteret til af kommunen, og der planlægges ikke besøg hos to borgere på en gang. Ledelsen af den afdeling, hvor Marion var ansat, kan ikke genkende, at der kun har været afsat 5 min. til at give en borger støttestrømper på eller at der har været besøg oveni hinanden.”
“Arbejdet i hjemmeplejen er travlt, men der er tid til både besøg og til kørsel mellem besøgene, og der er også tid til pauser. Det er klart, at det kræver, at medarbejderne følger de planlagte ruter, og ikke selv bytter rundt på besøg eller deler et besøg op, så de skal køre mere, ligesom det kræver, at de udfører det arbejde, borgerne er visiteret til – og ikke mere end det.”
“Hvis der opstår en uventet situation hos en borger, som kræver tid udover den planlagte, ved medarbejderne, at de skal kontakte kontoret, så de kan få hjælp, for det er ikke en mulighed at springe noget over hos en borger. Der var desuden ikke andre medarbejdere fra afdelingen i Helsinge, som var sygemeldt med stress i den periode, hvor Marion var sygemeldt.”
“Jeg er enig i, at de lokaler, vi havde mens Marion var ansat, ikke var ideelle, og det er grunden til at vi nu er flyttet til mere velegnede lokaler.”

Publiceret 25 October 2017 04:45

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV