VALG:

Nyt ældreråd skal holde kommunen i ørerne

Nyvælges samtidig med kommunalvalget - flere kandidater søges

I skyggen af kommunal- og regionsvalget 21. november, er der endnu et vigtigt valg, der skal foretages 21. november. Gribskov Kommune skal have nyt ældreråd.
Ældrerådet består af syv medlemmer, der er direkte valgt af og blandt borgere i kommunen, der er fyldt 60 år på valgdagen.
Der er frist for opstilling af kandidater på fredag 6. oktober kl. 12, men kommunen har p.t. kun modtaget én kandidatanmeldelse.
Ældrerådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

De ældres vagthund

Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som ældrerådet finder interessante og gerne vil prioritere.
Det nuværende ældreråd opfatter sig både som sparringspartner med kommunen og som de ældres vagthund over for kommunen.
Ældrerådet har blandt andet været dybt involveret i oprettelsen af kommunens demensdagcenter Holbohave. Ældrerådet er også meget optaget af demensdagsordenen og af udviklingen og opførelsen af plejeboliger, og er inddraget som høringspart i det kommende friplejebyggeri på Bavne Ager Vest i Gilleleje.


Ældrerådet
Alle borgere i kommunen, der er fyldt 60 år på valgdagen, kan stille op.
Valgperioden er fire år. Opstilling sker ved at anmelde kandidatur senest fredag 6. oktober kl. 12.
Kandidaten skal meddele fulde navn og adresse samt cpr-nummer pr. brev eller mail til socialogsundhed@gribskov.dk
Spørgsmål kan rettes til Bodil Lolle på tlf. 72496122 eller mail socialogsundhed@gribskov.dk

Publiceret 15 October 2017 11:45

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl