Folkeskoler skal arbejde sammen

65 millioner kroner. Så meget bruger Gribskov kommune hvert år på specialundervisning af børn og unge med særlige undervisningsbehov.
Pengene - de såkaldte SP-midler - er hidtil blevet fordelt til - og forvaltet af - skolerne selv efter en såkaldt socioøkonomisk fordelingsnøgle. Men det har vist sig, at mens nogle skoler har overskud på SP-kontoen, har andre markante underskud, simpelthen fordi det er svært for skolerne at beregne det præcise behov og de specifikke udgifter.
Af samme grund oplever nogle skoler, at deres almindelige driftsbudget bliver belastet af et underskud på SP-kontoen, mens andre skoler høster et overskud.
Det er på den baggrund, at Gribskov Kommunes Børne- og Ungeudvalg nu lægger op til et tættere samarbejde - og en anderledes finansieringsmodel - mellem skolerne. Et enigt udvalg besluttede på sit møde forleden, at SP-midlerne fremover skal fordeles til skolerne fra én central pulje og efter hver enkelt skoles behov.

Publiceret 08 October 2017 14:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV