Et vigtigt valg:

Nyt ældreråd skal holde kommunen i ørerne

Nyvælges samtidig med kommunalvalget - flere kandidater søges

I skyggen af kommunal- og regionsvalget d. 21. november, er der endnu et vigtigt valg, der skal foretages d. 21. november. Gribskov Kommune skal have nyt ældreråd.
Ældrerådet består af syv medlemmer, der er direkte valgt af og blandt borgere i kommunen, der er fyldt 60 år på valgdagen.
Der er frist for opstilling af kandidater på fredag 6. oktober kl. 12, men kommunen har p.t. kun modtaget én kandidatanmeldelse.
Ældrerådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

De ældres vagthund

Ældrerådet skal beskæftige sig med de områder, som ældrerådet finder interessante og gerne vil prioritere.
Det nuværende ældreråd opfatter sig både som sparringspartner med kommunen og som de ældres vagthund over for kommunen.
Ældrerådet har blandt andet været dybt involveret i oprettelsen af kommunens demensdagcenter Holbohave. Ældrerådet er også meget optaget af demensdagsordenen og af udviklingen og opførelsen af plejeboliger, og er inddraget som høringspart i det kommende friplejebyggeri på Bavne Ager Vest i Gilleleje.jesl


@Fakta Rubrik Weekend:ældrerådet
@Fakta Brod Weekend:Alle borgere i kommunen, der er fyldt 60 år på valgdagen, kan stille op.
Valgperioden er fire år.
Opstilling sker ved at anmelde kandidatur senest fredag 6. oktober kl. 12.
Kandidaten skal meddele fulde navn og adresse samt cpr-nummer pr. brev eller mail til socialogsundhed@gribskov.dk.
Spørgsmål kan rettes til Bodil Lolle på tlf. 7249 6122 eller mail socialogsundhed@gribskov.dk.

Publiceret 08 October 2017 11:15

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV