DEBAT:

God start på valgkampen

Af Jannik Lyng Petersen, Socialdemokratiet. ByrådskandidatValgkampen blev skudt i gang med et interessant vælgermøde arrangeret af Ugeposten mandag 2. oktober på Rådhuset. Der var en god tone mellem partiernes repræsentanter, en tone, der gerne må fortsætte ved byrådsmøderne. På de fleste væsentlige politikområder var der enighed om de overordnede mål og visioner:
Der skal være bedre kvalitet i ældreplejen - infrastrukturen skal forbedres: vejnettet og den kollektive trafik til kommunen og internt i kommunen skal udbygges - turismen skal fremmes - der skal være et større og varieret udbud af forskellige boligtyper - der skal bygges et kollegium - lokalsamfundene skal styrkes, herunder bevarelse af de lokale skoler - skoler og daginstitutioner skal styrkes - der skal tiltrækkes flere uddannelsesinstitutioner til kommunen - der skal flere virksomheder til kommunen - flere beskæftigelsesmuligheder til de unge - forebyggelse skal inddrages i alle relevante sammenhænge - kommunens sundhedstilbud skal styrkes - vores enestående natur skal beskyttes.
Det burde således på baggrund af denne politiske enighed være muligt hurtigt i det nye byråd at udarbejde og vedtage en strategi- og handlingsplan på disse væsentlige kommunale politikområder, herunder angive konkrete aktivitetsforslag med tilhørende udgifts - og finansieringsoverslag.
Dette kunne så indgå i et revideret og forbedret budgetforslag. Men dette er nok ønsketænkning og mere en vision for det politiske arbejde.
Der kan mellem partierne i vid udstrækning være enighed om bredt formulerede mål, men når det kommer til en nærmere konkretisering af disse mål og af den fremgangsmåde, der skal anvendes for at nå målene, da opstår problemerne straks.
Det er her de politiske forskelle i grundholdninger, værdier, ideologi m.v. helt naturligt kommer ind i billedet, og ofte vanskeliggør beslutninger om konkrete forslag.
Men med den gode tone og de positive visioner for kommunens fremtid, der fremkom på vælgermødet, kan vi vel håbe på, at det nye byråd kommer til at fungere på en måde, der efterlever princippet om det samarbejdende folkestyre.
Herved kan vi undgå det kedelige scenarie, hvor den ene halvdel af byrådet bliver sat uden for indflydelse. Dette vil også kunne medvirke til, at de folkevalgte gør sig fortjent til borgernes respekt og tillid.

Publiceret 07 October 2017 13:30

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV